2015. november 16., 17:06
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

 

Pest megye önálló régió lehet

A képviselő-testület úgy döntött, hogy csatlakozik Pest Megye Önkormányzata kezdeményezéséhez, és támogatja a megye önálló NUTS 2-es régióvá válását. A módosításnak azért van jelentősége, mert a pályázati támogatások mértékét a GDP/fő érték szerint állapítják meg. A főváros nélkül megyénk – a peremén elhelyezkedő, fejlődésben lemaradt települések gazdasági-társadalmi mutatói alapján – a kevésbé fejlett régiókhoz tartozna, ezért több fejlesztési forrásra lenne jogosult.

A régió-lehatárolás módosítása a kormány kezdeményezésére, az Európai Bizottság egyetértésével és az EUROSTAT jóváhagyásával történhet, és a döntéshozatalt követő második évben lép hatályba, vagyis 2018. január 1-jén. A döntés tehát a 2014-2020-as fejlesztési ciklusra még nem lesz hatással, de fontos, hogy mielőbb megszülessen a következő uniós ciklusra vonatkozó kormányzati döntés.

Projektbeszámolók

A képviselők elfogadták a nagyprojektekről – Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás, Concerto-program, kistérségi csatornázás – szóló beszámolókat. A csatornaberuházási projekt már a célegyenesben van, december elején befejeződnek a munkálatok, s következhet az úthelyreállítás. Több képviselő is egyetértett abban, hogy az önkormányzatnak támogatnia kellene, hogy a főbb utakon jobb minőségben történjen meg a helyreállítás.

Útépítés összefogással

A város vezetése a lakossági együttműködéssel megvalósuló út- és járdafelújításra, -építésre kidolgozott 1+1 programot 2016-ban is meghirdeti. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy lakossági önerő bevonásával azok a közutak is fejlesztésre kerülhessenek, melyek a város fejlesztési programjában csak később kerülnének sorra. A 2015 tavaszán elindult programban eddig nyolc utca lakói fogtak össze, de folyamatosan érkeznek az önkormányzathoz a lakosok kérdései-kérelmei. A jövő évi költségvetésben a lakóterületeken megvalósuló út- és járdaépítésre, illetve az ipari területeken megvalósuló beruházásokra egyaránt 19-19 millió Ft-ot, azaz összesen 38 millió Ft-ot különítettek el. A kérelmek beadási határideje: 2016. február 26. Az önkormányzati támogatás odaítéléséről a Városfejlesztési Bizottság dönt.

Bővül a hajléktalanszálló

Az önkormányzat 2011-ben kötött szerződést a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével az éjjeli menedékhely működtetésére, melyben a Magyar Vöröskereszt kötelezettséget vállalt, hogy rövid időn belül a nappali melegedőt alakít ki, amely kötelező önkormányzati feladat. A Vöröskereszt azonban nem tudta megvalósítani ezt a tervet, sőt jelezték, hogy 2016. évtől teljes működési támogatást kérnek az éjjeli menedékhely működtetésére.

Az önkormányzat a szálló további működtetése és a nappali melegedő kialakítása érdekében tárgyalásokat folytatott a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével. Az éjjeli menedékhely és nappali melegedő biztosítását végül a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete vállalta. Számításaik alapján a feladat ellátásához 10 millió Ft önkormányzati támogatás szükséges, melyet a képviselő-testület megszavazott.

A Szabadkai úti épületben történő funkcióváltás érdekében az önkormányzat több lehetőséget is megvizsgált, mely alapján a legjobb és leginkább költséghatékony megoldásnak a meglévő épület belső átépítését találták. A szálló 82,5 nm-es helyiségét megosztva kialakítanak egy 50 nm-es nappali melegedőt (20 fő részére, amely 10 fő számára az időszakos krízisszállást is biztosítja) és egy 32,5 nm-es (10 fős) éjjeli menedékhelyet. Az átalakítás költsége becslés alapján 4,2 millió Ft, amelyet elkülönítettek a költségvetésben.

Lakásrendelet-módosítás

Első fordulóban tárgyalták a képviselők a lakásrendelet módosítását a hivatal átvilágítását végző CMS Vezetési Tanácsadó Kft. javaslatai alapján. A rendeletmódosítás célja az optimálisabb lakásgazdálkodás és a rászorulók szélesebb körének bevonása.

