2015. január 19., 00:34

Európai Uniós támogatásával valósult meg a „Közösség lámpásai” elnevezésű projekt, melynek eredményeképpen Szentendrén is dolgozik kiképzett közösségi mentor. Moldován Eszter feladata, hogy helyi szinten olyan közösséget hozzon létre, mely megkönnyíti a fogyatékos emberek életét, és megváltoztatja a többségi társadalommal való viszonyát. Ez konkrétan azt jelenti, hogy Eszternek először is fel kell kutatnia a régióban élő látássérülteket, majd őket önsegítő közösségbe szervezni. Másik fontos feladata, hogy megismerje a látássérült emberek igényeit, és azt szakszerűen képviselje a döntéshozók és a civilszervezetek felé, ezzel előmozdítva társadalmi elfogadottságukat.
Eszter 2013 júniusában kezdte meg munkáját. Jelenleg 20 látássérült személlyel tartja a közeli kapcsolatot, az ő igényeiket családlátogatások és telefonos interjúk során mérte fel. „2013 novemberében alapítottuk meg a Szentendrei Látássérültek Klubját. A rendezvényeink nyitottak, integráltak. Szeretnénk más klubokkal, civilszervezetekkel is kapcsolatban lenni, közös programokat szervezni, ennek érdekében együttműködünk a gondozási központtal, a családsegítő szolgálattal” – mondta el lapunknak Moldován Eszter.

Az önálló életvitel elősegítése
A családlátogatások során több látássérült tag is elmondta, hogy szüksége lenne olyan, az önálló életvitelt elősegítő házi és lakáson kívüli segítségnyújtásra, amely nem azonos az ápolással, a gondozással. Eszter ezt támogatószolgálat kiépítésével, vagy diákok önkéntes közösségi szolgálatával látja megvalósíthatónak. „Ez elsősorban nem anyagi, hanem szervezési, koordinációs feladat. Az önkéntes diákok számára ez a segítségnyújtás pozitív pedagógiai hatású lenne, hiszen toleranciára nevel, fejleszti az empátiás készséget, a szociális érzékenységét, és nem utolsósorban pályaorientációs vonzattal is bír.
Az elemi rehabilitáció lehetőségéről folyamatosan informálja a tagokat, hiszen az önálló közlekedés, a háztartásvezetés elsajátítása jelentősen javítja az életminőséget, a függetlenséget és az önértékelést. Többen is nehéz szociális helyzetben élnek, és az ellátásokat különböző okok miatt nem vehetik igénybe, például mert idősek, vagy a foglalkoztatásuk nem megoldott, ezért szükség lenne egy szociális háló kialakítására.

A környezet akadálymentesítése
„A gyengén látó és vak lakosok az átlagembernél sokkal jobban ki vannak téve a balesetnek, ezért fontos feladatunk ennek megelőzése.” Néhány javaslat, mely az idősek, a kisgyermekes családok részére is segítséget jelentene: a forgalmas kereszteződéseknél a közlekedési lámpákat hangjelzésesre átalakítani, a járdákat a gyalogátkelőhelyeknél vezetősávval megjelölni, a keskeny járdákat kiszélesíteni, megszüntetni az egyenetlenségeket.

Álláskeresés, foglalkoztatás
A klubnak több álláskereső tagja is van, akik kérték a segítségét a megfelelő szakmák felkutatásában. „Szeretnénk elérni, hogy a helyi munkaügyi központ is informálva legyen a látássérültek, a megváltozott munkaképességűek munkalehetőségeiről, hogy ne csak a Heltai Jenő téri kirendeltségen lehessen erről tájékoztatást kapni. Szeretnénk felmérni azt is, hogy a térségben milyen fogadókészség van a fogyatékkal élők foglalkoztatására. Tisztában vagyok a munkaerőpiac alacsony felvevőképességével, de ezen talán lehet javítani, s ebben sokat tehet a térségben működő Figyelj Rám Közhasznú Egyesület.”

Klubfoglalkozások, kirándulások
Programjaikat irodalmi, zenés műsorok, néptánc-tanítás, kézműves foglalkozások színesítik. A klubfoglalkozásokra vendégeket is hívnak, illetve diákok is segítenek az egyes programok szervezésében.
Aktívan részt vesznek a városi rendezvényeken, mint például a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztiválon, a városi gyereknapon. „Fontosnak tartom a klubtagok részére az aktív mozgással járó és az egészségmegőrző programokat, ezért oktató segítségével egy tavalyi klubdélutánon megismerkedtünk a meridián tornával. Az oktató vállalta további tanításunkat is. A fiatalabbak közül többen is szívesen kipróbálnának a szabadidős sportokat, ezért is vettünk részt a szentendrei sportágválasztón, hogy megismerjük azokat a sportegyesületeket, amelyek szívesen fogadnak látássérülteket.”

Érdekképviselet
Eszter fáradhatatlanul és lelkesen dolgozik, az ő szavaival „a térség fizikai és szellemi akadálymentesítéséért”. „Meggyőződésem, hogy a legjobb szemléletformálás a jelenlét és a példamutatás. Célom egy olyan közösség kialakítása, ahol a tagok sokszínű egyéniségükkel, tudásukkal, tevékenységeikkel képesek érdekeiket képviselni. Olyan alapítvány formájában működő szervezetre vagy egyesületre gondolok, amely biztosítja tagjai számára a társadalmi részvételt az oktatás, a kultúra, a közösségi élet és a foglalkoztatás területén, mely szorosan együttműködne a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, Szentendre civilszervezeteivel, az önkormányzattal. Aktívan részt venne a helyi esélyegyenlőségi program megvalósításában, érzékenyítő programokkal elősegítené a társadalmi szemléletformálást, a fogyatékkal élőknek információt nyújtana, s esetleg alapítványi foglalkoztatás keretében munkahelyet is teremtene. Ennek érdekében együtt dolgozom az önkormányzat civil referenseivel a helyi fogyatékos ügyi stratégia megalkotásán.”

« 2023. november » loading...
h K s c p s v
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
csü 30

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
csü 30

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.