2022. augusztus 9., 13:59
FIGYELEM! 2023. június 1-jével változtak a várakozási díjtételek, a védett övezetbe tartozó közterületek. A változásokról szóló cikkünket ITT olvashatja, részletesebben a Parkolásról szentendreieknek – gyakran ismételt kérdések című oldalunkon tájékozódhat.
A járművel történő várakozás rendjéről szóló rendelet módosítását elsősorban az tette szükségessé, hogy a gépjárműadó elvonásával együtt az erre vonatkozó adatkezelés is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kezelésébe került, így az önkormányzat nem rendelkezik olyan adatbázissal, amelynek alapján a kedvezményes parkolásra jogosultak köre meghatározható lenne. E mellett a lakosságszám növekedésével együtt a gépjárművek száma is ugrásszerűen megnőtt Szentendrén, ami nemcsak városképi szempontból aggályos, de a parkolási nehézségek állandósulását is eredményezte. A parkolóhelyek száma ugyanis nagyságrendekkel elmarad a parkolási igényektől – egyebek mellett erre az ellentmondásra is reagál az új szabályozás. A 2022. július 18-i rendkívüli testületi ülésen elfogadott rendeletmódosítás korszerű, rendszámalapú nyilvántartást tesz lehetővé. Az alábbiakban a rendelet főbb elemeit vesszük számba.

A parkolási szabályok megváltoztatását elsősorban azt indokolta, hogy a kormány 2020-ban az önkormányzatok gépjárműadóból származó teljes bevételét elvonta, és ezzel együtt az autótulajdonosok adatbázisa is elérhetetlenné vált a települések számára. Ennek a megváltoztatását a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a szentendrei városvezetés is sürgette.

A forráselvonás miatt Szentendrén mintegy 120 millió forint az az összeg, amennyivel kevesebb pénz fordítható útépítésre, kátyúzásra, burkolati jelek karbantartására, új forgalomtechnikai megoldások kidolgozására és bevezetésére, vagy éppen a helyieknek nyújtható parkolási kedvezményekre. Holott ez a bevétel volt az alapja az itt élők ingyenes parkolásának a belvárosi II-es övezeben. A most elfogadott, Szentendrén újdonságnak számító parkolási szabályok ugyanakkor más hazai városokban és külföldön régóta ismertek, és nem függetlenek attól a törekvéstől, hogy a városkép védelmében az autók számát a belvárosokban korlátozzák.

A parkolási rendszer korszerűsítése nemcsak technikai korszerűsítést jelent, illetve a súlyadó és ezzel együtt a kedvezményezetti kör adatkezelésének elvonása okozta probléma kezelését célozza, hanem azt, hogy a rendszer hatékonyabb szerepet kapjon a forgalomszabályozásban is. A legfőbb cél azonban a hatékony üzemeltetés és a közterületekkel mint közvagyonnal való felelős gazdálkodás.
Regisztrálni a Rendészet parkolási ügyfélszolgálatán és online is lehet
A képviselő-testület júliusi rendkívüli ülésén történt rendeletmódosítás szerint 2023. január 1-től csak a regisztrált gépkocsikkal vehető igénybe kedvezményesen I. és II. várakozási övezet.
Regisztrálni szentendrei lakóingatlanonként maximum négy járművet lehet. Évente kell a regisztrációt elvégezni és megfizetni a parkolási megváltási díjat. A tárgyévre az adott évben, valamint a tárgyévet megelőző év szeptember 1-től lehet regisztrálni.
A regisztrációhoz természetes személy esetén be kell mutatni az érvényes személyazonosító igazolványt vagy útlevelet, fényképes gépjárművezetői engedélyt, továbbá a lakcímkártyát. Nem természetes személy esetén a cégkivonatra vagy bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozatra van szükség. Továbbá be kell mutatni a jármű forgalmi engedélyét, valamint a parkolási megváltási díj megfizetésének igazolását.
A kedvezményes várakozási jogosultsággal rendelkező gépkocsi eladása esetén az eladó az adásvételt köteles 15 napon belül bejelenteni Szentendrei Rendészeti Igazgatóságnak.

A gépkocsit a tulajdonosa vagy üzembentartója regisztrálhatja a Rendészet parkolási ügyfélszolgálatán: 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21. | Ügyfélfogadás: hétfő 8:00-18:00, kedd és csütörtök zárva, szerda 11:00-16:00, péntek 8:00-13:00 óráig
Telefon: +36 26 300-407/parkolás | Email: parkolas.szeri@szentendre.hu
Online regisztrálásra a ugyfelablak.szentendre.hu oldalon van lehetőség – a jogosultságot igazoló dokumentumok digitális másolatai itt becsatolhatók. 
2022. december 31-ig kedvezményesen várakozhatnak
az I-es és II-es övezetben azok a szentendreiek, illetve szentendrei székhelyű, telephelyű cégek, akik, illetve amelyek a személygépkocsijuk után 2021. január 1. előtt a város önkormányzatának fizették a gépjárműadót, és ez alapján az I. és a II. zónában 2021. április 15-ig díjmentes várakozásra voltak jogosultak.
Továbbá az a szentendrei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy vagy jogi személyiség, aki, illetve amely 2021. január 1. óta regisztrálta járművét a parkolási rendszerbe.

