2020. január 5., 10:26

PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSE ELNÖKÉNEK LEVELE Duna-menti települések polgármestereinek a Duna-menti projektek engedélyezési problémáiról

“…napirenden van a terület- és településfejlesztés, illetve -rendezés jogszabályi hátterének teljes felülvizsgálata, átdolgozása … a magyarországi Duna-partok egységes kezelésével kapcsolatban
sorolják fel nekünk azokat a projektjeiket, amelyek engedélyezése elakadt, vagy várhatóan nem fog menni olyan jogszabályi problémák, jogszabályi ütközések miatt, amelyek … az érintett törvények, kormány- és egyéb rendeletek esetleges módosításával küszöbölhetők csak ki…”
A levél melléklete összefoglalja az eddig összegyűjtött, a Duna-menti kerékpárút létesítésének jogszabályokon alapuló problémáit (é: jogszabályokba ütköző, szerk.):
levélmell.1-2. oldal: 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet
levélmell. 3-4. oldal: Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (x. 8.) Korm. rendelet (Natura 2000)
levélmell. 5-6. oldal: A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, …83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
levélmell. 7-9. oldal: A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre … 30/2008. (XII. 31.) KVVM rendelet
levélmell. 10. oldal: Az erdőről, az erdő védelméről …2009. évi XXXVII. törvény
Teljes levél >>