2023. szeptember 22., 09:21

Öröm és vigasz – egy váradi orvos a művészet vonzásában címmel vetítettképes könyvbemutatót tartanak a Pirk János Múzeumban 2023. október 2-án hétfőn, 18 órai kezdettel. Az eseményen Németh Júlia kolozsvári művészettörténész reflexióit a kötetről felolvassa Csémy Katalin. Erdélyi gyűjtői tevékenységéről mesél a szerző, dr. Kiss András. Közreműködik Holló Judit (hegedű) és Dudits Zsuzsanna (zongora).

A szerző, dr. Kiss András így vall a könyv születéséről.

„85 éves, egykori megyei kórházi belgyógyász és kardiológus főorvos vagyok. A képzőművészet – az irodalommal és a zenével együtt – már gyermekkoromtól felkeltette az érdeklődésemet, de vonzódásom akkor mélyült el, amikor már nagyváradi orvosként személyesen is megismertem a helyi-, majd idővel más erdélyi városokból való művészeket, akik közül többen a barátaim lettek és beavattak munkásságukba. 

Erdélyben nemcsak nemzeti kisebbségként éltünk, hanem egy nacionalista-kommunista diktatúra egyre elviselhetetlenebb és abszurdabb szorításában is, amely nemzeti identitásunk megszüntetésére tört. A védekezés egyik, egyre gyakoribbá váló módja sok családban az volt, hogy erdélyi művészek alkotásaival, könyvekkel és népi berendezési tárgyakkal vettük magunkat körül lakásainkban. Ezek örömet és vigaszt jelentettek számunkra a mindennapok terheinek elviselésében. Hangsúlyozom: örömet és vigaszt, mert nem az anyagi értékük volt az elsődleges.

Könyvemben erdélyi művészekkel való ismeretségemről, barátságomról is írok. Közülük többen annak az időszaknak – a 70-es, 80-as évek – legjelentősebb alkotói voltak. Sajnos már egyre kevesebben vannak közülük életben, de lélekben velem maradnak, és műveik túlélnek mindnyájunkat, művészi- és történelmi tanúságot téve a korról, amelyben éltünk, és hogy miként sikerült megmaradnunk annak, akik vagyunk. 

1989-ben települtem át Erdélyből, azóta néhány anyaországi művész alkotásaival is gyarapítottam gyűjteményemet.

A mindnyájuk iránti hálám kísérje őket a múló időben.”