Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Cím: 2000 Szentendre Rákóczi u. 6.
OM:032580
E-mail: titkarsag@sziirfig.hu
Honlap: www.sziirfig.hu
Intézményvezető: Molnárné Reskovits Zsuzsanna

Telefonszámok:+36 26/785-192
Porta: 1. mellék
Titkári: 2. mellék
Ig.h.: 3. mellék
Tanári: 4. mellék
Gazdasági: 5. mellék
Igazgatói: 6. mellék


12 évfolyamos, 8+4-es szerkezetű (8 évfolyam általános iskola, 4 évfolyam
gimnázium) többcélú oktatási intézmény.

Általános iskolában évfolyamonként egy osztály testnevelés tagozatos, ahol 6 éves
kortól testnevelő szaktanárok foglalkoznak a gyerekekkel. Különlegességnek számít
a régióban, hogy iskolánkban tanuszoda működik, melyet alsó tagozaton szakórákon
is használunk, így testnevelés órák keretében minden diákunk megtanul úszni.

Gimnáziumunkban az általános tantervű négy évfolyamos képzés mellett egy csoport
részére angol emelt szintű, valamint egy csoport részére matematika emelt szintű
képzés folyik. Ezen csoportok az emelt szinten tanult tárgyukat külön csoportban,
magasabb óraszámban tanulják négy éven keresztül. Az utolsó két évben fakultáció
keretében készülhetnek fel a diákok az általuk választott tantárgyak emelt szintű
érettségijére a közismereti tárgyak mindegyikéből és akár testnevelésből is.

Legfontosabb céljaink közé tartozik a tehetségek felkutatása, a tehetséggondozás,
az ÖKO szemlélet elsajátítása, a személyiségfejlesztésen keresztül a siker- és
kudarckezelés, a helyes önismeretre nevelés. Törekszünk a szülő, a pedagógus és a
diák közötti bizalom és megbecsülés kialakítására és a kölcsönös tiszteletre, mert
valljuk, hogy sikeres oktató-nevelő munka a tanár, a szülő és a diák
együttműködésével jön létre.

rakoczi_kerítésen uszoda1