2024. március 1., 17:16

A képviselő-testület a február 29-i rendkívüli ülésén tulajdonosi hozzájárulását adta a Kőzúzó utcai sportpálya TAO támogatási szerződés keretében történő fejlesztéshez. A támogatásból a pályán műfüves burkolatot alakítanak ki, illetve korszerűsítik a világítást.

A pályázati szűkös határidő miatt kérte a Dunakanyar Sportegyesület a rendkívüli testületi ülés összehívását. Az Egyesület elnöke, Nagy László a napirend bevezetőjeként beszámolt a Dunakanyar SE eredményeiről, céljairól. Elmondta, hogy az egyesület mint Utánpótlás Körzetközpont az MLSZ több lépcsős, mindenre kiterjedő (gazdasági, infrastrukturális, működési, szakmai stb.) auditálási eljárásán kiemelkedő minősítést kapott.

Mivel az egyesület az izbégi pálya bérlője is, így ennek fejlesztésére is kitért az elnök Pilis Dániel alpolgármester kérdésére válaszolva. Elmondta, hogy a két pálya fejlesztését együtt kell kezelni, a műfüves pálya megvalósulása esetén a Kőzúzói utcai pálya közelmúltban telepített öntözőrendszerét áttelepítik Izbégre, illetve az élőfüves pálya gondozására elkülönített keretet is az izbégi pályára fordíthatják, ami jelentősen javít a pálya minőségén. Az izbégi fejlesztések kapcsán elmondta, hogy a 2022-ben elnyert pályázatban vállaltak teljesítésére törekszenek.

A Kőzúzó utcai pálya kapcsán a meccsek alatti közlekedési, parkolási helyzetre is kitértek. Pilis Dániel alpolgármester röviden összefoglalta a környéket is érintő fejlesztéseket, amelyek kedvezőbb helyzetet fognak teremteni a meccsek idején megnövekedett forgalom, illetve parkolási igények kezelésében.

A testület egyhangúlag támogatta tulajdonosi hozzájárulás megadását.