2017. június 14., 09:59

Június 12-én Négyessy Katalin körzetében tartottak utcafórumot az Oázis pékség mögötti kis parkban, melyen a képviselőn kívül részt vett Verseghi-Nagy Miklós polgármester, dr. Török Balázs városfejlesztésért felelős alpolgármester és Nagy Attila kabinetfőnök. A közel háromórás fórumon hangsúlyos témaként szerepelt a járdák rossz állapota, a közlekedési nehézségek, illetve többen hozzászóltak a fórumnak helyt adó kis park rendezési lehetőségeihez is.

Parképítés

A lakók kérdezték, hogy mi a városvezetés terve a park rendezésével kapcsolatban, és javasolták fitneszeszközök felállítását, illetve kérték a park rendszeres gondozását, kaszálását, mert sokszor elhanyagolt. Egy lakó szerint a közelben lévő Barátság köz után Barátság térnek kellene elnevezni.

Négyessy Katalin elmondta, hogy a lakóktól azt a javaslatot kapta, hogy a park legyen játszótér, fitneszpark és pihenő is egyszerre, tehát mindhárom funkciónak feleljen meg. A tervek szerint zárt terület lenne, és megköszönte, hogy már több lakó is felajánlotta segítségét a park gondozásában. Török Balázs hozzátette, hogy már márciusban megkötötték a szerződést a közösségi tervezésre, melyre nyár végén kerül sor, s amelyre minden lakót meghívnak.

 

Út- és járdaépítés, vízelvezetés

A lakók felhívták a figyelmet, hogy a 11-es út mentén a járda sok helyen felgyűrődött, illetve a közlekedést akadályozzák még a járdán lévő villanyoszlopok, valamint a Pap-sziget utáni szakaszon a parkoló autók. A Zúzmara út elején a betonlapok kijöttek a helyéről, nem lehet rajta közlekedni. A Sztaravodai úton sok helyen töredezett a járda, illetve egy autó rendszeresen a járda egészét elfoglalva parkol. Többen is megjegyezték, hogy nehéz közlekedni a városban babakocsival és biciklivel.

Egy Barackos úti lakos szerint a kátyúzások helyett egyszer kellene rendesen megcsinálnák az utat, mert a legutóbbi felhőszakadás is kimosta a kátyút. A csapadékvíz-elevetés nincsen megoldva, és a földutakról, például a Szamóca utcáról az eső rendszeresen lehordja a követ a Barackos útra, ahol éppen kanyar is van, és ez rendkívül balesetveszélyes.

Jelezték, hogy az Üstökös utcánál, az aszfaltút és a földút találkozásánál pedig töredezik az aszfalt. A vízelvezetés hiányára panaszkodtak a Sas utcában is: az utcában egyáltalán nincs vízelnyelő, az utca végén lévő pedig el van tömődve. A Pipiske utcában is szükség lenne a vízelvezetés megoldására a most zajló beruházás előtti rövid szakaszon.

Török Balázs elmondta, hogy a 11-es út melletti járda javítása tervbe van véve, már kértek árajánlatot, a jövő évben megvalósulhat. A pismányi csapadékvízelvezetés tervezése elkezdődött, a földutakat pedig a Járható Szentendréért Programban minél előbb szeretnék aszfaltozni. Az idei költségvetésben szerepel a Szamóca utca aszfaltozása 5,5 milliós, illetve az Üstökös utca javítása 1,1 millió Ft-os költséggel. A polgármester hozzátette, hogy a kátyúzást idén még nagyobb volumenben végzik, 6000 nm van betervezve augusztus végéig.

 

Köztisztaság

A lakók jelezték, hogy bár tudják, hogy nem önkormányzat hatáskör, de szükség lenne úttakarításra legalább évi két alkalommal a Sztaravodai úton és a 11-esen. Elmondták, hogy a téli hókotrás során gyakran rátolták a havat a járdákra és a kerítéseken belülre. A járdákat nem takarították, sok helyen járhatatlanok voltak.

