2022. február 16., 11:05
A képviselő-testület következő ülését 2022. február 23-án, 15 órakor tartja a Városháza dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook-oldalán.
NAPIREND
Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1 Interpelláció, kérdés
2 Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről (2022. január 14.-2022.
február 13.)
Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Fülöp Zsolt
3 A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt polgármester Kondacsné Nagy Ágnes
4 A Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2021. november 05 –
2022. február 04. közötti időszakban
Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Kokovai Szilvia
5 A bizottságok 2022. évi munkatervéről Tájékoztató Bizottságok elnökei Bán Edit Háromszéki Judit
6 Az adóbevételek és adóhátralékok 2021. év december 31. napi alakulásáról, valamint az adóhatóságnál a – 2021. évben
– végzett feladatainkról
Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Siklósi-Dutkay Csilla
7 A Képviselő-testület mellett működő bizottságok, valamint a Családvédelmi Munkacsoport 2021. évben végzett munkájáról Beszámoló Bizottságok elnökei Bán Edit Háromszéki Judit
8 A Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről Beszámoló Fülöp Zsolt polgármester dr. Németh Szilvia
9 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Magyar Judit Novák Andrea
10 A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2021. év I-II. félévi beszámolójáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Mandula Gergely
11 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Mandula Gergely
12 Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződések 2021. évi elszámolásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Mandula Gergely
13 A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. követeléseinek  elidegenítéséről
A Mötv.46.§ (2) bekezdése (c) pontja
alapj án zárt ü lés ren d elhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kiss Ilona
14 A Szentendre és Térsége TDM NKft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Lőrincz Ágnes
15 Az AquaPalace Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Juhász László
16 A Szentendrei Kulturális Központ NKft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kovács Szilvia
17 Szentendrei Kulturális Központ NKft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kovács Szilvia
18 Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőinek 2022. évi prémium feltételeinek meghatározásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Karas László
19 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
és a parkolási rendszer üzemeltetésével kapcsolatos egyéb kérdésekről
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Jámbor Ferenc
20 A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Novák Andrea dr. Bartha Enikő
21 Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Bartha Enikő Szontagh Kinga
22 A változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kiss Gabriella
23 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyedi közzétételi listáról szóló 48/2020. (XII.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Kocsis Krisztina
24 Szentendre, Szarvashegy városrészben a 0305/69 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kiss Gabriella
25 A 2022. éves összesített közbeszerzési tervről Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Tankó Zsuzsa
26 Az 1+1 programról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kosztek Gabriella
27 Szentendre Városi Óvodák intézményvezetői pályázat kiírásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Szili Mónika
28 Szentendre Város Polgármestere szabadságának jóváhagyásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Szili Mónika
29 Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrészek SZÉSZ szerinti értékesítésre való
kijelöléséről, cseréjéről és értékesítéséről
A Mötv.46.§ (2) bekezdése (c) pontja
alapj án zárt ü lés ren d elhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Gabay Anett
30 Egyebek
« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
hét 15

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 15

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
hét 15

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
hét 15
hét 15

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
hét 15
hét 15
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
pén 19

Szerb búcsú

augusztus 19.. 10:00 - 22:00
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
vas 28
vas 28