2014. április 9., 09:46
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 10 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az elmúlt évek során a vegetációs tüzek felszámolása – a természetet ért károkon túl – milliárdos költségeket okozott a katasztrófavédelemnek, illetve a központi költségvetésnek. A tűzesetek sokszor veszélyeztették a lakosság anyagi javait, ingatlanjait is.

A szabadtéri tüzek nagy része a szabályok ismeretének hiányából, vagy annak tudatos be nem tartásából ered.

Szentendre Város közigazgatási területén az égetésre és zöldhulladékokra vonatkozó szabályokat a város köztisztaságáról szóló 44/2008. (XII.17.) önkormányzati rendelet szabályozza. Ennek értelmében az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes zöld javakat elsősorban helyben történő komposztálással kell hasznosítani és talajjavító anyagként felhasználni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs semmilyen mód vagy lehetőség.

Közterületen égetni kizárólag engedéllyel lehet.

Saját ingatlanon belül engedély nélkül a szabadban csak kisebb mennyiségű, komposztálással nem hasznosítható kerti hulladékot lehet égetni, kizárólag szélmentes időben, november 1. és május 31. között, péntekenként a nappali órákban (9-19 óra között).

JÚNIUS 1-TŐL OKTÓBER 31-ig a saját ingatlanon történő égetés pénteki napokon is tilos!

A kommunális és az összes ipari eredetű hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos. Aki megsérti az égetésre vonatkozó szabályokat, helyszíni vagy közigazgatási bírsággal sújtható.

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen, őrizetlenül hagyni nem lehet, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani. Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A termőföldekről szóló 2007. évi CXXIX. törvény, valamint a 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet előírja, hogy a földhasználó köteles a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség), valamint a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni (mellékhasznosítás). Ha valaki az előírt hasznosítási, illetve mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik, 60-200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható, vagy ha tűzvédelmi előírás megszegése miatt tüzet idéz elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása szükséges, 200.000 – 3.000.000 Ft tűzvédelmi bírsággal sújtható.

A szabadtéri tüzek legtöbb esetben megelőzhetőek, ezért kérünk mindenkit, hogy saját és mások testi épsége, vagyonbiztonsága érdekében figyeljen oda az égetésre vonatkozó szabályok betartására.

Szentendre Város Önkormányzat