2013. március 15., 22:04
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az önkormányzat új zöld referensét, Kudett Krisztinát többi közt arról kérdeztük, hogy mennyire fontos Szentendrén a környezetvédelem ügye és van-e zöld stratégiája a városunknak.

Mi egy zöld referens feladatköre Szentendrén?
A zöld referens feladata elsősorban a környezeti- és a természeti értékek megóvása, mely magába foglalja a hulladékgazdálkodással, levegővédelemmel, zaj-, és rezgés-
védelemmel járó teendők ellátását. Rendkívül fontos feladat továbbá a vizek védelme, valamint a fák kivágásával és pótlásával kapcsolatos ügyintézés, illetve a parlagfű elleni védekezés. A környezetvédelmi ügyintézéshez hozzátartozik termé-
szetesen a város lakóival való kapcsolattartás, tájékoztatás és ismeretterjesztés, valamint a környezetvédelmi programokban való részvételük elősegítése.

Miért fontos, hogy legyen egy városnak zöld referense?
Korunk talán legnagyobb kihívása és feladata a természetes környezetünk védelme. Sajnos nem elegendő a biológiai tudományok szakembereinek segítsége, hanem komoly össze-
fogásra és tudatos környezeti nevelésre is szükség van. Egy zöld referens nagy szerepet vállal a pozitív folyamatok, horizontális együttműködések kialakításában, a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos programok és tevékenységek koordinálásában, a zöld pályázati tevékenységek és civil kezde-
ményezések támogatásában és így a környezettudatos szemléletváltás elősegítésében.

Megjelenik-e a városvezetésben a zöld szemlélet?
Igen megjelenik! A városvezetés zöld szemlélete a rendszeres, évente megrendezésre kerülő programokból is látszik. Az egészséges, élhető környezet érdekében minden évben fordítanak pénzt és energiát a különböző környezetvédelmi kezdeményezésekre és rendezvényekre. Ilyen rendezvény például a Helyi komposztálási program, a Földnapi rendezvény, az Autómentes nap vagy a Pilisi tekerő. A meghirdetett programokba mindig bekap-csolódnak az oktatási intézmények és az ökológiai szemléletet közvetítő óvodák, iskolák, ezzel is segítve a gyerekek környezeti nevelését már egészen kis kortól kezdve.

Van-e zöldstratégiája a városnak?
A természetes táj és az épített környezet együttes jelenlétének köszönhetően a környezet védelme nagyon összetett feladat. A cél elérése érdekében és a környezetvédelem kiemelt fontosságára hivatkozva, Szent-
endre városának integrált stratégiája, a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia egy teljes fejezetet szentel a témakörre „ZÖLD VÁROS” címmel.

Melyek a legfontosabb zöld szempontok Szentendrén?
A legfontosabb szempont talán környezeti terhelés csökkentése, mely magába foglalja a helyes hulladékgazdálkodást, a hatékony energiahasznosítást és a levegőminőség javítását. Központi szereppel bír továbbá a kiemelt jelentőségű területek (Pap-sziget, Dunakorzó), illetve minden városi zöldfelület épségének megőrzése, valamint a vízfelületek, patakok, bányatavak védelme, rekreációja.

Hol kell javulni?
A természetvédelem és a környezetvédelem olyan területek, ahol mindig lehet javulást elérni. Úgy gondolom, legfontosabb talán a környezeti szemléletváltás elősegítése, a különböző stratégiák széles körben való megismertetése, a városlakók környezetvédelmi programokba való bevonása, valamint a környezettudatos nevelés további támogatása.
Szerencsére azt tapasztalom, hogy napjainkban egyre több energiát fektetünk környezetünk megóvására. A szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, a megújuló energiaforrások senki számára nem ismeretlen fogalmak, és környezetünk védelméért egyre többen vagyunk hajlandóak áldozatot hozni.

Mennyire környezettudatos a szentendrei lakosság?
Igaz még csak rövid ideje dolgozom itt, de ennyi idő is elegendő volt, hogy lássam Szentendre lakosai az átlagosnál érzékenyebbek városuk szépsége, tisztasága és a természeti értékek megőrzésének tekintetében. Szeretik városukat és tesznek is szépségéért. Mindez érzékelhető aggódó telefonos megkereséseikből, támogató hozzáállásukból és aktív részvételükből a különböző környezetvédelmi programokon, várostakarításokon.

Mennyire környezettudatosak a Szentendrén működő cégek?
Nagyon sok tapasztalatom még ebben sincs, de néhány jelzésértékű dologgal már találkoztam. A Szentendrei Ipartestület évente megrendezi az Almacsutka Kupát, melynek célja a helyi vállalkozók környezet iránti figyelmességének serkentése egy pályázat segítségével. A városban található az első hazai fafűtésű biomassza kiserőmű, mely a szerves hulladék elégetésével több ezer lakás fűtés és villamosenergia-szükségletét látja el.

Kempf Károly Ignác

 

Kudett Krisztina bemutatkozása:

2013. február 4-től dolgozom Szentendrén az önkormányzatnál, zöld referensként. Kertészmérnöki diplomával rendelkezem, korábban az Oázis Kertészetnél és az I. kerületi önkormányzatnál dolgoztam.
Középiskolás korom óta elhivatott környezetvédő és természetszerető vagyok, így egyetemi tanulmányaim alatt is elsősorban a természet- és környezetvédelem témakörével kapcsolatos gyakorlatokon, programokon, illetve kutatáson vettem részt.
A Corvinus Egyetem mesterszakán leadott szakdolgozatom elkészítéséhez fél éves kutatómunkát végeztem a Vácrátóti Botanikus Kertben az özönnövények jelentette problémával kapcsolatban. Úgy vélem, hogy korunk egyik legsúlyosabb fenyegető tényezője az idegenhonos növények gyors terjedése, mely problémának súlyos következményei lehetnek mind környezeti, mind társadalmi szinten.
Szentendre különleges helyzete, a Duna és a Pilis közelségének köszönhető rendkívüli természeti értékei és a turizmus jelentősége egyaránt fontos, így kiváló lehetőséget, szakmai kihívást és nagy megtiszteltetést jelent számomra, hogy itt végezhetem munkámat.