A Gondozási Központ házigondozót keres - www.szentendre.hu
2017. március 27., 09:36

A Gondozási Központ Szentendre házi segítségnyújtás szervezeti egységébe pályázatot hirdet házigondozó munkakör betöltésére.

A Gondozási Központ Szentendre (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.) a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

házi segítségnyújtás szervezeti egységébe
házigondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az 1993. évi III. törvény alapján házi segítségnyújtás keretében a gondozottak otthonában személyi gondozás, ill. szociális segítés biztosítása.

Illetmény és juttatások: Kjt. alapján

Pályázati feltételek: Az 1/2000. SZCSM rendelet 3. mell. alapján: szociális gondozó és ápoló, szociális segítő (szociális asszisztens), szociális szakgondozó (szociális gondozó és szervező), általános ápoló szakképesítés megléte.

Elvárt kompetenciák: nagyfokú türelem, empátia, alkalmazkodó készség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. május 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető vagy Kissné Pető Ilona gondozásvezető nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013. , valamint a munkakör megnevezését: házigondozó.

Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.andrea@freemail.hu e-mail címen keresztül

Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázók közül kiválasztjuk azokat, akiket egy személyes beszélgetésre behívunk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.