2018. február 9., 12:01
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Mi, akik ismertük, nagy tisztelettel emlékezünk v. Kiss Imrére. Élete, munkássága példaértékű számunkra! Kiss Imre Szentendre szülötte. Keresztény neveltetése révén egész nagy elkötelezettséggel kiállt a keresztény értékek és a nemzeti hagyományok mellett. Fiatal korától végzett kutatómunkája révén szerzett tudását az egyház, az ország és Szentendre javára, az emberek életének javítása, ismereteik gyarapítása szolgálatába állította. Szorgalmának és kiváló szervezőmunkájának köszönhetően több mint hatvan éven át ápolta és mutatta be ezeket az értékeket.

Munkásságából néhány kiragadott részlet:

 • az 1945-es évektől kutatta Szentendre és Pilis történetét;
 • nevéhez fűződik Szentendre idegenforgalmának elindítása: megalapította a Pilis Turisztikai Hagyományőrző Egyesületet, mely 1980-tól Petőfi Egyesület néven szerepel, s melynek haláláig tiszteletbeli elnöke volt…
 • az 1960-as években létrehozta Szentendrén az első festészeti állandó kiállítást, Boromisza Tibor emlékszobáját, emlékére márványtáblát állíttatott…
 • 196l-ben Ferenczy Károly festőművész tiszteltére emléktáblát készíttetett;
 • létrehozta Szentendrén a Görögkancsó vendéglőt, falára görög kancsót ábrázoló kovácsoltvas cégért helyeztetett el;
 • a Rab Ráby téren Lyubojevics szerb lakatos emlékére kulcsos cégért és emléktáblát állíttatott;
 • 1963-ban rendezte meg a Ferenczy Múzeumban a nagy sikerű Pilis című kiállítást, melyben bemutatta Szentendre és vonzáskörzete építészeti és természeti értékeit;
 • a 60-as években neki köszönhetően újult meg Szentendre számos belváros épülete, emlékhelye, kegyhelye, illetve szentendrei védett növényekkel és állatokkal ismertette meg az érdeklődőket;
 • 1947 MOAISON-i jamboree emlékérmet kapott, nagy szerepe volt a cserkészet újraindításában, a régi zászlajukat újraszenteltette és az általa összegyűjtött cserkész relikviákból kiállítást szervezett, valamint hosszú éveken át oktató-nevelő munkájával segítette a szervezet munkáját;
 • közel 25 éven át szervezett utakat a határon túli magyar gyermekek számára, hogy megismertesse velük anyaországuk értékeit;
 • emlékművet állíttatott Pismányban Ábrányi Emil költő és Balázs Árpád zeneszerző emlékére, részt vett Szűk Ödön emléktáblájának tervezésében is. Emlékükre minden évben koszorút helyezett el. Megemlékezett II. Rákóczi Ferencről is, akinek emlékére Borsi várban 1999-ben márványtáblát helyezett el és társadalmi összefogással három termet hozatott helyre. A borsi önkormányzat munkájának elismeréséül díszpolgárává választotta;
 • folyamatosan dolgozott a pilisszentléleki pálos kolostor és a nagyváradi Szent Jobb-i apátság felújítása, a Szent István, Szent Imre, Szent László királyszobrok restaurálása és visszaállításuk feltételeinek megteremtésén;
 • a Szent Korona Szövetség országos elnökeként harcolt a Korona történelmi jelentőségének újraértékeléséért, s elérte, hogy a Korona a Nemzeti Múzeumból a Parlamentbe kerüljön;
 • a határon túli magyarok érdekeinek védelmében felvette a kapcsolatot a EU emberjogi képviselettel;
 • minden alkalmat megragadott, hogy az emberekben felerősítse magyarságtudatukat és az összefogás szükségességét.

Tisztelői

OLYMPUS DIGITAL CAMERA