2023. április 28., 16:37
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Különösen aktuális üzenete van ma a testvérvárosok világnapjának. Most, amikor a világpolitikai változások, és az elmúlt évek eseményei egyre több nehézséget okoznak és félelmet keltenek az emberekben, egyre határozottabb igény mutatkozik a kicsi közösségek összefogása iránt. Négy testvérvárosunkkal együttműködve  dolgozunk a kapcsolatok szorosabbra fonásáért, és azért, hogy tovább erősödjék egy összetartó, szolidáris, befogadó és békés Európához tartozás általános érzése. A projekt első részeként a testvérvárosi kapcsolatokról kérdezték az embereket.

Szentendrének összesen 11 testvérvárosa van, amelyekkel az önkormányzat ápolja a kapcsolatot, együttműködésben a civil szervezetekkel. A legélénkebb és legaktívabb kapcsolat Godmanchesterrel és Huntingdon, Salon-de Provence, Wertheim és Gubbio alkotta csoporttal van. 

Testvérvárosi együttműködés

Ez az öt település 2021. decemberi 2-ikai online találkozóján közös célként fogalmazta meg, hogy bevonják a fiatalokat a testvérvárosi együttműködésbe, aminek érdekében új kommunikációs csatornákat nyitnak meg. További tervük, hogy megismerjék és megismertessék a testvérvárosi mozgalom iránt elkötelezett polgárok tapasztalatait és eredményeit, amit az együttműködés tervezése és megvalósítása terén értek el. Ez ugyanis ösztönzőleg hathat arra, hogy tovább erősödjék egy összetartó, szolidáris, befogadó és békés Európához tartozás általános érzése.

A projekt első szakaszában Gubbio polgármesteri hivatala a testvérvárosi együttműködésért felelős civil egyesülettel közösen elkészített egy kérdőívet a testvérvárosi együttműködés, a nemzetek közötti csereprogramok és azok fontosságával kapcsolatos ismeretek megismerése és gyűjtése céljából. A Twinnings for Tomorrow elnevezésű kérdőíveket minden városban a diákok és az ottani lakosok egy mintacsoportja töltötte ki, az eredményeket pedig most áprilisban ismertették a befejező rendezvényen, Gubbióban. 

Szentendrei delegáció Gubbióban

A magyar delegáció 2023. április 19. és 22. között tartózkodott Gubbióban. A szentendrei középiskolák diákjai 23 fővel képviselték városunkat és maximálisan megállták a helyüket, fantasztikusan szerepeltek, fegyelmezett, tisztelettudó viselkedésükkel, nyitott és együttműködő, proaktív és lelkes hozzáállásukkal emelték a rendezvény fényét.

Az első ott töltött délelőttjük a testvérvárosi kapcsolatok jegyében telt: áttekintették az együttműködést, és egyeztettek a jövőre vonatkozó javaslatokról. 

Filippo Mario Stirati, Gubbio polgármesterének köszöntője után, Helyes Imre ismertette a felmérés Szentendrére vonatkozó számait. Ezt követően a Szentendrei Református Gimnázium diákjai prezentációt mutattak be a történeti áttekintésről és jövőképről, amelyet a szentendrei középiskolák fiataljai közösen fogalmaztak meg otthoni találkozójukkor. 

Másnap megünnepelték Gubbio és közös testvérvárosunk, Huntington és Godmanchester testvérvárosi kapcsolatának 10 éves évfordulóját. Megemlékeztek a tavaly elhunyt Malcolm Lyonsra, részt vettek egy zászlós bemutatón, amit külön a szentendreiek tiszteletére rendeztek, és meghallgatták a harangjátékot is. Ezt követően a Gubbio felett lévő Mount Ignio hegyen lévő Szent Umbaldo Bazilikában tartott szentmisén vettek részt, amit a Luciano Paolucci Bedini püspök celebrált. A mise után a Ferences Gimnázium diákjai a bazilika orgonáját megszólaltatva magyar katolikus énekeket énekeltek.

Végezetül a testvárosok képviselőivel közös vacsorán vettek részt, ahol minden polgármester megerősítette az együttműködést, az európai értékek iránti elköteleződést.

