2016. január 31., 13:01
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

varoshazaValótlan állításért helyreigazítást kér az önkormányzat a TESZ-től a szelektív hulladékgyűjtés rendszerének átalakításával kapcsolatban.

Szentendre Város Önkormányzatát hamis színben feltüntető hírt jelentetett meg honlapján és Facebook-oldalán a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület 2016. január 22-én, „Belátható ideig mégsem kapnak szelektív szemétgyűjtő edényeket a társasházak” címmel.

A cikkben a szelektív hulladékgyűjtő edények tervezett beszerzését a szentendrei önkormányzat beruházásaként tüntetik fel, holott az a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás projektje; a célra a szervezet írta ki a közbeszerzési eljárást, nem csupán Szentendre, hanem a társulásban érintett egész térség ellátására.

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 79 önkormányzat szövetsége, a tagok egyike Szentendre. A társulási megállapodás értelmében a tagönkormányzatok szavazati joga lakosságarányos, ez alapján Szentendre szavazati aránya 5,87%. Ilyen arányban befolyásolhatta tehát Szentendre önkormányzata a Társulás döntéseit, így a hulladékgyűjtők beszerzésére vonatkozó döntést is. (A projekt, melynek keretében a hulladékgyűjtő edények beszerzése is történt volna: „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Program” ,KEOP-1.1.1/2f/09-11-2011-0002.)

Felrója a TESZ az önkormányzatnak azt is, hogy cégén, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-n keresztül az új rendszer bevezetése előtt megkezdte a lakosság tájékoztatását, valamint azt, hogy megszüntette a szelektív hulladékszigeteket.

A tervek szerint a szelektív hulladékgyűjtés új rendszerét 2016 januárjában vezették volna be. A Városi Szolgáltató Nzrt. a társasházi közös képviselők tájékoztatását 2015 őszén a Társulás végrehajtó szervétől kapott információk alapján kezdte meg. Ekkor döntött a képviselő-testület a szelektív szigetek megszüntetéséről is. A szelektív hulladékgyűjtőkre kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelensége nem volt előre látható, ezért az önkormányzatnak a változást megelőző intézkedései jóhiszeműek és indokoltak voltak. A közbeszerzés sikertelenségért a szentendrei önkormányzatot semmilyen felelősség nem terheli.

A TESZ hamis híradása sértő és hitelrontó, különösen elítélendő azonban azért, mert nem magyarázható információhiánnyal. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás havi  tevékenységéről minden testületi ülésre tájékoztató anyagot készített a hivatal referense. A közbeszerzés körülményeire vonatkozó információk tehát a TESZ rendelkezésére álltak. A szelektív hulladékgyűjtés rendszerének átalakításával kapcsolatban megjelentetett híradásuk rosszindulatú, a tények tudatos elferdítésén alapszik, ezért Szentendre Város Önkormányzata felszólítja a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesületet, hogy mind honlapjukon, mind Facebook-oldalukon jelentessenek meg helyreigazítást az eredeti híradással azonos terjedelemben.