Választással kapcsolatos kérelmek

A kérelmekkel kapcsolatos kérdés esetén felvilágosítást kaphatnak személyesen, munkaidőben a Helyi Választási Irodán (2000 Szentendre, Városház tér 3.) illetve a 26/785- 159-es telefonszámon

 

Átjelentkezés másik szavazókörbe

Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen szavazhatnak. Az, aki lakóhelye mellett – legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentett – tartózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti település vezetőit szeretné megválasztani. Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat be.

Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette, és a tartózkodási hely érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

A 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati választáshoz kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet – a választást megelőző 66. naptól – 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani.

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, és a mozgóurnát a bejelentett tartózkodási helyére vagy azzal azonos szavazókörbe tartozó egyéb címre kéri.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Átjelentkezési kérelem papír alapon

Kérelem benyújtása online

 

Mozgóurna igénylése 

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

A mozgóurna igénylését – a választást megelőző 66. naptól – 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani.

  • ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (2019. október 9. szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
  • ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig nyújtható be.

Kérelem benyújtása online

 • SZEMÉLYESEN történő igénylés
  A szavazást megelőző második napon (2019. október 11. pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.
 • POSTÁN történő igénylés
  A szavazást megelőző negyedik napon (2019. október 9. szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.
 • írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
  • a szavazást megelőző második napon (2019. október 11. pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
 • írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
  • a szavazást megelőző negyedik napon (2019. október 9. szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Mozgóurna kérelem papír alapon 

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (2019. október 11. péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az elfogadott mozgóurna kérelem esetén a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más címen, annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.


Folyamatosan (választástól függetlenül) benyújtható kérelmek

 

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel

Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár és valamely, Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltüntetésre a nemzetiséghez tartozása, így részt vehet az adott nemzetiség önkormányzati választásán.

Magyarországi lakcímmel rendelkező, nemzetiséghez tartozó választópolgárként kérelmezheti azt is, hogy az országgyűlési képviselők választásán nemzetiségi választópolgárként szavazhasson, így pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

A kérelmet benyújthatja

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

A kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy melyik nemzetiséghez tartozik. Ha az országgyűlési választásokon is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni, a kérelemben ezt is meg kell jelölnie.

Ha a kérelem (formanyomtatvány) B rovatában

nem kéri, hogy a nemzetiségi regisztrációjának hatálya az országgyűlési választásokra is kiterjedjen, azt kéri, hogy a nemzetiségi regisztrációjának hatálya az országgyűlési választásokra is kiterjedjen,
akkor az adott nemzetiség önkormányzati választásán részt vehet, de az országgyűlési választáson nem nemzetiségi választópolgárként vesz részt, hanem – az egyéni jelöltek mellett – pártlistára szavazhat, akkor részt vehet az adott nemzetiség önkormányzati választásán, továbbá az országgyűlési választáson nemzetiségi választópolgárként vehet részt, és – az egyéni jelöltek mellett – az adott nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavazhat a pártlista helyett

 

Csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség.

Bármikor kérheti nemzetiségi hovatartozásának törlését, és az országgyűlési választásra vonatkozó nyilatkozatát is bármikor módosíthatja.

Azt követően, hogy kérelmére a nemzetiségi hovatartozást törlik a központi névjegyzékből, korlátozás nélkül kérheti másik (vagy ugyanazon) nemzetiség tagjaként való nyilvántartásba vételét.

A kérelem választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. Ha Ön már regisztrált nemzetiségi választópolgárként, az minden választásra érvényes.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Kérelem_nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránt


Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához

Annak érdekében, hogy a választópolgár a választójogát önállóan tudja gyakorolni, az alábbi segítségeket igényelheti:

 • a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 • a szavazás idejéről és helyéről szóló értesítőt Braille-írással kapja meg,
 • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
 • akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja

 • online a www.valasztas.hu oldalon
 • személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az Ön által igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható.

Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az minden választásra érvényes.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon (2019. október 4.) 16.00 óráig kell benyújtania.

Braille-írással készült értesítő igénylésére legkésőbb a szavazást megelőző 68. napon (2019. augusztus 6.) 16.00 óráig benyújtott kérelemmel van lehetőség.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon (2019. október 9.) 16.00 óráig be kell nyújtania.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Fogyatékossággal élő választópolgár segítése iránti kérelmet az alábbi dokumentumra kattintva letöltheti/lementheti:

Kérelem_fogyatékossággal_élő_választópolgár_segítése_iránt

 


Személyes adatok kiadásának tiltása

A pártok és a jelöltek kérhetik, hogy közvetlen politikai kampány céljából a választópolgárok név- és lakcímadatait a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.

A kérelmet benyújthatja

 • online a www.valasztas.hu oldalon;
 • személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az adatkiadás megtiltása iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. A kérelmet célszerű azonban legkésőbb közvetlenül az adott választás kitűzését követően benyújtani. Ha Ön már kérelmezte személyes adatainak letiltását, az minden választásra érvényes.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Személyes adatai kiadásának tiltása iránti kérelmet az alábbi dokumentumra kattintva letöltheti/lementheti

Kérelem_személyes_adatok_kiadásának_megtiltása_iránt