A főbb módosítások:

  • 2016 szeptemberétől a szociális helyzet alapján történő bérbeadáskor is pályázat útján választják ki a bérlőt a korábbi, két évre fixen rögzített lakáslista helyett;
  • a hátralékok felhalmozódásának elkerülése, a lakások ütemesebb kiadhatósága érdekében pontosították a bérletre vonatkozó általános szabályokat;
  • a piaci alapú lakbérek mértékét övezetek szerint változtatták meg.

Az ülésen a vagyongazdálkodási iroda vezetője elmondta, hogy a módosítások kidolgozásánál fő szempont az volt, hogy segítsék a szociálisan rászorulókat. A szociális bérleti díjra jogosultakat valós – akár 30%-os kedvezménnyel – fogják támogatni.

A most elfogadott tervezetet az önkormányzat megküldi véleményezésre a bérlők és bárbeadók érdekképviseleti szervének (LABE), és a velük egyeztetett végleges módosítást a decemberi ülésen tárgyalják a képviselők.

Bázisállomás áthelyezése

A jelenleg a Református Gimnázium épületén található rádiótelefon bázisállomás áthelyezéséről, a lehetséges helyszínekről már évek óta egyeztet az önkormányzat a Magyar Telekom Nyrt.-vel. A Helyi Építési Szabályzat módosításának hatályba lépését követően lehetővé válik a bázisállomás áttelepítése a Gondozási Központ területére. A tervezett területbérleti megállapodás tíz évre szól, és öt évvel meghosszabbítható, a bérleti díj évi 3 millió Ft. A Telekom vállalta, hogy négymillió Ft-tal hozzájárul a Gondozási Központ közelében lévő, nagyfeszültségű légvezeték földkábeles kiváltásához, illetve hogy sugárzásmérést végeznek az üzembe helyezést megelőzően, illetve az üzembe helyezést és a nagyfeszültségű légvezeték kiváltását követően.

Méltó helyen a Pirk-életmű

A Pirk család és Szentendre Város Önkormányzata összefogásával megalakult a Pirk János Múzeum Nonprofit Kft. A társaság állandó kiállítóhelyet kíván működtetni az 1989-ben elhunyt Munkácsy-díjas festőművész, városunk díszpolgárának európai színvonalú életművének bemutatása, közkinccsé tétele érdekében. A Pirk család sokat áldozott az életmű feltárására, restaurálására azért, hogy a művész örökségét minél szélesebb körben megismerhessük. Az önkormányzat a város belterületén található, felújításra szoruló Bogdányi u. 34/A-B. ingatlan használatba adásával járult hozzá a társaság céljaihoz.

Családsegítő

Módosították a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását, mert 2016. január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás jogszabályi keretei jelentősen megváltoznak.

Ügyvezetői pályázat

A képviselő-testület októberben pályázatot írt ki a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére, melyet most néhány pontban módosították annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tudjanak pályázni a pozícióra.

Intézmények új helyen

A városi intézmények egy része leromlott épületben van, és sok esetben az épület adottságai sem alkalmasak a feladat színvonalas ellátásához. Ennek megoldása érdekében a képviselő-testület úgy döntött, hogy elindítja az Intézmény Korszerűsítési Programot, melynek tervezési folyamatára 10 millió Ft-ot terveztek be a 2016. évi költségvetésben. A program részeként:

  • Az Izbégi Iskola Kisbán-házban lévő alsós tagozatai a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületébe költöznek, a Családsegítő Szolgálat a Hold utcai Óvoda alsó épületrészében kap új elhelyezést;
  • a Mentálhigiéniás Központ a Szabadkai utcába, a Városi Szolgáltató telephelyén lévő irodaház földszintjére költözik;
  • a Zeneiskola a felújításra kerülő Dunakorzó 18. szám alatti irodaépületbe települ.

Műfüves pálya épül

A Dunakanyar Sportegyesület 2011 óta rendszeresen pályázik az általa 2029-ig bérelt Kőzúzó utcai sportpálya fejlesztésére az MLSZ TAO-programjában. Idén a TAO-pályázat lehetőséget biztosít, hogy 70%-os támogatottsággal megépülhessen egy 44×64 méteres műfüves labdarúgó pálya a sporttelepen. A pályát az MLSZ építtetné meg, fix költségkeret mellett, a 30 %-os önrészt pedig az önkormányzatnak kell vállalnia. A műfüves pálya megépítésének összköltsége 68 millió Ft, az önkormányzatra eső önrész 20,4 millió Ft, melyet a testület megszavazott a 2016-os költségvetés terhére.