Többen is kérdezték, hogy a kerítések előtti járda rendbetétele kinek a dolga, mert például a 11-es út mellett, a Zúzmara utcában, de több helyen is nehezíti a közlekedést a sűrű sövény, a gaz. Kérték, hogy zárt szemetesautóval szedjék össze a szemetet.

A polgármester elmondta, hogy most készítik elő a jövő téli hóeltakarítási terveket, ebben bővítik az utcák számát, és a járdákat is beleveszik, ahol nincsenek ingatlantulajdonosok.

A Magyar Közúttal már megállapodtak, hogy a 11-es utat a város költségére gyakrabban takarítják, nemcsak évi két alkalommal, ahogyan eddig, illetve be fogják vonni a Sztaravodai utat is.

A szemetesautóval kapcsolatban elmondta, hogy a Városi Szolgáltató járműparkja elöregedett, s bár többségük zárt, ha meghibásodik, akkor beállítanak másikat. Jelenleg közbeszerzési eljárás alatt van a szemétszállítási tevékenység, és elképzelhető, hogy korszerűbb járműparkkal rendelkező cégek jelentkeznek. Hozzátette, hogy az ingatlantulajdonosok felszólítása folyamatban van a járdák rendbetétele érdekében.

 

Közlekedés

A lakók kérték a sebességkorlátozást betartatását a Sztaravodai úton. Többen panaszolták, hogy időnként a Sztaravodai út annyira forgalmas, hogy nem lehet átmenni rajta. Mint mondták, ez a környék lakó-pihenő övezet jellegű, és ők ezt szeretnék megőrizni. Kérdezték, hogy a tehermentesítő út megépítésére van-e esély, mert a 11-es út forgalmát csak úgy lehetne csökkenteni, ha el tudnák kerülni a várost például a Skanzenbe menők.

Kérték záróvonal felfestését a Barackos úti kanyarnál (a Balázs Árpád utca kereszteződésénél), illetve ún. gömbsüvegsor-elválasztást, valamint 30-as sebességkorlátozó táblák kihelyezését.

Egy lakó szerint a Nap és a Fény utca kereszteződében elsőbbségadás kötelező táblát kitenni a Nap utcából jövőknek, mert a Fény utcából könnyen be lehet csúszni a kereszteződésbe.

A Sas utcai lakók 30-as sebességkorlátozó tábla kihelyezését kérték az utca két végére, illetve fekvőrendőrt az utca közepére, a gyógyszertár környékére.

Kérték, hogy a szentendreiek a város bármelyik zónájában parkolhassanak ingyenesen egy óráig. A lakók szerint a 11-esre útra felelőtlenség addig ráengedni a bicikliseket, amíg nem javítják ki a belső sávban is a kátyúkat, mert azok kerülgetése veszélyes rájuk.

A polgármester elmondta, hogy a szerkezeti tervben szerepel a tehermentesítő út nyomvonala, lobbiznak érte, de a közeljövőben nem lát esélyt a megépítésére. Hozzátette, hogy a 11-es út felújítása a tervezés fázisában van.

 

Közvilágítás

A lakók felhívták a figyelmet, hogy sok helyen hiányos a közvilágítás, pl. a postától az Apor hídig, vagy például a Fény utcából nyíló kis köznél, ez utóbbi kiépítése télig nagyon fontos lenne.

Egy lakó kérte, hogy az önkormányzat próbálja meg elérni az ELMŰ-nél, hogy a várost elcsúfító légvezetékeket földkábellel váltsák ki, s szerinte rendelettel kellene kötelezni a szolgáltatót, hogy felújítás, karbantartás esetén helyezzék a föld alá.

Négyessy Katalin elmondta, hogy a városfejlesztési irodától már kérte a Fény közből nyíló kis köz fejlesztését. A polgármester elmondta, hogy a posta előtt új közvilágítás lesz, a többi hiányt megvizsgálják. Hozzátette, hogy a szabályozás szerint új létesítés esetén kell a föld alatt kell vezetni a kábeleket az ELMŰ-nek. A légkábelek kiváltása nagyon drága, két oszlopé kb. 20 milliós tétel.

