2017. december 7., 18:49

December 4-én tartották az évi szokásos közmeghallgatást a Városházán. A több mint háromórás fórum az írásban feltett kérdések megválaszolásával kezdődött, majd a jelenlévők tehették fel kérdéseiket Verseghi-Nagy Miklós polgármesternek.

Közlekedés

• Egy felszólaló arra hívta fel a figyelmet, hogy ha megépül a Ferences gimnázium új tornacsarnoka, akkor a zsúfolt belvárosban még nehezebbé válik a parkolás. A polgármester szerint a gimnázium további területek bevonásával 90 új parkolóhelyet tud létesíteni, amely enyhíti a parkolási gondokat.

• Több kérdés és panasz is elhangzott a 11-es úton nemrégiben felfestett kerékpáros nyomvonallal kapcsolatban. Sokak szerint a belső sáv szélessége nem éri el mindenhol az előírt 2,75 métert, amit azért nem értenek, mert a biciklinyom felfestése esetén nem kötelező a sávszélesítés. Kérték ennek a korrigálását, illetve kérdezték, hogy az önkormányzatnak volt-e műszaki átvételi lehetősége. Javasolták, hogy az önkormányzat szervezzen egy konferenciát szakértők meghívásával, amelyen a 11-es út összes problémáját meg lehetne beszélni.
A polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület elvi támogatást adott a kerékpáros közlekedés tilalmának feloldására, amennyiben ez a biztonságot nem veszélyezteti. A többi kérdés az út kezelőjére, a Magyar Közútra tartozik, a képviselőknek nem feladata, hogy az útügyi előírásokat ismerjék. Szerinte is voltak hibák a felfestésben, de tudomása szerint ezeket javították, és most már mindenhol eléri a sávszélesség a 2,75 métert. Az önkormányzat a biztonságot tartja a legfontosabbnak, ezért ezt folyamatosan ellenőrzik, és amennyiben elmozdulást tapasztalnak a baleseti statisztikákban, kezdeményezik a döntés felülvizsgálatát. Hozzátette, hogy a műszaki átvételre csak a mellékutcák becsatlakozásánál volt jogosultsága az önkormányzatnak.

• A Bolgár utcai parkolóval kapcsolatban elhangzott, hogy bár hétköznap nem kihasznált, de hétvégén tele van, és a mélygarázs építésénél nem akadályozó tényező a talajvíz, mert a parkoló kialakításakor megépítették a vízelvezető rendszert.

• Elhangzott, hogy nehéz a gyerekorvosi rendelő megközelítése, mert a közelében nincs parkolási lehetőség. A polgármester szerint ez hamarosan megoldódik, az új parkoló kialakításának a tervei már elkészültek.

• Az Egres úti híd felújítása kapcsán felmerült a környező három szűk utca egyirányúsításának a kérdése, mellyel kapcsolatban Török Balázs elmondta, hogy a tervezetet újból visszaviszik a Városfejlesztési Bizottság elé, ugyanis a gyalogosok biztonságos közlekedését az Egres út szélesítésével és járdaépítéssel is meg tudják oldani, ami kiválthatja az egyirányúsítást.

• A budakalászi elkerülő út építésével kapcsolatban kérdezték, hogy mikor készül róla hatástanulmány, és javasolták, hogy ebben vizsgálják meg a kéreg alatti átvezető út lehetőségét is. A polgármester elmondta, hogy az elkerülő úttal egyidőben készül a 11-es út felújításának a terve, a hatástanulmányra pedig egyelőre nincs forrás.

• Kérték a Városháza előtti utca megnyitását a reggeli időszakban, illetve az orvosi rendelőintézet parkolójának megnyitását is a szombati piacnapokon.

Fejlesztések

• Több felszólaló is egyetértett abban, hogy az idén tavasszal szervezett utcafórum-sorozat nagyon jó kezdeményezés volt, és kérték a folytatását, illetve megköszönték, hogy több, ott felvetett probléma már meg is oldódott. Kérdezték, hogy készültek-e jegyzőkönyvek az elhangzott kérdésekről, illetve hogy azóta milyen intézkedések történtek. Felmerült a későbbi kezdés lehetősége, mert 17 órakor sokan még nem érkeznek haza a munkából. Kérték, hogy az utcafórumok mintájára tematikus fórumokat is szervezzenek.
A polgármester elmondta, hogy a fórumok legfontosabb témáiról mindig megjelent egy beszámoló a városi honlapon és a Szentendre és Vidéke lapban, illetve tájékoztatás a városunkban zajló fejlesztésekről. Mint mondta, a 23 fórumon 700 kérdés hangzott el. A fórumok 19 óráig vagy még tovább tartottak, és a jellegéből fakadóan bármikor be lehetett kapcsolódni a beszélgetésbe. Hozzátette, hogy fontosabb döntések előtt – pl. a helyi építési szabályzat tárgyalásakor, a GSM-antenna áthelyezése ügyében, a Település Arculati Kézikönyv készítésénél, a közösségi tervezések esetén – mindig szerveztek a fórumot.

• Település Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban elhangzott, hogy a tapasztalatok szerint a rossz példák bemutatásának visszatartó ereje van, de a hazai irányelvek szerint nem lehet konkrét épületeket megjelentetni a kiadványban, csak grafikus formában, hogy ne legyen felismerhető.

• Egy felszólaló kérte, hogy a lakosokat jobban vonják be a fejlesztések rangsorolásába, illetve a körzetükre szánt összeg felhasználásáról ők dönthessenek, amit részvételi költségvetésnek nevezett.

