2016. január 27., 14:03

A képviselő-testület január 21-én tartotta idei, első ülését a Városházán.

Befejeződött a csatorna-beruházás
Az utolsó tájékoztatót hallgatták meg a képviselők a pismányi csatornázásról, ugyanis a projekt megvalósult, jelenleg az adminisztratív zárása zajlik. Tavaly december 14-től 18-ig tartott a műszaki átadás-átvétel. December 21-én a kivitelező megkapta az önkormányzattól a garanciális hibalistát, a projekt hivatalos záróünnepségét december 22-én Pócsmegyeren tartották.
December 31-én megszűnt a kommunikációs feladatok ellátásáról szóló szerződés a Szentendrei Kulturális Központ és a Dunakanyari Csatornázási Társulás között. A további tájékoztatás – a honlap üzemeltetése, bejelentések fogadása – a DCST üzemeltetésébe került át. Az információs zöldszám 2016 januárjában megszűnik, kommunikálása a lakosság felé szintén a Társulás hatáskörébe kerül. Több képviselő kérte, hogy a lakosságot időben tájékoztassák az úthelyreállításokról és a hibajavításokról. Dr. Török Balázs alpolgármester elmondta, hogy a lakosokat névre szóló levélben tájékoztatták, a hibák felmérése és kijavítása folyamatosan zajlik, és lesznek még utak, melyek a kivitelezés befejezése után önkormányzati forrásból újabb aszfaltszőnyeget kapnak.

Nemzetiségi önkormányzatok
A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében a helyi önkormányzat a helyiséghasználatra, valamint a további feltételek biztosítására és feladatok ellátására vonatkozó megállapodást köt a nemzetiségi önkormányzattal, melyet minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. Jelenleg hét nemzetiségi önkormányzat működik Szentendrén: cigány, görög, horvát, lengyel, román, szerb, szlovák. A velük kötött megállapodásokat az államháztartásról szóló törvény változása miatt kellett módosítani.

Nincs változás a Kulturális Központban
A Szentendrei Kulturális Központ nKft. ügyvezetői tisztségre kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánították, mert a két pályázó közül egyik sem felelt meg teljes egészében a kiírásnak. A Kft.-t továbbra is Solymosi Heléna mb. ügyvezető irányítja.

Parkolási rendelet módosítása
A képviselők több ponton is módosították a város forgalmi és parkolási rendjéről, a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló rendeletet. Bővítették a munkavállalói bérlet vásárlására jogosultak, illetve a fizető parkolóban díjfizetés nélküli várakozásra jogosultak körét. A belváros sorompóval védett területeire történő behajtás esetén a távirányító visszaadásakor az igénylőnek visszafizetik az általa fizetett 12 000 Ft térítési díjat.

Helyi Esélyegyenlőségi Program
A képviselők elrendelték a 2013-ban elfogadott, a 2013-2018. közötti időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során az önkormányzat a 2013-2015 között megvalósult programokat ellenőrzi, illetve újabb javaslatokat tesz, terveket készít a megvalósításra. A felülvizsgált programot március 30-ig terjesztik a testület elé. A HEP kétévenkénti felülvizsgálata törvényi előírás.

Szerkezetátalakítás a Ferenczy Múzeumban
A Ferenczy Múzeum az elmúlt három évben rendre jelentős adósságot halmozott fel. A tavaly decemberi testületi ülésen elfogadott költségvetési előirányzat-módosítás lehetővé tette a korábbi adósság maradéktalan rendezését, ám ahhoz, hogy a múzeum a pénzügyi stabilitást fenntartva működjön, szükségessé vált az eddigi szerkezet átalakítása, melyről részletes szakmai anyagot kértek a képviselők a múzeum igazgatójától. A mostani ülésre benyújtott anyagot néhány képviselő hiányosnak tartotta, illetve pénzügyileg tarthatatlannak. Verseghi-Nagy Miklós polgármester szerint a tervezett átalakítás szükséges a további fenntartói intézkedések meghozatalához. A képviselők végül elfogadták a tervezetet, illetve hozzájárultak a múzeum alapító okiratának módosításához.

