2016. február 18., 08:16

Tisztelt Városlakók!

Mind a városvezetés, mind a lakosság számára fontos, hogy rendezett környezetben éljünk, és ide fogadjuk a városunkba érkező turistákat is. Számos helyi rendeletünk tartalmaz arra vonatkozó szabályokat, hogy az épített és a természeti környezetünk megóvása és karbantartása érdekében milyen magatartásoktól kell tartózkodnunk, illetve milyen lépéseket kell együtt és egymásért megtennünk.

szentendre_varoskepAnnak érdekében, hogy ezeknek a szabályoknak érvényt tudjunk szerezni, Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2016. (I.26.) Önk. számú rendeletét.

A város célja, hogy együtt és önkéntesen tegyünk a környezetünk rendben tartásáért, azonban ennek vizsgálatára, ellenőrzésére és esetleges szankciók alkalmazása végett vált szükségessé a rendelet megalkotása.

A rendelet az alábbi magatartásokat rendeli szankcionálni:

 • Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata
 • A helyi értékek védelmével kapcsolatos szabályok megsértése
 • Utcanév-, házszám-, és emléktáblával kapcsolatos szabályok megszegése
 • A szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos szabályok megsértése
 • Közterület-használattal kapcsolatos szabályok megszegése
 • Köztisztasággal kapcsolatos szabályok megszegése
 • A forgalmi renddel és védett övezetbe történő behajtással kapcsolatos szabályok megszegése
 • A plakátok, falragaszok és reklámhordozók elhelyezési szabályainak megszegése
 • A temetőkkel és temetkezésekkel kapcsolatos szabályok megszegése
 • A zaj elleni védelemmel kapcsolatos szabályok megszegése
 • A zöldfelület kapcsolatos szabályok megszegése
 • Az üzletek nyitva tartásával kapcsolatos szabályok megszegése
 • Útügyi szabályok megszegése

A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő személlyel szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy természetes személyek esetén tizenötezer forinttól kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén húszezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Kérem, annak érdekében, hogy ne szankciókat alkalmazva kelljen érvényt szereznünk környeztünk ápoltságának, élhetőségének, tegyünk együtt annak szebbé tétele érdekében, illetve tartózkodjunk az azt rontó cselekedetektől!

 

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
vas 10

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
vas 10

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.