2016. május 23., 13:48
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A májusi testületi ülés legfontosabb hírei.

Új bizottsági tag
Krizbainé Szabó Évát, a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársát választották meg a Kulturális és Turisztikai Bizottság külsős tagjának Hidegkuti Dorottya helyett, aki,
miután megválasztották a TDM Kft. ügyvezetőjének, összeférhetetlenség miatt lemondott tagságáról.

Belső ellenőrzés
Az államháztartásról szóló törvény és a költségvetési szervekre vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően az önkormányzatok kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni. Szentendre város belső ellenőrzését 2015. január 1-jétől év végéig a Szahk Értelem 2006. Bt. látta el, amelynek beszámolóját a testület elfogadta.

Zárszámadás
A képviselő-testület a város 2015. évi költségvetését 6,85 milliárd Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. Az évközi változások eredményeként az előirányzat 9,43 milliárd Ft-ra módosult. A pénzügyi teljesítés a bevételek esetében 89%-ban, a kiadások 84%-ban teljesültek, a maradvány összege 487 millió Ft lett. A képviselők jóváhagyták a 2015. évről szóló költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a fenti összegekkel.

A VSzN Zrt. 2015. évi elszámolása
Az önkormányzat 2013-ban kötött közszolgáltatási szerződést a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-vel a közfeladatok ellátására. Tavaly a szerződést módosították, így 2015-től az ellátandó feladatokat kompenzációval finanszírozza az önkormányzat. Az elszámolásra a szerződés szerint félévente kerül sor. A 2015. évről szóló beszámoló alapján a VSZ 2,6 millió Ft pótkompenzációra tart igényt. A Jogi Bizottság elnöke vizsgálatot kért ez ügyben, végül a képviselők felkérték a polgármestert, hogy vizsgálja meg a felelősség kérdését.

Rendeletmódosítások

• Parkolás
Több ponton módosították a város forgalmi és parkolási rendjéről, illetve a parkolási díjakról, a védett övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás – melyre célszerűségi szempontok, jogszabályváltozások és a Duna korzó forgalmi rendjének módosítása miatt volt szükség – érinti a Duna-korzó forgalmi rendjét, az elveszett vagy megsemmisült engedélyek pótlásának díjtételét, az eseti útvonalengedély kérelmének ügyintézési idejét, a védett övezetek mennyiségét.

• Éjszakai nyitva tartás
Az önkormányzat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló, 2007-ben hozott rendeletének célja az volt, hogy enyhítse a lakossági panaszokat, amelyeket a lakóházak környezetében működő vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartása okoz. Az utóbbi időben viszont egyre több lakossági bejelentés érkezett, hogy egyes belvárosi vendéglátóegységek zavarják a környéken lakók éjszakai pihenését. A lakossági panaszokra, valamint a vállalkozói érdekek szem előtt tartásával a Városház térről és Rákóczi Ferenc utcáról nyíló vendéglátó egységek esetében korlátozták az éjszakai nyitva tartást, mely szerint hétfőtől péntekig 23.00 és 06.00 között zárva kell lenniük.

• Gyermekvédelem
Módosították a 2005-ben elfogadott, a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet az elmúlt év során szerzett tapasztalatok tükrében.

