Telepengedély

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékeltében felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység (a továbbiakban: ipari tevékenység) folytatására terjed ki.

Telepengedély köteles tevékenységek »

A telepengedély-köteles tevékenységek folytatása esetén telepengedélyezési eljárást kell lefolytatni a jogszabályban felsorolt szakhatóságok előzetes bevonásával, a szomszédos ingatlan tulajdonosainak ügyfélként való részvételével, amelynek eredményeként az ipari tevékenység végzője telepengedélyt kap.

A jegyző a telepet – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás adatai honlapunkon bárki számára elérhetőek.

Az adatváltozást, illetve a tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni hatóságunknál.


A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

  • cégkivonat, aláírási címpéldány és meghatalmazás is, ha nem az aláíró személy jár el
  • a telep használatának jogcímét igazoló irat (pl.: bérleti szerződés)
  • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
  • közös tulajdonban álló telep esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
  • telepengedély-köteles tevékenység folytatása esetén a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, társasház esetén a közös képviselők neve, elérhetőségi címe, és helyszínrajz.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Engedély-köteles ipari tevékenységek esetében: 5000 Ft igazgatási szolgáltatási díj. A fellebbezési eljárás díja: 6000 Ft

Az igazgatási szolgáltatási díjat banki átutalással lehet teljesíteni. A befizetés tényét igazolni kell.

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását a Szentendrei Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11784009-15395364 számlaszámú költségvetési számlájára vagy Pilisszentlászló Község Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11742087-15393733 számlaszámú költségvetési számlájára kell teljesíteni.

Kérjük, hogy a banki átutalásnál a közlemény rovatba a kérelmező nevét (egyéni vállalkozó/cég), valamint a telepengedélyezési eljárás díja megjegyzést minden esetben szíveskedjenek beírni.

A jegyző illetékességi területe:

  • Szentendre
  • Pilisszentlászló

Ügyintézési határidő: 21 nap (a határidőbe nem számít bele a szakhatósági hozzájárulások beszerzése és a hiánypótlás).


Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

  • A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormány rendelet
  • A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Nyomtatványok:
Kérelem telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásához »

A telepengedélyek nyilvántartása a honlapunkon bárki számára elérhetőek itt »
A nyilvántartás adatai közérdekből nyilvánosak, azokat a kereskedelmi hatóság interneten naprakészen közzéteszi.

« 2023. január » loading...
h K s c p s v
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
hét 30

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 30
hét 30

Csontó Lajos: Egybeesés – kiállítás

2022. 12. 03.. 08:00 - 2023. 03. 31.. 17:00
hét 30
hét 30

Ragyogás – iparművészeti kiállítás

január 26. - február 17.
hét 30

Bubán Róza kiállítása a könyvtárban

január 30. - február 28.