2015. február 14., 10:02

A február 12-én tartott testületi ülés a jó előkészítésnek –a hatékony bizottsági munkának és egyeztetéseknek – köszönhetően gyorsan és zökkenőmentesen zajlott le. A tervek szerint a jövőben a testületi ülésekről webkamerás közvetítések lesznek, így az érdeklődők interneten is figyelemmel kísérhetik az ülésen történteket.

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Verseghi-Nagy Miklós polgármester tájékoztatójának főbb pontjai:

  • Az önkormányzat – a Ferenczy Múzeummal együttműködve – 2013-ban pályázatot adott be egy állandó helytörténeti kiállítás megvalósítására. A 60 millió forintos pályázat résztámogatásban részesült, ami 28 millió forintot jelent. A kiállítóhely kialakításához szükség van az ingatlanrész – a kereskedőház éttermi pincéjének – műszaki átalakítására, melyre közbeszerzési eljárást írtak ki.
  • A Bükkös-parti piac üzemeltetésére az önkormányzat Rebeles Sándorral 2010-ben kötött szerződést 2020-ig meghosszabbította.
  • A képviselő-testület tavaly novemberi határozatában döntött a QualiTeam Consult Kft.-vel szembeni igényérvényesítésről. A felszólítást elküldték a kft. részére, akik válaszukban a követeléseket teljes mértékben vitatják. A keresetlevél benyújtásra került a bíróságra.
  • A testület hozzájárult, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2 használt hulladékgyűjtő gépjármű beszerzésére közbeszerzési eljárást indítson.
  • Eredményesen lezárult a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működési mechanizmusának, kötelezettségvállalásai jogszerűségének és gazdaságosságának vizsgálatára kiírt versenyeztetési eljárás.

Új aljegyző

Az aljegyzői pozícióra kiírt pályázatot dr. Dóka Zsolt nyerte. Előző lapszámunkban megírtuk, hogy a korábbi aljegyző, dr. Gerendás Gábort jegyzőnek nevezték ki, ezért volt szükség az aljegyzői állás meghirdetésére.

Kistérségi csatornázás

Elindultak a csatornázási munkák a Várkonyi és az Áfonya utcában, a többi helyszínen az előkészületi munkák zajlanak. A folyamatosan aktualizált kivitelezési ütemtervet a www.dunakanyaricsatornazas.hu honlapon lehet figyelemmel kísérni. Pintér Ádám képviselő beszámolt arról, hogy több esetben is előfordult, hogy ismeretlen vállalkozók becsöngetnek az érintett ingatlantulajdonosokhoz, és csőtisztításra több tízezer forintos összegű szerződést íratnak alá. Hozzájuk semmi köze sincs a csatornázási társulásnak.

Bolgár utcai parkoló

Dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester tájékoztatta a képviselőket a Bolgár utcai parkoló helyzetéről. A város 2014 nyarán kapta meg az építéshez az engedélyt. A DMRV Zrt. a parkoló alatti szennyvíz-vezeték rekonstrukcióját január végén fejezte be. A kivitelezési munka – a lehajtó és a parkoló-terület kialakítása, a tereprendezés – várhatóan március végéig fog tartani, bár ezt még az időjárás befolyásolhatja. Ezután következik a Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft. részéről a parkoló-felület kialakítása. Az üzemeltetéshez várhatóan napelemes parkolójegy-automatát helyeznek ki.

Közszolgáltatási szerződés

Az önkormányzat felülvizsgálja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződéseket annak érdekében, hogy a klasszikus megrendelői-vállalkozói viszony helyett feladat átadó-közszolgáltató viszony jöjjön létre. A konstrukció lényegi újdonsága, hogy az önkormányzat által megjelölt feladatokat átruházza a VSZN Zrt. részére, mint közszolgáltatóra. A feladat ellátáshoz szükséges kompenzációt havi ütemezésben átadja a VSZN Zrt. részére, aki a kapott kompenzációval köteles elszámolni.

Az önkormányzat az alábbi tárgykörökben kötne közszolgáltatási szerződést:

  • az önkormányzatának fenntartásában álló közutak, közterületek és hidak fenntartása, üzemeltetése; a köztisztasági és gyepmesteri feladatok ellátása;
  • belvízi vizek, felszíni vizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének (védmű) üzemeltetése és karbantartása;
  • közterület-fenntartás, zöldfelület-fenntartás közterületeken; épület-karbantartás, üzemeltetés, gondnokság.