Az átalakítás főbb elemei:
• Április 1-jétől a zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeum, a verőcei Gorka Múzeum és a tápiószelei Blaskovich Múzeum működtetését átadják a Magyar Nemzeti Galériának, illetve a Nemzeti Múzeumnak. Ezzel a döntéssel a múzeumot a továbbiakban nem terhelik az épületek fenntartási költségei, illetve 14,5 álláshely megszűnik.
• Egyelőre határozatlan ideig zárva lesz a Népművészetek Háza, az ott lévő babagyűjteményt visszaadják az adományozó örökösének.
• A múzeum jelenlegi 145 fős közalkalmazotti létszámkeretét 2016-ban 110 főre csökkentik több ütemben.
• A tervezett új kiállítási rendszer alapján a MűvészetMalomban évente mindössze három, de átfogó jellegű, nagy tárlat lesz (elsőként a szentendrei vonatkozású gyűjtemény legjavát állítják ki), a Ferenczy Múzeumban egyaránt helyet kapnak jelentős nemzetközi és meghatározó hazai projektek, az egyik teremben pedig szentendrei kortárs művészeknek biztosítanak bemutatkozási lehetőséget.
• Augusztus 25. és október 16. között (és utána minden évben) a múzeum megrendezi az Art Capital művészeti fesztivált és képzőművészeti biennálét, melynek keretében a város mintegy hatvan helyszínén rendeznek egy időben kiállítást.
• Az intézmény új neve Ferenczy Múzeumi Centrum lesz.

A Dunyha-program bővítése
Az önkormányzat 2012-ben indította el a társasházak energetikai korszerűsítését támogató Dunyha-programot. A támogatásának köszönhetően Szentendrén országos viszonylatban is kiemelkedő számú, 26 társasház nyújtotta be pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Otthon Melege felújítási pályázatára, melyen mindannyian támogatást is nyertek. Az önkormányzat a nyertes társasházaknak segítséget nyújt a sikeres megvalósításhoz, melyhez a képviselők 25 millió Ft forrást szavaztak meg.

A közösségi együttélés szabályozása
A helyi magatartási szabályok betartatásának önkormányzati lehetőségei az elmúlt időszakban átalakultak, az önkormányzati törvény felhatalmazást ad a képviselő-testületeknek, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait. A most elfogadott rendelet alapján – többek között – büntetni lehet: a város jelképeivel, a természetes és az épített környezet védelmével kapcsolatos szabályszegéseket; a közterület-használattal, köztisztasággal és zöldfelülettel, a forgalmi renddel, a plakátok, falragaszok és reklámhordozók elhelyezésével, a temetőkkel és temetkezésekkel, illetve a zaj elleni védelemmel kapcsolatos szabályok megszegését.
A rendelet a szabályokat megsértő személyekkel szemben ötezertől ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, vagy természetes személyek esetén tizenötezer forinttól kétszázezer forintig, míg jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén húszezer forinttól kétmillió forintig terjedő pénzbírság kiszabását teszi lehetővé.

Műemlék-felújítás
Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdetett Műemlék épületek állagmegóvásának támogatására, melyre az önkormányzat a Kossuth Lajos u. 15. számú lakóingatlan homlokzat-felújításával pályázik. Az igényelhető maximális támogatás: 13 millió Ft, a kötelező saját forrás biztosítása 50%. A felújításának előfeltétele a tervezés is, melynek költsége nem számolható el a pályázatban. A tervezés összes költsége: 960 000 Ft + áfa.

Felfüggesztett határozat
A képviselő-testület tavaly novemberi ülésén úgy döntött, hogy némely szelektív gyűjtősziget kiváltása érdekében a társasházak esetében bevezeti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztő KEOP projektjének keretében. Időközben azonban egy törvénymódosítás miatt, illetve a 240 literes hulladékgyűjtő edényekre kiírt közbeszerzés eredménytelensége miatt a képviselők úgy döntöttek, hogy a tavalyi határozat végrehajtását felfüggesztik, és a törvényben rögzített feladatok tisztázása után döntenek a feladat végrehajtásának módjáról.

« 2023. november » loading...
h K s c p s v
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
sze 29

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
sze 29

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.