2017. április 11., 11:41
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A 6. számú körzet – a Vasvári lakópark, a Szentlászlói utcától a Kálvária útig terjedő terület valamint a Füzespark – lakóinak tartott beszámolót Zakar Ágnes önkormányzati képviselő a közelmúltban a Parola vendéglőben. Mint elhangzott, 80-90%-ban megvalósult vagy folyamatban van a megvalósulása azoknak a füzesparki fejlesztéseknek, amelyekről 2016 szeptemberi határozatában döntött a képviselő-testület.

Minden év márciusa-áprilisa táján kerül sor a képviselő asszony beszámolójára, majd a problémák felvetésére, megoldáskeresésre. Idén egy bejárással kezdődött, majd egy  PPT vetítéssel, körzeti beszámolóval folytatódott a fórum, melynek mérlege szerint 80-90%-ban megvalósult vagy folyamatban van a megvalósulása azoknak a füzesparki fejlesztéseknek, amelyekről 2016 szeptemberi határozatában döntött a képviselő-testület, valamint azoknak a lakossági kéréseknek is, amelyek a körzet többi részéből érkeztek.

A Füzespark lakótelep fejlesztéséről szóló testületi határozat végrehajtása volt a fő témája a március végén tartott füzesparki lakossági fórum első részének, melyet helyszínbejárás kísért a parkolók, szelektív sziget megvizsgálása céljából. A bejáráson mintegy ötvenen vettek részt. Ezt követte a Parola vendéglőben rendezett fórum. A fórumot a terület képviselője, Zakar Ágnes hívta össze, az önkormányzatot a Városfejlesztési Iroda és a Városi Szolgáltató több munkatársa valamint vezérigazgatója képviselte.

Téma volt a Füzesparkban parkolóhelyek felfestése, a szelektív hulladékgyűjtő sziget helye, az ezekkel kapcsolatos szükséges korrekciók. elhangzott, hogy újabb parkolók kijelölése az előkertek rovására akkor történhet meg, ha a lakók nyilatkoznak arról, hogy a kertek felszámolhatóak. A már elkészült parkoló-felfestések javítását és a murva kiszórását a Városi Szolgáltató elvégzi. Hamarosan elkezdődhet a második szelektív hulladékgyűjtő ketrec kiépítése is.

Már megvalósult vagy folyamatban lévő fejlesztések a Füzesparkban:

 • útépítés, vízelvezető tisztítása – megvalósult
 • 112 parkoló felfestése – folyamatban
 • lakó-pihenő övezet megvalósult
 • 5 db szemetes edény kihelyezése – részben
 • Sas utcai patikánál tükör – megvalósult
 • padok, asztalok – részben megvalósult
 • szelektív hulladéktárolók – részben megvalósult
 • játszótér – folyamatban
 • fitneszpark – pályázat függvényében valósulhat meg

A körzetben megvalósult fejlesztések:

 • közvilágítás javítása a Lévay utcában, a Bükkös parton
 • útépítés a Lehel utcában, közlekedési rend változása lakossági kérésre a Bükkös parton
 • buszmegálló a Szentlászlói úton a Tavasz utcánál
 • közösségi események, március 15-i ünnepély a Vasvári-szobornál
 • Bükkös aluljáró festése a VSZ Zrt. támogatásával a Móricz gimnázium diákjainak közösségi munkájában, melynek befejezése májusra várható
 • a Bükkösön lévő Vajda utca híd megújulása
 • virágosítás és a szelektív hulladékgyűjtés megoldása a Deák Ferenc utcában.

Tervezett fejlesztések:

 • a füzesparki játszótér megépítése és a Szegedi utcai játszótér fejlesztése
 • kátyúzás a Nyár utca, Deák Ferenc utca, Ungvár utca, Kovács László utca, Füzes köz területén – várhatóan májusban
 • a Deák Ferenc utcai „fekvőrendőr” javítása az utca elején és végén – kátyúzással együtt, várhatóan május, júniusban
 • Íjász utca, közvilágításának fejlesztése, a 7/a ház előtt oszlopra
 • a Füzes park-Vasvári utca közötti átvezető út javítása
 • a Sas utcai kereszteződésnél bábuk kihelyezése a szabálytalan parkolás megakadályozása érdekében
 • gyalogátkelőhely létesítésének megvizsgálása a Vasvári utca végénél
 • Tavasz utcai buszmegállónál a meglévő, kiépített megállóval szemben lévő oldalon is esővédő a pad fölé
 • a Bükkös patakon lévő beszögellés megszüntetése – lehetőségét vizsgálják
 • útjavítások a körzetben, járdaépítés befejezése az Álmos utcában és több helyen a gyalogos közlekedés fejlesztése, javítása pl. Kovács László utcában, Szentlászlói út bizonyos szakaszain

A fórumot a tervek összegzésével zárta a képviselő, aki köszönetet mondott a polgármesteri hivatal és a VSZ Zrt. vezetőinek, dolgozóinak, a felmerült problémákra adott javaslatokért. A körzetben a párbeszéd a májusi utcafórumokkal folytatódik a Kovács László utcában, majd a Deák Ferenc utcában.