2021. július 27., 20:16
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre közterületén, 2021. július 7-én, pórázon sétáltatott ebet kutyatámadás érte, melynek következtében a támadást elszenvedő, Havanese fajtájú eb elpusztult. A támadó, Staffordshire fajtájú eb gazdája ellen eljárás indult.

A Szentendrei Rendőrkapitányság 2021. július 12. napján küldte meg Szentendre Város Jegyzőjének a kutyatámadásról szóló lakossági bejelentést. Szentendre Város Jegyzője 2021. július 15. napján írásban értesítette az illetékes Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Állategészségügyi Osztályát és kérte az eljárás lefolytatását, valamint annak eredményéről a tájékoztatást. A folyamatban lévő eljárás eredményéről az önkormányzat tájékoztatni fogja a lakosságot.

Felelős kutyatartással elkerülhetőek, megelőzhetőek lehetnének az effajta esetek. A fenti eset kapcsán, kérjük fokozottan ügyeljenek az  alábbiak betartására:

  • Az állattartó gondoskodni köteles az állat szökésének megakadályozásáról.
  • Bekerített ingatlanon az eb szabadon tartható, de az ingatlant határoló kerítéseknek olyan zártnak kell lenni, hogy azon az eb kinyúlni ne tudjon.
  • Ebet szabadon engedni Szentendre város közigazgatási területéhez tartozó külterületen tilos, kivéve a vadászkutyát a vadászterületen.
  • Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni.
  • Az eb által okozott sérülésekért az ebtartó tartozik felelősséggel.
  • Az eb tartójának ügyelnie kell arra, hogy az eb tartósan és szükségtelenül ne zavarjon másokat, ne okozzon kárt, ne keltsen félelmet másokban.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének állattartásról szóló rendelete>>