2011.

1/2011.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

2/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről
3/2011.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 28/2007. (IX.10.) Önk sz. rendeletének módosításáról

melléklet

4/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 17.) Önk. sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
5/2011.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (I.28.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

6/2011.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (II. 17.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

melléklet

7/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló 7/2011. (II.14.) Önk. sz. rendelet
8/2011.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 28/2007. (IX.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

melléklet_1

melléklet_2

9/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról
10/2011.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelete a távhő- szolgáltatásról, és a szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló 29/2008. (IX.11.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

11/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól
12/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
13/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 13/2011. (III. 16.) Önk. sz. rendelet
14/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 14/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet
15/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelete a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 50/2007. (X.12.) Önk. sz. rendelet módosításáról
16/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testületének 16/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól
17/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
18/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzati Tervtanács működési rendjéről szóló 4/2009. (I.27.) Önk. sz. rendelet módosításáról
19/2011.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(IV. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

melléklet

20/2011.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításáról szóló 6/2011. (II.17.) Önk. sz. rendelet

melléklet

21/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelete Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V. 30.) Önk. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról
22/2011.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (V. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.17.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

23/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (V. 19.) önkormányzati rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló, többször módosított 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
24/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete Szentendre Tófenék és környéke mezőgazdasági övezeteire változtatási tilalom elrendeléséről
25/2011.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások

 és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 2/2011. (I.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról

26/2011.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (VI. 15.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.17.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

27/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 27/2011. (VI. 14.) Önk. sz. rendelet
28/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 28/2011. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
29/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 29/2011. (VI. 15.) Önk. sz. rendelet
30/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (VI. 14.) önkormányzati rendelete Szentendre Tófenék és környéke mezőgazdasági övezeteire elrendelt változtatási tilalom törléséről
31/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011. (VI. 14.) önkormányzati rendelete Szentendre Tófenék és környéke mezőgazdasági övezeteire változtatási tilalom elrendeléséről
32/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011. (VI. 15.) önkormányzati rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
33/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 33/2011. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet
34/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 34/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet
35/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (IX.22.) számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szentendre város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló 34/2005.(X.18.) Önk. számú rendelete módosításáról
36/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V. 30.) Önk. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról
37/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete a gyermekek HPV elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló 36/2009. (IX.21.) Önk. sz. rendelet módosításáról
38/2011.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (X. 27.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.17.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

39/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és a helyi ifjúság kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, valamint az ifjúság városi közéletben való részvételéről
40/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
41/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2011.(IX. 15.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 18/2007. (III. 30.) Önk. számú rendelete módosításáról
42/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város köztisztaságáról szóló, többször módosított 45/2001. (X. 15.) Önk. sz. rendelete módosításáról
43/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 28/2007. (IX.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
44/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2011. (XI. 22.) Önk. sz. számú rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 47/2000. (IX.15.) Önk. számú rendelet módosításáról
45/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
46/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról
47/2011.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.17.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

48/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI.18.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 48/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet
49/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló  49/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete
50/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2011. (XII.15.) Önk. rendelete a parkoló-építés pénzbeli megváltásáról
51/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 51/2011. (XII.15.) Önk. sz.
52/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, és az egységes pályázati-támogatási rendszerről szóló 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló 52/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet
53/2011. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2011.(XII.9.) önkormányzati számú rendelete Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról