2023. július 1., 10:23

Még két hétig lehet bejelenteni a kutyákat Szentendrén és Pilisszentlászlón, az ebösszeírás 2023. június 1-jén kezdődött és július 31-ig tartA kitöltött nyomtatványokat postán, személyesen vagy elektronikusan, e-önkormányzaton keresztül lehet eljuttatni a hivatalba. Fontos, hogy a korábbi összeírás során már bejelentett ebeket a 2023. évi ebösszeíráskor ismét be kell jelenteni.

Kérjük az ebtulajdonosokat, töltsék ki és nyújtsák be a megadott időszakban az ehhez szükséges nyomtatványt, amely eléhető:

 • a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal portáján (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
 • az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján (2000 Szentendre, Duna korzó 25. „Fehér Ház”)
 • Pilisszentlászló Község Önkormányzatánál (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.)
 • illetve letölthető a hivatal honlapjáról is, innen.

Az ebek bejelentésére lehetőség van elektronikusan is, e-önkormányzaton keresztül, ide kattintva.

MINDEN EGYES KUTYÁRÓL KÜLÖN ADATLAPOT KELL KITÖLTENI, amit a megadott időszakban (2023. június 1. – 2023. július 31. között) kell eljuttatni az önkormányzat részére:

 • postai úton: 2000 Szentendre, Városház tér 3., vagy
 • személyesen (ügyfélfogadási időben): az Ügyfélszolgálati Irodán (2000 Szentendre, Duna korzó 25. „Fehér Ház”)
 • elektronikusan: e-önkormányzaton keresztül (az űrlap megnevezése: ebösszeíró adatlap).

Adatkezelési tájékoztató

Felhívom a tulajdonosok figyelmét arra, hogy

 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal – ebösszeírást végez,
 • a korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól,
 • az adatszolgáltatás a törvény értelmében kötelező!
 • a korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól,
 • a korábbi összeírás során bejelentett ebeket a 2023. évi ebösszeíráskor ismét be kell jelenteni
 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni,
 • az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkezett változást, a szaporulatot írásban 15 napon belül bejelenteni az önkormányzathoz,
 • az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. mellékelt d.) pontjában foglaltak alapján 150.000 Ft.

Együttműködésüket köszönöm!

Dr. Schramm Gábor
jegyző