A véglegesen egyeztetett szerződéseket a márciusi testületi ülésen tárgyalják meg.

Éves ütemezés

Elfogadták a négy bizottság – Jóléti Bizottság, Kulturális és Turisztikai Bizottság, Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Városfejlesztési Bizottság – 2015. évre vonatkozó munkaterveit.

Kulturális Kft.

A képviselők elfogadták a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét, melyben a várható bevételt 207 millió Ft-ra, a várható költségeket 197 millió Ft-ra tervezték. A közel 10 millió Ft pozitív eredményt az indokolja, hogy a kft. feladatai közül kikerült a „városi média” (TV és rádió) üzemeltetése. Ez a nyereség fedezetül szolgál a kft. központi működési költségeire, valamint a 2014. évben az önkormányzattól felvett tagi kölcsön részarányos visszafizetésére.

A képviselő-testület – a szorosabb kontroll érdekében – úgy kötötte meg az együttműködési szerződést, hogy a kft. ügyvezetője a 100 000 Ft feletti jogügyletekre csak a polgármester írásbeli jóváhagyásával vagy ellenjegyzésével vállalhat kötelezettséget.

Több képviselő felvetette, hogy ez a korlátozás túl erős, betartása technikailag és időben nehezen kivitelezhető. Verseghi-Nagy Miklós polgármester válaszában elmondta, hogy 9-10 céget vezetett már, a 100 ezer Ft-os tételek nem okoznak problémát, hiszen földrajzilag közel vannak egymáshoz.

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a kulturális kft. ügyvezetője elmondta, hogy a finanszírozási nehézséget egyrészt a SzeVi ingyenessé tétele jelentette. Másrészt a városi rendezvények üzleti tervének összeállításakor még nem látszódott, hogy kevesebb pályázatot írtak ki kisebb pályázati összegekkel. Hozzátette, hogy tudomásul veszi a korlátozást, de veszélytényező, ha ebből késedelem keletkezik.

A polgármester erre úgy reagált, hogy késedelem nem fog bekövetkezni, és szerinte a szorosabb ellenőrzésre szükség van az önkormányzati fenntartású cégek esetében, a SzeVi üzleti tervét pedig a márciusi testületi ülésre terjesztik be.

Évi tízmillió a Dunyhaprogramra

Az önkormányzat 2012-ben indította el a társasházak energetikai korszerűsítését támogató „Dunyha-tervet”, mely beruházások nemcsak a lakóközösség számára járnak előnnyel, hanem a környezeti ártalmakat is csökkentik. A Fehérvíz utcai társasház példája nyomán egyre több társasház szeretné megújítani otthonát. A képviselő-testület úgy döntött, hogy évi 10 millió Ft-ot biztosít a társasházak korszerűsítésére.

Concerto-program

Szentendre város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. decemberi határozatában döntött a Püspökmajor-lakótelepi Tagóvoda napelem-rendszerének kiépítéséről. A január végén kiküldött felhívásra a legkedvezőbb ajánlatot az Archibona Kft. tette. A gondos beszerzési tervezés miatt költségmegtakarítás jöhet létre a beruházásnál, így az önrész kétmillió Ft-tal csökken.

Vasárnapi nyitva tartás

Március 15-től lép hatályba a vasárnapi nyitva tartás korlátozó országos rendelet. Kubatovics Áron képviselő felkérte a város vezetését, hogy lobbizzon a minisztériumban az idegenforgalmi érdekeltségű üzleteink érdekében, mert a mostani korlátozás nemcsak az üzletek számára lehet hátrányos, hanem a városnak is bevételkiesést jelenthet.

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
csü 11

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
csü 11

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
csü 11

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
csü 11
csü 11

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
csü 11
csü 11
csü 11

Barokk fesztivál Szentendre belvárosában

augusztus 11.. 08:00 - augusztus 14.. 17:00
pén 12

Római kori dunai őrhajó Szentendrén

augusztus 12. - augusztus 13.
pén 12
szo 13

Galaxisok koncert a Barlangban

augusztus 13.. 20:00 - 22:00
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26