2023. július 31., 16:11
A Gondozási Központ a hajléktalanok éjjeli menedékhelyére részmunkaidős takarítót keres tartós helyettesítésre. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 28.

Gondozási Központ Szentendre a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet hajléktalanok éjjeli menedékhelyére a hajléktalanellátás szakfeladatra takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott, tartós helyettesítés

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 óra, munkanapokon 15.00-19.00 óráig

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Szabadkai utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Éjjeli menedékhely épületében a higiénia, a tisztaság és a rend fenntartása.

Illetmény és juttatások: Kjt. rendelkezései az iránymutatók

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, felvétel esetén a 8 ált. bizonyítvány, üzemorvosi alkalmassági igazolás, érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának időpontja: 2023. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013. , valamint a munkakör megnevezését: takarító.
  • Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea részére, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat benyújtók közül kiválasztottakat egy személyes beszélgetésre behívjuk.

Elbíráslás határideje: 2023. augusztus 31.