2022. október 17., 16:20
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány minden évben Barcsay-díjat adományoz pályakezdő fiatal művészeknek, akik olyan kvalitásos alkotásokat hoznak létre, melyek méltó módon idézik és őrzik Barcsay Jenő szellemiségét, alkotói következetességét és a művészet iránt érzett alázatát. A pályázat benyújtásának határideje 2022. október 30.

A pályázaton részt vehetnek – határoktól függetlenül – mindazok a Kárpát-medencében, vagy a világ bármely táján élő, magyar ajkú, felsőfokú tanulmányaikat már befejezett pályakezdő festőművészek, akik 2022. december 31-ig még nem töltik be 35. életévüket.

A Barcsay-díjjal oklevél, Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész plakettje és pénzjutalom jár. A díjátadással egyidőben nyílik meg Szentendrén a kitüntetett művész(ek) kamarakiállítása.

Az díjátadó ünnepséget várhatóan 2023. január 14-én, Barcsay Jenő születésnapján, illetve az ehhez közelálló napok valamelyikén rendezi meg Szentendrén a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázni a művész által összeállított (összekapcsolt) portfólióval lehet.

A portfóliónak tartalmaznia kell:

  • a pályázó rövid szakmai életrajzát
  • a pályázó elérhetőségeit (lakóhely, telefonszám, e-mail cím, postacím)
  • a portfólióban katalógust, ennek hiányában minimum 10, maximum 15 db jó minőségű színes fotót kérünk a művész által legjobbnak ítélt alkotásairól, feltüntetve a mű címét, méreteit, technikáját és a készítés évét

Fontos, hogy:

  • a művekről készült fotókat áttekinthető rendszerben, összekapcsolva-összefogva mellékeljék
  • borítékba, mappába rakott, nem rögzített fotókért/szövegekért felelősséget nem tudnak vállalni
  • CD vagy DVD lemezre rögzített anyag kiértékelésére idő hiányában nincs mód.
  • a portfóliókat csak abban az esetben küldik vissza postán, ha – az anyag súlyát is figyelembe vevő – megfelelő névértékű magyar bélyeggel és pontos címmel ellátott borítékot is mellékelnek a pályázati anyaghoz
  • A válaszboríték nélküli dokumentációkat helyhiány miatt maximum hat hónapig tárolják, ezt követően megsemmisítik.

A Barcsay Alapítvány kuratóriuma várhatóan november 21. és 30. között hozza meg döntését, majd ezt követően a pályázók a beküldött portfóliókat az Alapítvány székhelyén vehetik át, előre egyeztetett időpontban.

A pályázat eredményét 2022. november 30-át követően a MAOE, valamint a MANK honlapján teszik hivatalosan közzé, a díjazottakat személyesen is értesítik.

A pályázatra jelentkezők az alábbi címeken nyújthatják be, illetve postázhatják pályázati anyagukat 2022. október 30-ig (vasárnap), a határidőn túl személyesen beadott vagy a későbbi postai bélyegzővel érkező pályázatok érvénytelenek:

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE)
1055. Budapest Falk Miksa utca 30. fsz. 2.
Tel.: +36-1-311-2479, Fax: +36-1-331-9304
E-mail: titkarsag.maoe@alkotok.hu

MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Szentendre, Bogdányi utca 51.
Tel.: +36-26-501-060
E-mail: titkarsag@alkotomuveszet.hu