2020. szeptember 11., 07:54
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Magyar Turisztikai Ügynökségen, 2020. augusztus 25-én folytatott egyeztetés során nyilvánvalóvá vált, hogy a három éve, 2017 nyarán kormányhatározatban nevesített szentendrei projektek megvalósítására megítélt 8,2 milliárd forint, belátható időn belül nem lesz lehívható.  Így a Templomdomb rekonstrukciója, a főtéri Kereskedőház és a Duna korzó konkrét üzleti tervre épülő megújítása rövid időn belül, ebből a forrásból nem történik meg.

Erről tájékoztatta a legutóbbi nyilvános testületi ülésen a képviselőket Szentendre polgármestere. Fülöp Zsolt szerint a városnak tovább kell lobbiznia az elakadt projektek megvalósításáért. A napirend tárgyalásának elején javasolta, hogy Szentendre turisztikai potenciáljának fejlesztése, és a 2017-es kormánydöntéssel Szentendrének ítélt források felhasználása érdekében készítsen az önkormányzat az országos turisztikai koncepció célrendszeréhez igazodó, a vírushelyzet következményeire, valamint a változó turisztikai és gazdasági környezetre választ adó városi turisztikai koncepciót.

 Az augusztus végi tárgyalásokon az is egyértelművé vált, hogy a 2017-es kormányhatározatban a turisztikai célokra megítélt 8,2 Mrd Ft fejlesztési keretről szóló döntést az MTÜ (egy 2019 márciusi kormányhatározat alapján) már csak irányadó döntésnek tekinti, olyannak, amelytől el is lehet térni. A rendelkezésére álló források felhasználásáról, ütemezéséről a kidolgozás alatt álló, új országos turisztikai koncepció szempontjai szerint az Ügynökség dönt majd – hangsúlyozta Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója.

Az egyeztetésen elhangzottak szerint az új országos turisztikai koncepcióban a Közép-magyarországi régióban nem csak a Dunakanyar lesz kiemelt turisztikai fejlesztési terület, hanem Budapest déli része, a Csepel-sziget, Ráckeve és környéke is.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Szentendre versenyhelyzetbe kerül Csepellel és vonzáskörzetével az MTÜ által kezelt fejlesztési források megszerzéséért.

Azt MTÜ azt is kiemelte a tárgyaláson, hogy számukra elsősorban a fejlesztés turizmusra gyakorolt hatása a fő szempont, kimutatható előnyök nélkül, épületmegújítási projektek nem támogatandók, még ha romlik is ezek állapota. A megtérülési, a turizmusfejlesztési szempontok hangsúlyozása a szentendrei projektek esetében azért is érthetetlen, mert a Kereskedőház és Szentendrei Képtár, valamint a Duna korzó megújításának üzleti terveit még az előző városvezetés készítette el 2019 elején, és ezeknek az terveknek a megalapozottságát eddig senki nem kérdőjelezte meg. A Templomdomb rekonstrukciójának projektje pedig már (MTÜ) Támogató Okirattal is rendelkezik, és ugyancsak 2019-re elkészült a Templomdomb komplex térrekonstrukciós terve is.

Fülöp Zsolt hangsúlyozta, hogy az évek előrehaladtával, az egyre súlyosabb állagromlás és az építőipari árak emelkedése miatt a kivitelezési munkák egyre drágulnak, a projektek forrásigénye pedig tovább nő, ezért sem szabad késlekedni a két városi projekt elindításával.

Mindezek ellenére a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetése az előkészített szentendrei projekteket nem támogatja tovább, kezdeményezik a projektek tervezési szakaszának lezárását, elszámolását, ezt követően pedig kezdeményezni fogják a korábban Szentendre Város Önkormányzatának elutalt, és még fel nem használt források visszahívását. További egyeztetésekre az új országos turisztikai koncepció elkészülte után kerülhet sor.

A tárgyalásokról beszámoló napirend végén, a polgármester egy olyan Szentendrére szabott turisztikai koncepció készítését kezdeményezte, mely a változó turisztikai és gazdasági környezethez igazodik, figyelembe veszi a készülő új országos koncepció célrendszerét, és elősegíti 2017-es kormánydöntéssel megítélt források mielőbbi lehívását.

Vita volt arról, hogy turisztikai és kulturális koncepciót készítsen a város. A FIDESZ frakció szerette volna, ha mindkét fogalom nevesítve szerepel a koncepció címében, a polgármester viszont azzal érvelt, hogy nincs szükség mindkét terültre szóló új koncepcionális anyag kidolgozására, hiszen az értelemszerű, hogy Szentendrén nem lehet úgy turisztikai stratégiai anyagot készíteni, hogy annak nem képezi központi elemét a város művészeti-kulturális értékeinek a bemutatása.
A testület – néhány kiegészítéssel – megszavazta a polgármester javaslatát.

A Képviselő-testület határozata a Szentendre Turisztikai Koncepció készítéséről >>