Címkezelési eljárások

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet írja elő.
A nyilvántartás naprakészen tartásáról a jegyző gondoskodik a címek felülvizsgálatával, továbbá szükség esetén új címek képzésével.
A vonatkozó jogszabályok szerint egy ingatlannak csak egyetlen címe lehet. A címképzés pontos szabályait a kormányrendelet meghatározza.
Ha az adott ingatlannak több címe is van, azt címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell. Azon címek, melyek nem felelnek meg a jelenlegi szabályozásnak módosításra, törlésre kerülnek.

Házszám hiánya esetén a jegyző a házszám megállapításáról dönt. Amennyiben az újra házszámozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok tulajdonosai és birtokosai tájékoztatást kapnak erről, valamint az ezzel kapcsolatos teendőkről.


Lakossági tájékoztató a központi címregiszter (KCR) miatti lakcím-változásokról >>>