 

Egyéb kérdések és válaszok

 • A lakók jelezték, hogy a házszámozás több helyen rossz. A polgármester elmondta, hogy zajlik a házszámozások komplex felülvizsgálata és javítása, már közel egy éve dolgoznak rajta.
 • A lakók szerint a városban több információs tábla kellene, hogy az ide érkezőket útba igazítsák a parkolási lehetőségekről, a közintézményekről stb. Felhívták a figyelmet, hogy a mentálhigiénés rendelőt sokan nem találják meg, a régi helyén részletes útbaigazító táblát kellene kitenni, illetve a környező települések háziorvosait is tájékoztatni arról, hogy a rendelő új helyszínre költözött.
 • Egy lakó jelezte, hogy egy ideje nem kapják meg a Szentendre és Vidékét, illetve, hogy szerinte a lapban több szempontnak, véleménynek meg kellene jelennie. Solymosi Heléna kommunikációs vezető elmondta, hogy a kiadó két éve szerződött a postával, s eleinte jól is működött a terjesztés, de kapacitáshiány miatt kiszervezték a munkát alvállalkozónak. Tisztában vannak a terjesztés hiányosságával, ennek megoldására elosztási pontokat alakítanak ki minden körzetben, már gyártatják a tartóeszközöket. A lap tartalmával kapcsolatban hozzátette, hogy szerinte a híradások objektívek, de az egész várost természetesen nem tudja lefedni.
 • Szóba került a város határában lévő szeméttelep. A polgármester elmondta, hogy a vállalkozónak nincsen engedélye, már több felszólítást és bírságot kapott. A város a sitt elszállításra 28 millió Ft-ot előlegez meg, utána a vállalkozón ezt behajtják.
 • A laktanyával kapcsolatban a polgármester megismételte a korábbi fórumokon elhangzottakat, hogy az állam eddig minden pert elveszített a területet birtokló alapítvánnyal szemben, de most perújrafelvételt kértek, és elölről kezdődik a pereskedés.
 • Egy nemrégiben ideköltöző lakó panaszolta, hogy nem tudják az internetet bevezetni, mert az egyik szolgáltató nem vállalja a kiépítést, a másik pedig arra hivatkozik, hogy az önkormányzatnál vár engedélyezésre a terv. A polgármester megígérte, hogy utánanéz, és ha szükséges, meggyorsítják.
 • A lakók nehezményezték, hogy belvárosban sok önkormányzati ház rossz állapotban van. A polgármester elmondta, hogy sokat dolgoznak azért, hogy legyen pályázati pénz is a felújításra, és az utóbbi időben több épület homlokzatát is felújították.
 • Az Egres úti óvoda homokozója felett nincs árnyékoló, kérték az önkormányzat segítségét, hogy egészítse ki a szülők által eddig összegyűjtött összeget. A polgármester elmondta, hogy hozzájuk ilyen igény nem érkezett, de segítik az óvodát.
 • Egy lakó szerint a Postás strandot a szezon kezdetére rendbe kellett volna tenni, illetve az iszap is szennyezett lehet a legutóbbi beömlés miatt, és a DMRV-nek ilyen esetben táblán kellene figyelmeztetnie a strandolókat a fürdőzés veszélyeire. A polgármester elmondta, hogy az ÁNTSZ rendszeresen végez vízminőségmérést, eddig soha nem volt gond, de utánanéz, hogy az iszapot is vizsgálták-e.
 • Kérdezték, hogy a Turul-szobor körülötti kis tér mikor újul meg. A polgármester lemondta, hogy az önkormányzat egymillió Ft támogatást adott a szobrot felállító alapítványnak erre a feladatra, melynek a határideje letelt, és felszólították az alapítványt az elszámolásra.
 • Szóba került a Ferences Gimnázium új, tervezett tornacsarnoka, mely a Református Gimnázium mellett épülne meg, s amely a lakók szerint parkolási gondokat fog okozni.
« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
pén 19

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 19

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
pén 19

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
pén 19
pén 19

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
pén 19
pén 19
pén 19

Szerb búcsú

augusztus 19.. 10:00 - 22:00
pén 19

Pörkölt Projekt koncert

augusztus 19.. 20:00 - 21:00
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
pén 26
vas 28
vas 28