Ők töltötték ki a kérdőívet

A gubbiói testvérvárosi partnerünk által angol nyelven elkészített kérdőívet a polgármesteri hivatal lefordította magyarra, majd 2023. február 21-én nyilvánossá tette az interneten. Három hét alatt, 2023. március 14-ig 180 személy válaszolt a kérdőívre, mind a 8 kérdésre választ adva. 

A válaszadók között a középkorúak voltak a legaktívabbak és a legnyitottabbak a testvérvárosi kapcsolat kérdésére: 80 százalékuk a 36 és 55 év közötti korosztályból került ki. A 14-19 év közötti fiatalok a válaszadók mindössze 3,9 százalékát teszik ki annak ellenére, hogy mind az öt helyi középiskolát írásban és személyesen is felkérték, hogy vegyenek részt a projekt valamennyi helyi szakaszában.

A foglalkozás szerint a kép kicsit színesebb: 35 százalék alkalmazottnak, 17 százalék tanárnak, 5 százalék diáknak, 4,4 százalék közalkalmazottnak, 4,4 százalék az egészségügyben dolgozónak, 3,9 százalék pedig nyugdíjasnak vallotta magát.

Kapcsolat a külföldi országokkal

Arra a kérdésre, hogy volt-e már valamilyen tapasztalata külföldi partnerekkel való kapcsolattartásban, több lehetőséget is meg lehetett jelölni. A válaszadók valamivel több mint fele (51 százalék) utazott már külföldre csoportosan vagy egyénileg. A megkérdezettek csaknem harmada (31 százalék) üzleti célból utazott külföldre. 27 százalék pedig levelezett már külföldi személyekkel. A válaszadók bő negyede (26 százalék) számára más országok kulturális rendezvényei adtak lehetőséget az oda látogatásra. Valamivel több mint ötödük (22 százalékuk) kulturális csereprogramokban vett részt. Ugyanennyien jelölték meg a külföldi utazások és a külföldiekkel való kapcsolattartás okaként a tanulmányi és képzési időszakokat, valamint az Erasmus csereprogramot. Végül az esetek 16 százalékában az üzleti, 14 százalékában a sportesemények jelentették a külföldiekkel kapcsolatos tapasztalatok forrását.

A negyedik kérdésnél össze kellett foglalniuk a külföldi személyekkel, intézményekkel, országokkal és testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatos tapasztalataikat. Sokan voltak, akik diákcsereprogramokban vettek részt, és hosszú időre szóló pozitív emlékeket szereztek. Többen említették, hogy a testvérvárosi programok lehetőséget biztosítottak számukra a nyelvtudás fejlesztésére. A válaszadók közül sokan részt vettek néhány zenével kapcsolatos rendezvényen vagy programon, nagyon jó eredményekkel.

Mit tudunk a testvérvárosokról?

A válaszadók 85 százaléka nyitott volt arra, hogy további tapasztalatokat szerezzenek valamilyen testvérvárosi kapcsolat révén. A megkérdezettek 11 százalékának nem volt tudomása arról, hogy Szentendrének vannak testvérvárosi partnerei. A többség ugyan tud ezekről a kapcsolatokról, de a konkrét testvérvárosok megnevezése már nehezebb kérdésnek bizonyult.

A többség a kulturális csereprogramokat jelölte metestvérvárosok előnyeinek, az idegen nyelvek tanulása és gyakorlása, valamint az iskolák és egyesületek közötti együttműködés mellett. Sokan kiemelték a természet és kultúra kölcsönös megismerését, illetve a rendezvények szervezésében való együttműködést. 

Az utolsó kérdés a városok közötti kapcsolatokra és információcserét vonatkozott. A válaszadók gyakorlatilag „nemet mondtak” a nyomtatott kiadványokra, helyette aktívabb részvételt szeretnének a közösségi médiában, valamint rendszeres látogatásokat. Egy külön internetes oldal jó ötlet lehet, míg a helyi rádió és televízió – ha egyáltalán létezik egy adott városban – nem olyan népszerű információforrás, mint évekkel korábban.

After party

A gubbiói program itthon is folytatódni fog, a tervek szerint 2023. május 12-én pénteken a Barlang klubban újra összejönnek a fiatalok, hogy mindenki elmondhassa a a tapasztalatait, észrevételeit, építő kritikát tegyen.