• Kérdés hangzott el a Tegez utca felújításával kapcsolatban. Török Balázs szerint a felújítás tervei már megvannak, de elsőbbséget élveznek a lakóterületen történő útfelújítások az üdülőövezettel szemben.

• Több új beruházás kapcsán is minőségi panaszok hangzottak el. Az Egres úti hídnál utólag felszedték az aszfaltot, és hiányzik a korlát, a Pipiske-Sztaravodai út vízelvezetésénél pedig az árkok felújítását nem fejezték be. A polgármester elmondta, minőségi problémák esetén nem veszik át a munkát, hanem javításra kötelezik a kivitelezőt, mint most az Egres útnál is, ahol éppen hibajavítás zajlik. Török Balázs hozzátette, hogy a Sztaravodai út kezelése a Magyar Közúthoz tartozik.

• Egy felszólaló jelezte, hogy az izbégi iskolához tartozó Kisbán ház esős időben szinte megközelíthetetlen, sáros az udvara, és a főépületnél is hasonló gondok vannak. Kérdezte, hogy lesz-e építkezés a főépület mellett, mert ha igen, nagyon kevés szabad tér marad a gyerekeknek. A válaszban elhangzott, hogy kiemelt kormányzati beruházás keretében új épületet emelnek, amelyben öt korszerű, tágas tanterem lesz, amellyel nem az a cél, hogy több gyereket vegyenek fel, hanem hogy a szűkösség megszűnjön.

Egyéb témák

• Egy Pomázi úti lakos szerint állandó probléma a környéken a víznyomás csökkenése, illetve a sok csőtörés, ami miatt sokszor elzárják a vizet. A polgármester megígérte, hogy 15 napon belül írásban válaszolnak a kérdésre a DMRV szakembereivel közösen.

• Egy felszólaló elmondta, hogy büntetőfeljelentést tett az önkormányzat ellen, mert megszüntették a volt parktábor autóval való megközelítésének lehetőségét az Anna közből. A változások következtében két kilométeres kerülőt kell tenni gépjárművel, és emiatt csökkent az ingatlan értéke.

• Panasz hangzott el, hogy az izbégi lőtér nagyon hangos, remegnek az ablakok. A polgármester szerint a honvédségi lőteret a szabályok betartásával használják.

• A Zúzmara utcai elektromos vezetékkel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy az ígéret arra az esetre szólt, ha az antennát a gondozási központ épületére telepítik.

•A Csicserkó–Egres út fejlesztése kapcsán egy érintett ingatlantulajdonos szerint kompenzáció járna a szentendrei családoknak, mert az új Helyi Építési Szabályzat kialakításánál nem kapták meg a lakóterületbe vonás lehetőségét. A polgármester szerint alapvető városi érdek, hogy a beépítés ütemét lassítsák, ne pedig gyorsítsák. Kártalanításra pedig nincs lehetőség, mert a szabályzat korábban sem tartalmazta a lakóterületbe vonás lehetőségét.

• A Pismányi Mezőőr Egyesület elnöke elmondta, hogy a korábbi szabályozási tervben öt terület lakóépületi beépítésre kijelöltként szerepelt a térképen, ami a szabályzat szerves része. Mivel az új szabályzatban ezt a jogot elvették, ún. biztatási kár megítélését kérik a bíróságtól.

• Egy felszólaló szerint a Radnóti úti építkezésnél munkavédelmi ellenőrzést kellene tartani, mert sok szabálytalanságot tapasztalnak, és szerintük a parkolóhelyek alul vannak tervezve. Egy másik lakó szerint 50-ről 40 százalékra csökkentették a zöldfelület mértéket, s kérte ennek a visszaállítását, illetve azt, hogy ide ne épüljenek új házak. A polgármester elmondta, hogy a bejelentéseket a Kormányhivatalnál kell megtenni, mert ők illetékesek az ellenőrzésre, illetve hogy lakásonként 1,5 parkoló áll rendelkezésre.

• Egy Rózsa utcai lakos szerint a környékükön a légszennyeződés már kibírhatatlan, ami egyrészt abból adódik, hogy az egyedi fűtéssel rendelkezők szemetet is égetnek, másrészt az ipari területről – különösen reggelenként – bitumenes szag árad feléjük. A polgármester javasolta, hogy a katasztrófavédelemnél tegyenek bejelentést.

• Szóba került, hogy a szelektív szemétgyűjtők környékén sok az illegális szemét, illetve nehéz a tisztán tartásuk, mert sokan mellé teszik a szemetet. A polgármester elmondta, hogy az összes gyűjtőszigetet szeretnék bekamerázni vagy körbekeríteni, mert a tapasztalatok szerint mindkét megoldás hatékonyan visszaszorítja az illegális szemetelést.

• Egy felszólaló nehezményezte, hogy az önkormányzat hátráltatja a civilek segítő szándékú virágosítását. A polgármester elmondta, hogy nagyon örülnek a civil akcióknak, de vannak rossz példák, ezért kérte, hogy előtte mindig egyeztessenek a közterület-felügyelettel.

Kedves közjáték volt a közmeghallgatás végéhez közeledve, amikor egy Bogdányi úti lakó megköszönte a Rév és a Dézsma utcai szakasz közlekedésének megváltoztatását a Belváros képviselőjének, illetve a képviselő-testületnek. Most ígéretet kapott arra is, hogy a rendszámfelismerő kamerát hamarosan felszerelik az utcába. A lakók nevében ekkor „lepalacsintázta” a képviselőket, vagyis két tányér palacsintát nyújtott át nekik.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ked 05

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 05

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.