2014.

1/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról

melléklet

2/2014.

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete a Város 2014. évi költségvetéséről

melléklet

3/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (II.4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

4/2014.

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete A parkoló-építés pénzbeli megváltásáról szóló 50/2011. (XII.15.) Önk. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

5/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az állattartásról szóló 12/2010. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról

6/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 48/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről

9/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk sz. rendeletének módosításáról

10/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról szóló 10/2013. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, és az egységes pályázati-támogatási rendszerről szóló 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló 11/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete

12/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (III.18.) önkormányzati rendelete a Város 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

melléklet

14/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

15/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk sz. rendeletének módosításáról

melléklet

16/20104.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelete módosításáról

17/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VI.17.) önkormányzati rendelete a Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

18/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének 18/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról

19/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete a Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

20/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, valamint a vagyonkezelői jog alapításáról szóló 23/2010. (VII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

21/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról szóló 10/2013. (V.14.) önkormányzati rendelet és a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 11/2013. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

23/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Semmelweis Díjáról

24/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk sz. rendeletének módosításáról

mellékletek

25/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

26/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

27/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének 27/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról

28/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 11/2013. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

29/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk sz. rendeletének módosításáról

melléklet_1

melléklet_2

30/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról és az azzal összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

31/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete a Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

mellékletek

32/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 32/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete

33/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről valamint a 2015. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről

34/2014.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 16/2011. (III.16.) Önk. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról