2016. szeptember 8., 19:00

A 2016. szeptember 8-i képviselő-testületi ülés legfontosabb témái: továbbra is a Városi Szolgáltató számláz, támogatás a Ferenczy Múzeumi Centrumnak és az Aquapalace Kft-nek, fejlesztik az EuroVelo6 kerékpárút-hálózatot és a  Füzesparkot, 1+1 pályázatok, elektromos töltőállomás létesül.

Továbbra is a Városi Szolgáltató számláz

Sürgősségi indítványként szavaztak a képviselők Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között megkötendő együttműködési megállapodásról, a bérszámlázási szerződés megkötéséről. A hulladékról szóló törvény április 1-jei módosítása alapján a közszolgáltatási díj beszedése és a követeléskezelés egy koordinációs szervezet, az NHKV Zrt. feladatává vált, az önkormányzatoknál pedig a tényleges közfeladat végrehajtása maradt. Tekintettel arra, hogy az NHKV Zrt. számlázási rendszere még nem valósult meg, javaslatot tett a számlák bérszámlázás útján történő kiállítására, és egyes díjbeszedési feladatok elvégzésére. Az együttműködési megállapodás határozott időre, 2017. március 1-ig szól, ezen időszak alatt a számlákat a VSZN Zrt. az NHKV Zrt. nevében állítja ki. A szentendrei lakosok most egyszerre kapják meg a 2016. áprilisi 1 havi, a május-júniusi és a július-augusztusi és szeptember-októberi számlákat, melyek fizetési határideje a megszokottnál hosszabb lesz. A számlával kapcsolatos észrevételeket, panaszokat továbbra is a VSZN Zrt. ügyfélszolgálatán lehet intézni, ahol a VSZN Zrt. ügyfélszolgálatosai intézkednek az NHKV Zrt. ügyeiben is.

 

Beszámoló a 2016. évi költségvetésről

A képviselő-testület elfogadta az idei költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. A kimutatás alapján a tervezett adóbevétel 52%-ban teljesült, a működési bevételek az önkormányzatnál 47%-ban, az intézményekben átlagosan 40%-ban teljesültek, a kiadások pedig az előirányzat 40%-ában.

 

Módosították az SZMSZ-t

A jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot 2008-ban alkották meg, s azóta számos alkalommal módosították. Most a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működésének átvizsgálását végző CMS Vezetési tanácsadó javaslatai alapján, a gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe véve dolgozták ki az új szabályzatot, amely a korábbihoz képest átláthatóbb formában tartalmazza a rendelkezéseket. A módosítás érintette a testület munkáját, az ülések összehívásának, a hozzászólásoknak, az interpellációknak és a kérdéseknek a rendjét, illetve a lakossággal való kapcsolattartás (közmeghallgatás, lakossági fórum, képviselői fogadóóra) szabályait. Eddig önálló önkormányzati rendelet tartalmazta a társadalmi egyeztetésre vonatkozó szabályokat, melyeket most az SZMSZ-ben rögzítettek. A hivatal szervezeti felépítésében nem történt módosítás.

 

Városi kitüntető díjak

A képviselők módosították a városi kitüntető díjak adományozásáról szóló rendeletet. A jelenlegi szabályozás szerint évente 1-1 díj adományozható (kivéve a Pedagógiai díjat, melyből három). Tekintettel arra, hogy városunkban sok a kiemelkedő munkát folytató személy, közösség, csoport, a képviselő-testület ezentúl kivételes esetben több díjat is adományozhat ugyanazon díjból.

 

Támogatás a Ferenczy Múzeumi Centrumnak

A képviselő-testület megszavazta, hogy 25 millió Ft-tal növelik a FMC támogatását a költségvetés általános tartaléka terhére. A Ferenczy Múzeumi Centrum 2016-ban új, alacsonyabb költségvonzatú szerkezeti rendszer működtetését határozta el, melyet a létszám csökkentésével és az általa működtetett tagintézmények leadásával kívánt elérni. Az intézmény létszáma idén 145-ről 133-ra csökkent, viszont a múzeumi telephelyek fenntartóváltására csak 2017. elején kerül sor. Az önkormányzat az intézménnyel közösen rendkívüli, vissza nem térítendő támogatásra pályázik a többlet önkormányzati finanszírozás kompenzálására.

 

Aquapalace Kft. támogatása

A V-8 uszoda idei hidegenergia-beruházása előtt 50 millió Ft összegű tartozást halmozott fel a VSZ NZrt. felé, melynek oka elsősorban a magas költségű hidegenergia-szolgáltatás volt. A kifizetetlen számlák veszélyeztetik a VSZ Nzrt. fizetőképességét, ezért az önkormányzat, amely mindkét cég kizárólagos tulajdonosa, 50 millió Ft támogatást nyújtott az Aquapalace Kft.-nek a VSZ Nzrt. felé fennálló tartozásának kifizetésére.

 

Elektromos töltőállomás

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett elektromos töltőállomások létesítésére, melyre 15 ezer főnél nagyobb települések pályázhatnak. Városunk három töltőállomás létesítésére nyújt be támogatási kérelmet. A pályázathoz saját forrás szükséges, melynek mértéke a tervezési folyamat során válik ismertté, ezért annak költségét a 2017. évi költségvetésbe tervezik be.

A töltőpontok egy része nemcsak autó, hanem e-motor, busz töltésére is alkalmas lesz. A töltőpontokat önkormányzati ingatlanon, a város frekventált pontjain szeretnék megvalósítani. Eddig három lehetséges helyszín merült fel: Bolgár utcai-, Paprikabíró utcai- és a HÉV-állomásnál lévő parkoló.

 

EuroVelo6-fejlesztés
Az önkormányzat a Kerékpáros Magyarország Szövetség partnereként részt vesz az EuroVelo6 Pest megyei hálózatának fejlesztésére kiírt pályázaton (városunkat a Dera patak – Budakalász közötti szakasz érinti). Ennek keretében vállalja a pályázat útján létesülő építmények (mobil pihenőhely, információs tábla, szervizpont, kerékpártároló) karbantartási-fenntartási költségeit, melyek az ötéves fenntartási időszakot követően az önkormányzat tulajdonába kerülnek. A pályázat eredményeként javul a kerékpárosoknak nyújtott szolgáltatások száma és minősége, növekszik a város turisztikai vonzereje.

 

Füzespark fejlesztése

A lakótelep a 70-es évek végén épült, így szükségessé vált környezetének fejlesztése. Az önkormányzat a közösségi tervezés eredményeit felhasználva koncepciót dolgozott ki a közeljövőben megvalósítható fejlesztésre. A Füzespark utca felújításának 4. ütemét a Füzes köztől a Nyár utcáig a rendelkezésre álló 4 millió Ft erejéig valósítja meg. Kijelölnek és felfestenek 112 parkolót, szemetes edényeket helyeznek ki, a Sas utcai patikánál tükröt állítanak fel, padokat, asztalt helyeznek ki a lakótelep park részébe, szelektív hulladéktárolókat helyeznek el, illetve felújítják a játszóteret. A Füzespark lakó-pihenő övezetté alakításának lehetőségét műszaki szakértő segítségével vizsgálják meg.

 

Pályázatok

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be II. Rákóczi, az Izbégi iskola és gyermekorvosi rendelő felújítására, melynek összköltségvetése 170 millió Ft, az önerő mértéke 7,8 millió Ft, illetve a Dunaparti Művelődési Ház felújítására, funkcióbővítésére, melynek összköltségvetése 18,5 millió Ft, önrésze ötmillió Ft.

 

Intézményvezetői pályázat

A képviselő-testület pályázatot írt ki a Gondozási Központ intézményvezetői feladatának ellátására, mivel a jelenlegi vezető, Kecskésné Sípos Andrea megbízatása jövő év februárban lejár. Egyúttal döntöttek a pályázatok véleményezésére felállított szakmai bizottság tagjairól.

 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírta a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, melyhez önkormányzatunk idén is csatlakozik. 2001-től az önkormányzat minden évben részt vett az ösztöndíjpályázatban, jelenleg 11 felsőoktatásban részt vevő hallgatót támogat havi 3600 Ft-tal, melyhez ugyanilyen összegű támogatást nyújt a pályázat kiírója is. A rendelkezésre álló pénzügyi keret 400 ezer forint.

 

TÖOSZ-tagság

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2016. december 31. napjával megszünteti az önkormányzat tagságát a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében. Az önkormányzat már évek óta tagja az érdekképviseleti szervnek, a tagságból azonban érdemi eredményeket nem érzékel, ezért szükségtelen kiadásnak tekinti az éves tagdíj kifizetését, mely idén több mint 500 ezer Ft volt.

 

Adóbevételek

A képviselők tájékoztatót hallgattak meg az adóbevételek és adóhátralékok 2016. I. félévi alakulásáról. Az összes adó- és adójellegű bevétel 1072 millió Ft volt, amely 2015. év azonos időszakához képest 73,1 millió forinttal emelkedett. A növekmény a helyi iparűzési adó (36 millió), az építményadó (31 millió Ft), a magánszemélyek kommunális adója (6,1 millió Ft ), telekadó (16,1 millió), idegenforgalmi adó (961 ezer Ft) bevételének növekedéséből adódik. Idén 2 millió Ft-tal kevesebb gépjármű-adóbevétel érkezett, csökkent a pótlékból és bírságból származó bevétel, illetve a talajterhelési díj mértéke.

 

1+1 pályázatok

Az 1+1 program keretében idén eddig a Barackos úti köz 111-es bejáró, a Mókus, a Deli Antal, a Korona, a Zöld utca és a Stéger köz nyert el önkormányzati támogatást, melynek eredményeképpen 937 fm útvonal újult meg 20,8 millió Ft összértékben, 10,4 millió Ft önkormányzati hozzájárulással.

Ezúttal három újabb utcának (Mókus, Deli Antal, Barackos úti köz) szavazott meg a testület összesen 3,5 millió Ft támogatást, egyúttal döntött arról is, hogy a pályázati időszakot meghosszabbítja a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2016. december 31-ig.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
szo 02

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
szo 02

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.