Szentendre Város Díszpolgára Cím

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított „SZENTENDRE VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM adományozható – a város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként – annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírének öregbítéséhez.”
A kitüntetés minden évben egy személynek adományozható a Képviselő-testület határozata alapján. A Szentendre Város Díszpolgára Címmel külön erre a célra készített emlékplakett és díszoklevél jár. A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti a helyi rendeletekben rögzített, díszpolgárokat megillető kiváltságokat. A díj 1974-ben került először átadásra.
A kitüntetések adományozására minden év augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából kerül sor. A kitüntetéseket Szentendre Város Önkormányzata nevében a Polgármester adja át.

Díszpolgári címben részesültek:

Bella Mihály 1974.

Barcsay Jenő 1974.

Czóbel Béla 1974.

Kovács Margit 1974.

Lukács Jenő és József fivérek 1974.

Pirk János 1979.

Pála Károlyné 1979.

Dr. Csicsay Iván 1983.

Dr. Katona Gyula 1983.

Müller László 1984.

Dr. Sziráki Ferenc 1984.

Marosvölgyi Lajos 1985.

Dr. Mailáth Imre 1987.

Bánovszky Miklós 1988.

Ónodi Béla 1988.

Kazai Barna 1988.

Dr. Soós János (Ányos atya) 1990.

Balogh László 1995.

Deim Pál 1996.

Stefan Glaser 1996.

Békés András 1997.

Szánthó Imre 1998.

Dr. Györe Andor 1999.

Dr. Juhász Attila 2000.

Hermann János 2001.

Dr. Katona Gyuláné Szentendrey Katalin 2002.

Blanckenstein György 2003.

Maholányi Pál 2004.

Surányi István 2005.

Farkas Ádám 2006.

Csíkszentmihályi Róbert 2007.

Dr. Cseri Miklós 2008.

Aknay János 2009.

Szamos László 2010.

Lehoczky János 2011.

Asszonyi Tamás 2012.

Szakács Imre 2013.

Wasilewski Maciej 2014.

Dr. P. Tóth Béla 2015.

Dr. Fodor Pál 2016.

Marghescuné Hunor Mária 2017.

Zászkaliczky Tamás 2018.

Szvorák Katalin énekművész 2019.