2022. július 27., 15:47
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Szentendrén már csak 123 utcában kell az ingatlanok címét felülvizsgálni. A Hatósági Iroda rugalmas ügykezelésének köszönhetően az eddig felülvizsgált címekből mindössze 109 esetben került sor címmódosításra. A szentendrei lakcímek száma közben folyamatosan növekszik: míg 2020 márciusában, amikor újra indult a lakcím-felülvizsgálat, 15470 cím szerepelt a nyilvántartásban, 2022 júliusában már 16693 a lakások száma.

A tavaszi országgyűlési, majd az időközi önkormányzati képviselőválasztás miatt szüneteltetni kellett a lakcím-felülvizsgálatot, mert a választási törvény értelmében a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet a közterület nevét, jellegét, a ház számát, épület vagy lépcsőház jelét megváltoztatni, azt átvezetni a központi címnyilvántartásban.

A szüneteltetés elrendeléséig a 749 szentendrei utcának több mint 80 százalékában megtörtént a lakcím-felülvizsgálat. A rugalmas ügykezelésnek és a szentendreiek együttműködésének köszönhetően sikerült a minimumra csökkenteni a lakcímváltoztatásokat: 109 esetben került sor címváltoztatásra, 660 esetben rögzítettek új címet, amire azért volt szükség, mert a meglévő lakcím nem szerepelt a Központi CímRegiszterben. Mintegy 20 esetben – jellemzően saroktelek, vagy több közterülettel is határos telek esetében – sikerült az Irodának az érintettek egyetértésével rendezni a címváltozást, így egyetlen ügy, fellebbezés sem került a képviselő-testület elé.

„A hátralévő 123 utca a felülvizsgálat szempontjából a lehető legproblémásabb – mondja Harasztiné Szabó Krisztina irodavezető. – Közismert, hogy a városban évtizedekig „sajátos”– többnyire bemondás alapján történő – lakcímképzési gyakorlatot folytattak, így lehetetlen helyzetek keletkeztek, ezek rendezését kell befejeznünk, hiszen a 2014-es kormányrendeletben előírt határidő már rég lejárt. A feladat az őszi népszámlálás miatt is sürgető. A házszámtáblákat ugyanis az ingatlantulajdonosoknak kötelező a közterületről jól látható módon az épületre, bejárati kapura kitenni.”

A még hátralévő utcákban javítani kell az azonos házszámok (pl. Szűcs József, Kovács László utca), a nem növekvő sorrendben lévő ingatlanszámozás (pl. Kadarka utca), a páros-páratlan oldal számozásának keveredése (pl. Csapás utca, János utca) következtében létrejött lakcímképzési hibákat. Korábban sajnos a szabványtól teljesen eltérő módon történt az épületek és lépcsőházak jelének, az ajtók számozásának kiosztása is. Ez a pontatlanság sok lakót érint a Radnóti Miklós, Kondor Béla, Károly, Pásztor utcákban, a Rózsa utcában és közben, valamint a Dózsa György úton. Az itt lévő társasházakban élők számíthatnak arra, hogy bár a házszámuk nem változik, a lakcímük – lépcsőház, emelet, ajtó tekintetében – pontosításra kerül.

A lakcímváltoztatások elkerülhetetlenek lesznek a Bérc, a Pásztor, a Rozmaring, a Szélkerék utcákban és Egres úton. Ezekben az utcákban ugyanis egyszerre jelen van a páros-páratlan számozás keveredése, a nem növekvő sorrendű és az azonos számozás is. Több ingatlan átszámozásának esetében a probléma abból adódik, hogy az évek során úgy keletkeztek új telkek, épületek egy-egy utcában, hogy azok nem kerültek feltüntetésre a térképen, a valóságban azonban léteznek, tehát címet kell kapniuk.

„Gyakran egy utcában egyszerre több szabványtól teljesen eltérő helyzetet kell majd megfeleltetnünk. Igyekszünk minden cím felülvizsgálata során figyelembe venni a központi címregiszterben nem szereplő, de már kiosztott címek megtartásának lehetőségét. Ebben óriási segítséget nyújtottak eddig is a kitöltött térképek visszaküldésével a szentendreiek – emelte ki a Hatósági Iroda vezetője. – A most sorra kerülő utcákban (Szmolnica, Vadőr, Berkenye, Málna, Kisforrás, Nap, Deák Ferenc, Vargánya utca) is arra kérjük a lakókat, hogy a postaládákba eljuttatott térképeket küldjék vissza. Köszönjük az együttműködésüket!”

………………………………………………………………………

Több utcában a címeket érintő nyilvántartások és térképek régi, elévült adatokat tartalmaznak. Ezért a Hatósági Iroda munkatársai ezekben az utcákban valamennyi postaládába bedobták a kitöltendő térképet. Kérik, hogy kitöltve jutassák vissza a térképeket. Köszönik a lakosság segítő együttműködését.
Hatósági Iroda email-címe: kcr@ph.szentendre.hu | Telefonszám: 0626/ 300-407
Postacím: Szentendre Város Önkormányzat | Hatósági Iroda
2000 Szentendre, Városház tér 3.

Térképek: