2020. február 3., 00:06

2020 első képviselő-testületi ülését január 22-én, szerdán délután tartották a Városházán, 17 napirendi pont tárgyalásával.

Sürgősségi indítványok

• Fülöp Zsolt polgármester felhatalmazást kapott, hogy a jogszabály melléklete szerinti tartalmú megállapodást az önkormányzat és a Pest Megyei Kormányhivatal között aláírhassa az építési igazgatási feladatok átadásáról, mivel az új rendelkezések szerint 2020. március 1-jétől az önkormányzatok helyett a kormányhivatalok látják el ezeket a feladatokat.

• A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány alapító okiratának módosítására a korábban delegált tag, Lang András visszalépése miatt volt szükség. A testület Hernádi Krisztina képviselőt választotta meg a közalapítvány kuratóriumi tagjának.

Interpellációk

Az Eurovelo 6 kerékpárút-fejlesztésével kapcsolatos interpelláció arra hívta fel a polgármester figyelmét, hogy ha január 31-ig nincs döntés a hídhelyszínnel kapcsolatban, akkor veszélybe kerülhet a projekt megvalósítása. A másik interpelláció a városi honlapra feltett, a korábbi ciklusban kötött szerződések anonimizálására vonatkozott. Az interpellációkra adott válaszokat a testület elfogadta.

Vagyonnyilatkozatok

Elfogadta a testület a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság beszámolóját a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének ellenőrzéséről. Az önkormányzati törvény értelmében a képviselők a megválasztásuktól, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. Az SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat) alapján a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését. A bizottság megállapította, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja határidőben eleget tett kötelezettségének, és a nyilatkozatok formai szempontból megfelelőek.

SZMSZ-módosítás

Az SZMSZ módosítására a városfejlesztési tanácsnok megválasztása miatt került sor. A testület a feladattal Szegedi István képviselőt bízta meg, illetve döntött a külkapcsolati tanácsnok tisztség létrehozására is, akinek megválasztására a rendelet hatályba lépését követően lesz lehetőség.

Intézményvezetői pályázatok

• Dr. Pázmány Annamária, a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei jelenlegi vezetője 2019. december 31. napjával lemondott megbízatásáról, ezért a korábbi képviselő-testület pályázatot írt ki az intézmény vezetésére, amit az új képviselő-testület decemberben eredménytelennek nyilvánított. A testület most új pályázatot írt ki bővített tartalommal, melynek véleményezésére dr. Schramm Gábor jegyzőt, valamint a Közalkalmazotti Tanács elnökét és a Pest Megyei Orvosi Kamara által delegált tagot bízták meg. Pázmány Annamária megbízatását március 31-ig – a pályáztatás várható időtartamára – meghosszabbították.

• A Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója, Gulyás Gábor ötéves megbízatása május 31. napján lejár, ezért a testület pályázatot írt ki a múzeumigazgatói álláshely betöltésére, egyúttal döntött egy szakmai bizottság létrehozásáról a pályázatok véleményezése érdekében. A bizottság tagjai: Lang András, a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke, dr. Végh Katalin, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének ügyvezetője, Kassai Hajnal, az EMMI Múzeumi Főosztályának vezetője, Vincze Ottó Munkácsy-díjas képzőművész és Mélyi József művészettörténész. A testület – a bizottság véleményét mérlegelve – az áprilisi ülésén dönt a vezetői megbízásról.

• A testület felmentette tisztségéből Wildnert Mártont, a V8 Uszoda és Szabadidő Központ igazgatóját, akinek a törvény szerint a 60 napos felmondási idő felét kell ledolgoznia. A felmondási idő letöltése és az állásra kiírt pályázat elbírálása közötti átmeneti időszakra az ügyvezetői feladatok ellátásával az önkormányzat jogtanácsosát, dr. Mérész Katalint bízták meg.

Helyettesítés

Az önkormányzati törvény értelmében a polgármestert a társulási üléseken az alpolgármester helyettesítheti. Abban az esetben, ha mindketten akadályoztatva vannak, a képviselő-testület felhatalmazhat egy-egy személyt a képviseletre. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás esetében a helyettesítésre Mandula Gergely, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás esetében pedig dr. Mérész Katalin, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal jogtanácsosa kapott jogosultságot.

