2023. február 2., 21:46
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Idősek klubjába keres részmunkaidős takarító munkatársat a Gondozási Központ. A pályázat beadásának határideje:
2023. február 21.

A Gondozási Központ Szentendre  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet idősek nappali ellátása szakfeladatra takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (4 órás)
A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Gondozási Központban a takarítói feladatok ellátása napi 4 órában, munkanapokon, 12.00-16.00 óráig.
Illetmény és juttatások: Kjt. alapján
Pályázati feltételek: 8 általános iskola
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz, motivációs levél, felvétel esetén a 8 ált. bizonyítvány, üzemorvosi alkalmassági igazolás, érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. március 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013., valamint a munkakör megnevezését: takarító.
  • Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatokat benyújtók közül kiválasztottakat egy személyes találkozóra behívjuk.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 22.