Népszavazás 2016 Közlemény

Tisztelt Választópolgárok!

 Mint az Önök előtt is ismert, Köztársasági Elnök Úr 2016. október 2. napjára, vasárnapra tűzte ki az országos népszavazás időpontját a következő kérdésben: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti

 1. a) szavazási segítség iránti igényének,
 2. b) személyes adatai kiadása megtiltásának

bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

 1. a) szavazási segítség iránti igény

 

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

 • a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 • az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
 • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
 • akadálymentesített szavazóhelyiségben

 

A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2016. szeptember 23. (péntek) 16.00 óra, míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.

 

 

 1. b) személyes adatai kiadásának megtiltása

 

A kezdeményezés szervezői továbbá a kezdeményezésben részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a Nemzeti Választási Iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

 

 

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

 

Szavazás külföldön

 

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

 

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő visszavételét.

 

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

 

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.

 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

 

 

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

 

Szavazás mozgóurnával

 

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

 

A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!

 

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert szavazni csak ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.

 

 

A fenti kérelmek benyújthatók

 

 • személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,

 

 • levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.

 

A kérelemnyomtatványok elérhetők a www.szentendre.hu / Városháza / Választások / Országos népszavazás 2016. menüpont alatt valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.

 

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével 2016. augusztus 15-ig tájékoztatja a választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe vételükről. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.

A népszavazás kitűzésétől a névjegyzék 2016. szeptember 30-i lezárásáig a szavazóköri névjegyzékek adatait a törvényben meghatározott adatok kivételével bárki megtekintheti a helyi választási irodában.

 

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

 

 

 1. Gerendás Gábor, HVI vezető 26/785-033

Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes                   26/785-035

Budai Mónika, HVI munkatárs                           26/785-034

 

Szentendre, 2016. augusztus 8.

 

 

 1. Gerendás Gábor

jegyző