Személyi térítési díj átvállalása

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjhoz nyújtott helyi támogatás.

Fajtái
a) Gondozási díj rész vagy teljes átvállalása
b) Térítési díj rész vagy teljes átvállalása

Jogosultsági feltételek:
A Polgármester méltányossági hatáskörében eljárva, ha a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló mindenkori helyi rendeletben meghatározott Rendkívüli települési támogatásra (rendszeres) vonatkozó jogosultsági feltételek fennállnak, a fizetendő személyi térítési díj összegét csökkentheti, vagy elengedheti.

A támogatásra jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (2017-ban 37.050 Ft), egyedül élő esetében 150%-át (2017-ban 42.750 Ft).
Az ellátás megállapítása iránti kérelmet a Gondozási központ is benyújthatja, ebben az esetben azonban köteles gondoskodni a kérelemmel együtt benyújtandó okiratok begyűjtéséről és csatolásáról.

Az ellátást egy évre, kell megállapítani.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
– aláírt kérelem nyomtatvány
– a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata

Nyomtatvány:
– kérelem: Térítési díj mérséklése, elengedése
– a családban együtt élők jövedelemnyilatkozata és vagyonnyilatkozata
munkáltatói igazolás
nyilatkozat

 

« 2021. október » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pén 22

Kovács Margit, a Duna királynője

2019. 04. 06. - 2029. 12. 31.
pén 22

KARINTHY FERENC:DUNAKANYAR

október 22.. 18:00 - 19:30
pén 22
pén 29

Slow Village // Barlang, Szentendre

október 29.. 20:00 - 22:00