2023. január 1-től parkolási megváltási díjak

    • A tárgyévre az adott ingatlanra regisztrált gépjárművek esetén: a parkolási megváltási díj az I-es II-es zónában 7 000 Ft/év. A védett övezetben lakó, behajtási engedéllyel rendelkezők parkolási megváltási díja 2 400 Ft/év, ha a II-es övezetben is igénybe akarják venni a kedvezményes parkolást, akkor plusz 4 600 Ft/év.

Érvényes díjszabás, várakozási díjak 

  • Az I. és a II. védett övezet területén személygépkocsira és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira vonatkozóan 2 400 Ft/alkalom.
  • Az egyéb védett övezetekben az üzemidő és 600 Ft szorzata alkalmanként.
  • Az I. zónában autóbuszra és 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépkocsira vonatkozóan 2 300 Ft/óra
  • A II. zónában személygépkocsira és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira vonatkozóan 380 Ft/óra
  • A III. zónában személygépkocsira és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira vonatkozóan 530 Ft/óra

A pótdíjak mértéke

A
várakozási díj/óra, illetve alkalom
B
15 napon belüli befizetés
C
15 napon túli
befizetés
védett övezet személygépkocsi 2 400 Ft/alkalom 14 400 Ft 43 200 Ft
3,5 t feletti autóbusz, illetve tehergépjármű 6 600 Ft/alkalom 39 600 Ft 118 800 Ft
1. I. zóna/busz 2 300,- 29 900,- + 2 300,- 92 000,- + 2 300,-
2. II. zóna 380,- 4 940,- + 380,- 15 200,- + 380,-
3. III. zóna 530,- 6 890,- + 530,- 21 200,- + 530,-

Személygépkocsira vásárolt bérletek díjai:

A III. zónában várakozásra jogosító bérlet díjai: Éves bérlet 138 000 Ft/ év | Féléves bérlet 103 500 Ft/félév | Havi bérlet 23 000 Ft/hó A III. zónába vásárolt bérletek érvényesek a II. zónában is.
A II. zónában várakozásra jogosító bérlet díjai: Éves bérlet 80 500 Ft/év, | Féléves bérlet 57 500 Ft/félév |Havi bérlet 13 800 Ft/hó

Munkavállalói és lakossági bérlet díjai: Éves bérlet 13 800 Ft/év | Féléves bérlet 8 050 Ft/félév | Havi bérlet 2 300 Ft/hó
– A munkavállalói bérlet kizárólag munkanapokon a Paprikabíró utcánál található nagyparkolóban, valamint a Bolgár utca és Kertész utca közötti, Szentendre 919/1 hrsz.-ú parkolóban érvényes.
– Lakossági bérlet vásárlására jogosult az a szentendrei lakos, aki várakozási területen vagy a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezetében lakik, és nincs lehetősége saját ingatlanán belül személygépkocsi tárolására. Lakóingatlanonként csak egy személygépkocsira vásárolható lakossági bérlet.)

Egészségügyi szolgáltató bérlet díjai: Éves bérlet 13 800 Ft/év | Féléves bérlet 8 050 Ft/félév | Havi bérlet 2 300 Ft/hó
– A várakozási területeken belül ellátást végző házi- és gyermekorvos, valamint a mellettük dolgozó ápoló, védőnő, szociális gondozó személygépkocsijára egészségügyi szolgáltatói bérletet igényelhet.

Oktatási bérlet díjai: Éves bérlet 13 800 Ft/év | Féléves bérlet 8 050 Ft/félév
– Oktatási bérlet vásárlására jogosult az a szülő, akinek gyermeke szentendrei oktatási intézménybe jár. Az oktatási bérlet csak tanítási időszakban szeptember 1. és január 31., valamint február 1. és június 30. között használható. Az oktatási bérlet kizárólag a II. zónában történő várakozásra jogosít.)

A bérlet pótlásának, cseréjének díja: alkalmanként 1 610 Ft/alkalom

Díjköteles várakozási területek

FIGYELEM! 2023. június 1-jével változtak a várakozási díjtételek, a védett övezetbe tartozó közterületek. A változásokról szóló cikkünket ITT olvashatja, részletesebben a Parkolásról szentendreieknek – gyakran ismételt kérdések című oldalunkon tájékozódhat.
(Borítóképünk a Paprikabíró utcai nagyparkolóban készült. Fotó: Bellai László)