Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult, célja annak megállapítása, hogy a gyermek jogosult a törvényben meghatározott pénzbeli támogatások és egyéb kedvezmények igénybe vételére.

Jogosultsági feltételek
A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át (41.760 Ft) és

  • a szülő, illetve más törvényes képviselő egyedülálló,
  • ahol a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy
  • a gyermek elmúlt 18 éves és még tanul.

Nagykorúvá vált gyermek esetén a jövedelmi és vagyoni feltételek mellett a jogosultság megállapításának további feltétele a jogszabály szerinti tanulói/hallgatói jogviszony fennállása, továbbá, hogy a nagykorú jogosult a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válásának napját megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át ( 38.475 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben,
mindkét esetben feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon (hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog) értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen az alábbi értékeket:
– külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszzorosát ( 570.000 Ft), vagy
– együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000 Ft)
azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

A feltételek fennállása esetén a kedvezmény 1 év időtartamra kerül megállapításra:
– a gyermek 18 éves koráig, amennyiben addig nem folytat kereső tevékenységet
– a gyermek 23 éves koráig, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat
– a gyermek 25 éves koráig, amennyiben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.

Milyen támogatásokat, kedvezményeket foglal magában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény?

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a család többek között az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosult:

– Évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás ( alkalmanként 6 000 Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6 500 Ft emelt összegű támogatást folyósítanak);

– A gyermek tartására is köteles és nyugellátásban vagy a törvényben meghatározott ellátások valamelyikében részesülő családbafogadó gyám esetén havi pénzbeli ellátás, melynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a, továbbá emellett évente kétszer, augusztus és november hónapban pótlék (2022-ben alkalmanként 8 400 Ft);

– Általános iskolás gyermekek esetében ingyenes étkezés;

– Középiskolás gyermekeknél – 9. évfolyam fölött is – ingyenes tankönyv és 50 % étkezési hozzájárulás;

– Felsőoktatásba való jelentkezésnél többletpontok;

– A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának egyik alapfeltétele a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása. A köznevelési törvény alapján kiemelt figyelmet érdemlő gyermeknek ill. tanulónak minősül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. A felsőoktatási törvény alapján hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű hallgató a kollégiumi díjbefizetési kötelezettség alól mentesülhet, és kormányrendeletben rögzített a részére járó rendszeres szociális ösztöndíj legalacsonyabb összege;

– A fiatalok életkezdési támogatása és a Babakötvény tekintetében további kedvezmények: a minden újszülöttnek járó 42 500 Ft-on túl a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és nevelésbe vett Magyarországon élő gyermek a születése évét követő 7. és 14. évben további támogatásban részesül, amelynek összege 44 600 forint. A Kincstári Start-értékpapírszámlával rendelkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén a befizetések 20 %-ának megfelelő, de maximum 12 000 Ft összegű támogatás kerül jóváírásra.

– Szünidei gyermekétkeztetés: a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

  • a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
  • rajtuk kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

Jogszabályok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet


Nyomtatvány
kérelem – rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

« 2023. szeptember » loading...
h K s c p s v
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
pén 29

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 29

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.
pén 29

Mozdulj, Szentendre!

szeptember 2. - szeptember 30.