Ipari tevékenység bejelentése

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. mellékeltében felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység (a továbbiakban: ipari tevékenység) folytatására terjed ki.

Bejelentés köteles ipari tevékenységek »

A bejelentés-köteles gazdasági tevékenységek esetében be kell jelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet, amennyiben a területen az adott tevékenység végezhető, akkor nyilvántartásba vételéről a jegyző igazolást ad.

Az adatváltozást, illetve a tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni hatóságunknál.

A bejelentéshez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

  • cégkivonat, aláírási címpéldány és meghatalmazás is, ha nem az aláíró személy jár el
  • a telep használatának jogcímét igazoló irat (pl.: bérleti szerződés)
  • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
  • közös tulajdonban álló telep esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Bejelentés-köteles ipari tevékenységek esetében: Az eljárás illetékmentes.

A jegyző illetékességi területe:

  • Szentendre
  • Pilisszentlászló

Ügyintézési határidő: 8 nap (a határidőbe nem számít bele a hiánypótlás).


Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:

  • A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormány rendelet
  • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló, módosított 2009. évi LXXVI. törvény
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Nyomtatványok:
Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásához »

A bejelentés-köteles ipari tevékenységek nyilvántartása honlapunkon bárki számára elérhető, a nyilvántartás adatai közérdekből nyilvánosak, azokat a kereskedelmi hatóság interneten naprakészen közzéteszi.