Csatlakozás a FAÖT-höz

A testület döntése értelmében Szentendre önkormányzata csatlakozik a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz (FAÖT), melynek célja és feladata a közös érdekérvényesítés, a közös gondolkodás és a tapasztalatcsere az összehangolt fejlesztések érdekében, különösen a közlekedés, a közbiztonság, a turisztika és a katasztrófavédelem területén. A FAÖT tagjai a főváros vonzáskörzetében lévő települések: Alsónémedi, Budakeszi, Csömör, Diósd, Ecser, Gyál, Halásztelek, Kistarcsa, Nagykovácsi, Pécel, Pilisborosjenő, Remeteszőlős, Szigetszentmiklós és Törökbálint. Ezek a települések hasonló infrastrukturális gondokkal küszködnek a lakosságszám emelkedése miatt. A társulás feladatainak ellátásához a tagok tagdíjat fizetnek, melynek összege 10 Ft/lakosságszám/év, ami városunk esetében évi 280 400 Ft-ot jelent. Szentendre csatlakozása legkorábban 2020. augusztus 1. napjával történhet meg, mivel a tagtelepüléseknek jóvá kell hagyniuk a Társulási Megállapodás módosítását. A Társulási Tanácsban az önkormányzatot Fülöp Zsolt polgármester képviseli, akadályoztatása esetén Pilis Dániel alpolgármester, egyidejű akadályoztatásuk esetén pedig Szegedi István. A határozati javaslat szerint a polgármester évente beszámol az ott végzett munkáról.

Szerződésmódosítás

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a köz- és gyermekétkeztetési nyersanyag beszerzése érdekében két évre szóló adásvételi szerződést kötött a pékáru szállítására a Kalács Kft.-vel 2018-ban, ami 2020. júniusában jár le. A szállító azzal a kéréssel fordult a Városi Szolgáltatóhoz, hogy idén január 1-jétől engedélyezzen 10%-os áremelést, mert a jelenlegi árak veszélyeztetik a pékség működését. Az ellátás biztonsága érdekében a VSZN Zrt. 6,8% emelést javasolt, amit a pékség és a testület is elfogadott. A többletköltség előreláthatóan 612 ezer Ft + áfa lesz, ami a Városi Szolgáltató költségvetését terheli.

Környezettudatos hulladékgyűjtés

A testület 2019 tavaszán a takarékos és jogszerű lakossági hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében felkérte a Városi Szolgáltató NZrt.-t a nem szerződött (és nem fizető) hulladéktermelők, illetve az előfizetéshez képest nagyobb edényméretet használó ügyfelek felderítésére. Ezen felül az önkormányzat térítésmentesen biztosított 60 literes gyűjtőedényt azoknak a szentendrei fogyasztóknak, akik a nem szabványos 50 literes hulladékgyűjtő edényüket szabványosra kívánták cserélni: a 4,5 millió Ft keretösszegből több mint négyszáz edény cseréjére került sor.

A Városi Szolgáltató eddig a 627-ből 116 utcában ellenőrizte a hulladékgyűjtő edényeket: a tapasztalatok alapján átlagosan 10,2% az eltérés az előfizetések és a ténylegesen elszállított literek arányában. Az ellenőrzést idén is folytatják.

Rendeletmódosítás

Módosították a képviselők a védett övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet három ponton. A módosítás egyrészt lehetőséget biztosít a rugalmas ügyintézésre a védett övezetekbe való behajtásra rendkívüli helyzetekben, pl. hibaelhárítás esetén, ugyanis jelenleg ez öt munkanapos ügyintézési határidővel történik. Másrészt szabálysértésnek minősít egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos magatartásokat (pl. közterületen lévő díszburkolat, zöldterület, sétányok, játszóterek rendeltetéstől eltérő módon való használatát).  A harmadik módosítás lehetővé teszi, hogy eljárást indítsanak azokkal szemben, akik a közterületi díszburkolatokat, zöldterületeket (virágágyásokat), sétányokat, játszótereket a rendeltetésétől eltérő módon használják, például kerékpárral, motorral vagy gépjárművel áthajtanak ezeken a területeken.

A rendeletmódosítás részleteiről hamarosan bővebben is beszámolunk.

 

Fotó: Bellai László

« 2023. október » loading...
h K s c p s v
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
ked 03

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 03

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.