2018. május 17., 15:46
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Sajtó-helyreigazítás közzétételére szólította fel Szentendre polgármestere és jegyzője a Társaság az Élhető Szentendréért nevű szervezetet, mely közösségi oldalán valótlan tényállításokat közölt a város vezetőivel és az önkormányzati hivatallal kapcsolatban.

A TESZ (Társaság az Élhető Szentendréért) 2018. május 16-án változtatás nélkül közölte Facebook-oldalán dr. prof. Gyarmati Péternek a város polgármesteréhez és az adóiroda vezetőjéhez írt, vádaskodó levelét. Az írás egy pontosan meg nem határozott aktuális ügy és korábbi sérelmek kapcsán az „erkölcstelen”, „becstelen” és „csaló” jelzővel illeti a címzetteket, valamint Gyarmati Péter tevékenységének ellehetetlenítésével, működésének akadályozásával vádolja az önkormányzatot. A TESZ a levelet idézetként közölte, de valóságtartalmának vizsgálata nélkül olyan megjegyzést fűzött hozzá, mely negatív értékítéletet fejez ki a levélben megvádoltakkal kapcsolatban.

Szentendre polgármestere és jegyzője a sajtótörvény alapján sajtó-helyreigazítási közlemény közzétételét kéri a TESZ-től, a valótlan és megalapozatlan tényállításokat tételesen cáfolva.

Dr. Gerendás Gábor jegyző válasza szerint a nyílt levél alapja egy adóigazgatási eljárás, melyről azonban részleteket nem közölhetnek, mert azok adótitkot képeznek. „Az ügyfél adótitokhoz fűződő jogainak biztosítása miatt nincs lehetőség arra, hogy az adóhatóság az ügy részleteinek közlésével tisztázza magát az alaptalan vádaskodással szemben, de azt rögzíteni kívánom, hogy az adóhatóság az adott ügyben is a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el” – írta dr. Gerendás Gábor.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester válaszában úgy fogalmaz: „alaptalan a nyílt levélben foglalt vádaskodás, egyrészt, mert egy adóigazgatási ügyben érintettként tüntet fel, holott ez nem tartozik a hatáskörömbe; másrészt, mert semmit nem tettem sem a Szentendre Szalon, sem a Tudományos Önképző Kör ellen.”

A sajtó-helyreigazítási kérelem kifogásolja továbbá, hogy a levélhez a TESZ, mint médiatartalom-szolgáltató az alábbi megjegyzést fűzte: Csak egy költői kérdésünk van: vajon hány ilyen eset lehet még?” Mint az önkormányzat válasza fogalmaz, sérelmezik a fenti megjegyzést, mert az a médiatartalom-szolgáltató részéről is negatív értékítéletet fejez ki a cikkben kritizált személyekkel kapcsolatban úgy, hogy az adott ügy valóságtartalmát nem ismeri.

A TESZ-nek a vonatkozó szabályozás alapján 5 napja van a sajtó-helyreigazítási közlemény megjelentetésére.