Ebösszeírás

Ügyintéző: Nagy Attiláné
Telefonszám: +36 26 300 407

Birtokvédelmi ügyek, állattartási ügyek, hirdetmények


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az ebek nyilvántartása elektronikus formában valósul meg.

Ebösszeírás 2023
A 2020-as alkalom után Szentendrén és Pilisszentlászlón 2023. június 1. és 2023. július 31. között ismét ebösszeírást végez az önkormányzat. Az adatszolgáltatás kötelező. Külön-külön be kell jelenteni minden ebet, és a korábbi összeírás során már bejelentett ebeket a 2023. évi ebösszeíráskor ismét be kell jelenteni. Ebbejelentő adatlap 2023 »»»

Városunkban az ebösszeírás minden évben, folyamatosan történik. Az elektronikus nyilvántartásnak az ebek bejelentésére szolgáló, a hatósághoz beérkezett adatlapok képezik az alapját.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított adatlap, valamint az eb tulajdonosának, tartójának személyében történt változás, és az eb elhullása esetén szükséges bejelentéshez felhasználandó változás bejelentő adatlap beszerzése az ebtulajdonosok/ebtartók kötelezettsége.

Az ebösszeírólap beszerezhető papír alapon is az alábbi helyeken:

  • a Városi Ügyfélszolgálaton (2000 Szentendre, Duna korzó 25.),
  • a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal portáján (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni. Az adatlapot személyesen az ügyfélszolgálaton, a hivatal iktatójában ügyfélfogadási időben és postai úton ajánlott küldeményként lehet benyújtani.

Kérjük az ebtartókat, hogy az eb tartásában bekövetkezett változást annak bekövetkezésétől számított 8 napon belül a fent meghatározott úton – az ebnyilvántartás aktualizálása érdekében – bejelenteni szíveskedjenek.

Aki az ebösszeírással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, azaz az ebek összeíráshoz az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján kidolgozott adatlapon nem jelenti be határidőre kutyáját, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján ebenként 150.000,- forint bírság megfizetésére kötelezhető.

Az eljárás során alkalmazandó jogszabály:
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet

Nyomtatványok:
Adatlap eb bejelentéséhez
Adatlap eb tartásában bekövetkezett változás bejelentéséhez