2024. március 6., 10:03

A Fürj utca útépítési, csapadékvíz-elvezetési, járdaépítési munkái miatt át kell helyezni a Magyar Telekom Nyrt. vezetékét, alépítményeit a Vasvári Pál és a Galamb utca közötti szakaszon mintegy 145 m hosszon. Rövid szakaszokban folyik majd a munkavégzés, a felszínen, a lakosság által látható munkák várhatóan három hetet vesznek majd igénybe. A Telekom kivitelezői március 7. után kezdik a munkát.

Izbég-Csicserkó városrészben, a Vasvári Pál utca és a Fürj utca találkozásánál épülő katolikus óvoda és bölcsőde szükségessé tette a környék közlekedési helyzetének újratervezését is. Ennek keretében a Vasvári Pál és Fürj utca régóta várt csapadékvíz-elvezetésének, szilárd útburkolatának kiépítése és járdaépítés is szerepel a tervekben.

A Fürj utcában a Galamb és a Vasvári Pál utcák közötti szakaszon szilárd burkolatot terveznek, az utca keleti oldalán pedig járdát fognak építeni, de ezen a szakaszon halad a Telekom alépítménye, aknákkal, kábelekkel, amiket át kell helyezni. A Telekom kivitelezői a bontási, építési munkákat rövidebb szakaszokban fogják végezni, ennek várható időtartama három hét lesz. Burkolatbontásra a Fürj és a Galamb utcai csomópontban kerül sor. A kivitelezés nagyobb részben a lakosság számára nem látható munkák lesznek, az aknákban, a felszín alatt folynak majd. Az érintett utcaszakaszon lévő kocsibehajtók környékén végzett munkákról egyeztetnek az ingatlantulajdonosokkal.

Az alapépítmény áthelyezése, illetve az ezzel járó egyéb munkákat várhatóan augusztusban fejezik be. A munkák ideje alatt  hosszabb-rövidebb szolgáltatáskimaradásra kell számítani, erről a Magyar Telekom ügyfélszolgálata ad tájékoztatást.