2013. február 22., 13:13
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A városvezetés elfogadta az önkormányzat 2013-as költségvetését. A könyvvizsgálók elmondták, hogy a jelenlegi törvényi szabályozásoknak mindenre kiterjedően megfelel az idei költségvetési rendelet. A 2012. évben zajló reorganizációs folyamat stabil pályára állította a várost. Az új szabályozások kettéválasztják a kötelező és a szabadon vállalt feladatok, költségvetés szerinti megjelenítését.  Az önkormányzat az idei évben képes lesz stabilan és hatékonyan működtetni minden intézményét, ellátni a kötelezően teljesítendő és az önként vállalt közszolgáltatásokat, megrendezni a hagyományos városi ünnepségeket, rendezvényeket. Az állami adósságkonszolidáció mértékétől függően pedig bővítheti az önként vállalt feladatainak körét, szociális, kulturális és sport támogatások terén egyaránt. Köszönet illeti meg Szentendre lakosságának türelmét, hogy a vezetéssel együtt küzdöttek a város stabil pályára állításáért. A költségvetést a testület ellenszavazat nélkül fogadta el.