2017. március 10., 14:38

A március 9-én tartott testületi ülésen a képviselők több rendeletet és szerződést módosítottak, elfogadták az önkormányzati cégek üzleti és közbeszerzési terveit.

Névhasználat engedélyezése
Margaritovits Ivánné, a Szentendrei Szerb Kulturális Egyesület elnöke kérelme alapján a képviselő-testület hozzájárulását adta, hogy Szentendre város nevét az egyesület elnevezésében használhassák. Az egyesület tevékenysége a szerb kultúra, hagyományok, vallási és művészeti, építészeti emlékek ápolása.

Regionális hulladékudvar
A képviselők tájékoztatót hallgattak meg a városunkban létesített regionális hulladékátrakó és hulladékudvar helyzetéről, mely március 1-jén kezdte meg működését.

Vagyonnyilatkozat
Az önkormányzati képviselők minden év január 30-ig kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, az alpolgármesterek és az önkormányzati képviselők, továbbá házas- vagy élettársuk, valamint gyermekeik vagyonnyilatkozatait. A bizottság az ellenőrzési feladatának eleget téve megállapította, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja határidőben eleget tett kötelezettségének, és a leadott nyilatkozatok formai szempontból megfelelőek.

Rendeletmódosítások
• Szociális rendelet
A szociális ellátások összegei hosszú ideje nem emelkedtek, ezért időszerűvé vált a rászorulók támogatásának emelése. A 2017. évi költségvetésben a tavalyihoz képest 10 millió forinttal magasabb összeget irányoztak elő erre a célra, a szociális feladatok ellátását szolgáló támogatási keretet pedig 1,3 millió Ft-ról 3 millió Ft-ra emelték.
• Közösségi együttélés szabályairól
A képviselő-testület által 2016-ben elfogadott rendelethez az elmúlt egy év során gyakorlati tapasztalatok társultak, valamint módosult a jogszabályi környezet, ezért szükségessé vált a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet kiegészítése és egyes fogalmainak pontosítása.
• Hulladékgazdálkodási rendelet
A felülvizsgálat során kiemelt szempont volt a hulladékról szóló 2012. évi törvény fogalomrendszerének történő megfeleltetés, a fogalmak pontosítása.
• Partnerségi egyeztetés
A településfejlesztési koncepcióról szóló kormányrendelet módosítása tette szükségessé városunk településfejlesztésével összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendeletet módosítását.

Üzleti tervek
A képviselők elfogadták a Szentendrei Kulturális Központ, a Szentendrei TDM Nonprofit Kft.-k és a Városi Szolgáltató nZrt. üzleti terveit.
A Kulturális Kft. 2017. évi várható bevételét 282,4 millió, várható költségeit pedig 282,4 millió Ft összegben tervezte, az önkormányzati támogatás mértéke 143 millió Ft.
A Szentendrei TDM Kft., mely 100%-ban önkormányzati tulajdonba került, 2017. évi várható bevételét 48 millió Ft, a várható költségeit 48 millió Ft összegben tervezte, melyből 40 millió Ft az önkormányzati támogatás.
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási feladatokra vonatkozó kompenzációs igényének tervezett mértéke 700 millió Ft. A meghatározott összegen felül további 1,03 millió Ft-ot átcsoportosítottak az általános tartalék terhére, a közszolgáltatási feladatok javára.

Szerződésmódosítások
• Hulladékgazdálkodási szerződés
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kötött szerződést kiegészítették a hulladékgyűjtő szigetek fenntartásával kapcsolatos kötelezettségekkel.
• Épületkarbantartás
Az önkormányzat és a Városi Szolgáltató nZrt. között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzati intézmények karbantartási, üzemeltetési feladatait egységesen a Városi Szolgáltató látja el, ezért a Gondozási Központ és a Védőnői szolgálatnak helyt adó Dunakorzó 18. sz. alatti helyiség karbantartási feladatait is beemelték a közszolgáltatási szerződésbe. A felülvizsgálat alapján törölték a szerződésből az izbégi sportpályát, melyet tavaly óta az SZVSE üzemeltet, és az együttműködési megállapodás alapján az ő feladatuk az épület karbantartása.

Új tájegység a Skanzenben
A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Szabadtéri Néprajzi Múzeum új Erdély tájegységének létrehozását. A fejlesztés miatt szükségessé vált az érintett terület szabályozása. Ennek érdekében elkészült a telepítési tanulmányterv, mely megalapozza a területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kidolgozását. A tanulmányterv költségét a Skanzen vállalta.

Magasabb önerő
Az önkormányzat megnyerte a II. Rákóczi iskola, az izbégi iskola és a gyermekorvosi rendelő felújítására benyújtott pályázatot, de a támogatás mértéke kevesebb, mint a kért támogatás, ezért növelni kellett az önerőt. A beruházás költségvetése 170 millió forint, a támogatás mértéke 156 millió Ft. A korábban biztosított 7,8 millió Ft önrészt a testület 4,7 millió forinttal megnövelte a 2017. évi tartalék terhére. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés során felmerülhetnek többlet-, pótmunkák, ennek biztosítására további 10 millió Ft tartalékkeretet biztosítottak a projekthez. Ez azért is szükséges, mert igény merült fel az izbégi iskolában a kazán cseréjére, a Rákóczi iskolában pedig a tanuszoda légkezelőjének a cseréjére, javítására.

ASP pályázat
A képviselő-testület hozzájárulását adta az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz, melyhez 9 millió Ft támogatás nyerhető. A rendszer fontos önkormányzati szakterületekhez nyújt központilag karbantartott, egységes rendszereket, alkalmazásokat, melyek az önkormányzatok részére ingyenesek (ellentétben a jelenlegi szoftverekkel, melyeket meg kellett vásárolni).

Közbeszerzési terv
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a képviselők elfogadták a 2017. éves összesített Közbeszerzési Tervet, mely tartalmazza a Városi Szolgáltató nZrt., a Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre Város Egészségügyi Intézményei és a Pest Megyei Könyvtár közbeszerzési terveit.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
vas 10

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
vas 10

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.