2022. október 14., 15:37
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Október 7-én és 8-án két helyszínen tartott lakossági fórumot Pilis Dániel, a választási körzet önkormányzati képviselője. A szombati napon Szűcs Katalinnal közösen adtak tájékoztatást a 7-es és a 8-as körzet lakóinak.

Mindkét helyszínen szóba került az olyan, egész várost érintő fejlesztések helyzete, mint a 11-es út felújítása. A lakók érdeklődtek, hogy miért nem kezdődtek még el a munkálatok, és várhatóan mikor indul el a beruházás? Pilis Dániel beszélt a leégett Spar területének hasznosítási pályázatáról, amelyre november 21-ig várják a pályázati anyagokat.

A megemelkedett energiaárakról, és az azzal kapcsolatban hozott rövid és középtávú intézkedésekről is szó esett. Ezzel kapcsolatban a képviselők elmondták, hogy az oktatási, egészségügyi és szociális feladatok ellátásának biztosítása a fő prioritás. A lakók mindkét helyszínen tájékoztatást kaptak arról, hogy a megemelkedett rezsidíjak kifizetéséhez támogatást vehetnek igénybe az önkormányzattól a szociálisan rászorulók. Többen érdeklődtek az új parkolási regisztrációs rendszerről. A képviselők tájékoztatást adtak a részletekről, és jelezték, hogy már most is lehet regisztrálni. A V8 uszoda helyzete is érdekelte a részt vevőket. A képviselők válasza szerint a városvezetés mindent meg akar tenni az uszoda megmentése érdekében, de ez nagy mértékben függ a kormány várható intézkedéseitől. Amennyiben mégis elkerülhetetlen a bezárás, az önkormányzat erre is felkészült.

A képviselők a MÖSZ (Magyar Önkormányzatok Szövetségének) finanszírozási reformtörekvéseiről is tájékoztatást adtak a lakóknak. Cél a központi és a helyben maradó adóbevételek arányának igazságosabb elosztása.

A Kút utcai fórumon többen is érdeklődtek izbégi csapadékvíz-elvezetés fejlesztés állapotáról, amely várhatóan még októberben elkészül.

A Vasvári utca és Fürj utca sarkán tartott lakossági fórumon az általános ügyek mellett a katolikus óvoda beruházással kapcsolatban, az intézmény körüli fejlesztésekről beszélgettek a jelenlévők. Az Önkormányzati Tervtanács által jóváhagyott koncepcióterv megvalósulása mellett — a beruházóval kötött település fejlesztési szerződés által — az önkormányzatnak biztosított 40 000 000 Ft-ból kiépül a csapadékvíz-elvezetés, a szilárd burkolat és parkolóhelyek is létesülnek. Ennek kapcsán az önkormányzat szeretné elvégezni a környék komplex forgalomtechnikai felülvizsgálatát, a jelenlegi forgalmi adatok állapotfelvételét, mint például a forgalomszámlálás, a sebességmérés, valamint közösségi gyűlés formájában a környéken élők szempontjait is összegyűjteni. Az ezek alapján készülő kiviteli tervek 2023 tavaszára, a munkakezdésre készen kell, hogy álljanak.

Szóba kerültek a Sztaravodai út gyalogos közlekedés akadályai, nehézségei illetve az ehhez szükséges beruházási igények, például zebra létesítése, megállni tilos táblák, és korlátok kihelyezése. Az Őszapó utca közlekedési és vízelvezetési problémája. Ez utóbbi megoldása szorosan összefügg a Fürj utca felső részének kiépítésével.

A Czotter Aladár utca állapotáról is esett szó. Az ottani földutat az intenzív csapadék folyamatosan rongálja, ennek a helyzetnek a megoldására kértek segítséget az ott lakók az önkormányzattól. A képviselők ennek kapcsán jelezték, hogy a 2020-as évtől elvont 120 000 000 Ft nagyságrendű súlyadó kiesésével jelentős finanszírozási nehézségbe ütközik a földutak karbantartása.

 

(Fotó: Isza Ferenc)