Településrendezés
Az elmúlt időszakban három olyan fejlesztési igény körvonalazódott városunkban, melyek szabályozásának kidolgozásához Telepítési Tanulmányterveket készíttettek a fejlesztők.
• A Vasúti villasoron lévő volt TÜZÉP területének tulajdonosa ingatlanfejlesztést kíván végrehajtani a mostani szabályozásnál intenzívebb beépítési volumenű lakóépület építése érdekében. A fejlesztéssel egyidejűleg a tulajdonos átadja az önkormányzat számára a lakóblokk szélétől a HÉV-állomás felé eső területeket, ahol megvalósulhat az a korábbi önkormányzati szándék, hogy P+R parkolót alakítsanak ki, illetve később lehetségessé válhat az állomás térségének fejlesztése. A fejlesztővel a tárgyalások folyamatban vannak a szerződés részleteiről, várhatóan a következő ülésre készül előterjesztés.
• Pismányban, a Tegez utcáról nyílóan, egy jelenleg erősen korlátozott hasznosíthatóságú területen szeretne a tulajdonos egzotikus, veszélyeztetett állatokat – főként hüllőket és kisebb ritka, veszélyeztetett emlősöket – bemutató állatkerti parkot létesíteni. A Vadon Háza Egzotikus Állatkertet több lépcsőben valósítanák meg: első lépésben terráriumház létesülne, szabadtéri kifutóval és pihenőparkkal. Hosszabb távú terv a látogatópark bővítése állatmentő központtal, gyerekeknek tanösvény kialakításával.
• A Rózsa utca menti gazdasági területek tulajdonosai tehermentesítő út kiépítését kezdeményezték. A jelenleg szilárd burkolattal el nem látott útszakasz műszaki
megvalósításához úttervezési tanulmány készült. A tulajdonosok vállalták a 200 m-es csatlakozó útszakasz megépítésének finanszírozását 11,7 millió Ft-ig, két ingatlan tulajdonjogának átruházását a Rózsa utca szélesítése érdekében, illetve a csatorna, víz, elektromos áram, gáz közművek földben történő elvezetését a Rózsa utcával
határos ingatlanok határáig. A képviselő-testület elfogadta a fenti fejlesztések tanulmányterveit.

Fejlesztés a révállomásnál
Az önkormányzat indulni kíván a „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” című pályázaton, amelynek segítségével szeretnének forrást teremteni a városunkat Szigetmonostort összekötő rév megfelelő megközelítéséhez szükséges közvilágítás bővítésére és megállóhely kialakítására. A pályázat legfeljebb 70%-os támogatottságú. A révmegálló kialakítását, amennyiben a pályázat sikeres, az üzemeltető is támogatná, melynek konkrét összegéről még folyik az egyeztetés.

Party kukák a korzón
A tavaszi-nyári időszakban a fiatalok kedvelt találkozóhelye a Duna-part, azon belül is a Jókaitól a Görög utcáig eső szakasz. Évek óta komoly probléma, hogy a hétvégenként a fiatalok nagyon sok szemetet hagynak maguk után, részben azért, mert nincs elegendő hulladékgyűjtő. A TESZ képviselői javasolták, hogy az önkormányzat a hétvégi időszakokra ideiglenes jelleggel helyezzen el az utcainál nagyobb méretű hulladékgyűjtőket ezen a területen, illetve, hogy a hulladékgyűjtők dekorálásával a helyi középiskolákat bízzák meg, ezzel is ösztönözve azok használatát. A képviselők megszavazták, hogy a korzó Jókai utca és Görög utca közötti szakaszára 7 db 240 literes hulladékgyűjtő edényt helyezzenek ki, melyek péntek, szombat és vasárnap reggeli elszállításáról a VSZN Zrt. gondoskodik.

Sportpályák hasznosítása
Az önkormányzat tulajdonában álló Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. jelenleg végelszámolás alatt áll, ezért le kellett zárni a kft. meglévő jogviszonyait. A Kft. és a SZE-FI Labdarúgó SE között az izbégi sportpálya bérletéről szóló szerződés június 30-án szűnik meg. A végelszámolásra való tekintettel a képviselők úgy döntöttek, hogy az önkormányzat a hasznosítási jogot visszaveszi a Kft.-től, és júliustól a Szentendre Városi Sportegyesületet (SZVSE) bízza meg a sportpályák üzemeltetésével. Az önkormányzat célja ezzel a döntéssel, hogy a sportpályát a lakosság minél szélesebb körben használhassa, az amatőröktől a profikig, valamint lehetőség nyíljon az oktatási intézmények számára kihelyezett testnevelésórák megtartására, városi sportversenyek szervezésére.
A Kőzúzó utcai sportpályát a végelszámolás alatt álló Kft. 2029-ig adta bérbe a Dunakanyar SE-nek. A képviselők döntése értelmében ebben a jogviszonyban is az önkormányzat lép a bérbeadó helyére.
Az izbégi sportpályáról szóló döntést vita előzte meg. Több képviselő szerint már évek óta halmozódnak a feszültségek, a bizottsági meghallgatás sem volt egyértelmű, illetve a szülők is kéréssel fordultak a testülethez, ezért kérték a döntés elhalasztását. Végül a képviselők 8 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadták határozati javaslatot.