2013. december 5., 11:47
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 10 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Tisztelt Választópolgárok!
Szentendre Város Helyi Választási Iroda a 2014. évi választások lefolytatásához (országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztása) a 20 kijelölt szavazókörbe szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat, így a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő (ide értve a polgármestert is), alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottságok választott tagja, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető sem.
A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. A szavazatszámláló bizottságok tagjait Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg.
Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a napi munkavégzés alól mentesülnek a Ve. 15. § (1) és 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.
A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok – valamennyi választást megelőzően – kötelesek a bizottsági tagok részére szervezett felkészítő oktatáson részt venni.
Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy munkájával szívesen segítené a választások minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és személyével szemben kizáró ok nem áll fenn 2014. január 20-ig személyesen is jelentkezhet a Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodáján, vagy a www.szentendre.hu / Városháza / Választás 2014. – Országgyűlési képviselő választás oldalon letölthető jelentkezési lapot is leadhatja az Irodán.
Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a választások napján a Szavazatszámláló Bizottság munkájában történő közreműködés jelentős fizikai és szellemi megterheléssel jár, a döntések meghozatalakor nagyfokú odafigyelést igényel!
Amennyiben a választási munkában való részvételével kapcsolatban bármilyen kérdése van, a következő telefonszámokon készséggel állunk rendelkezésére:
Bartha Enikő Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője telefonszáma: 26-503-324, vagy Lantos Anna testületi referens 26-503-352.

 dr. Molnár Ildikó
                            Helyi Választási Iroda vezetője
                                címzetes főjegyző