A közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységét, feladat-és hatáskörét meghatározó jogszabályok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

adózás rendjéről szóló 2007. évi CL. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

a választási eljárásról szóló 2011. évi XXXVI. törvény

anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI.
törvény

vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi szabályzata 10/2018. (V.22.) polgármesteri és jegyzői együttes utasítás

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

 

 

 

 

« 2023. június » loading...
h K s c p s v
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
hét 05

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 05

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.