2022. február 25., 17:51
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Nehéz, de nem megoldhatatlan helyzet elé állították a testületet a koronavírus válság miatti elvonások, illetve a gyorsan növekvő infláció, így az idei költségvetésben feltétlenül számítanak arra, hogy a legnagyobb kieső tételt a 416 millió forintos iparűzési adó elvonást kompenzálja a kormány. Az adóbevételek behajtási aránya a korábbi időszakokhez képest jelentősen emelkedett, de az önkormányzati vagyongazdálkodásban és az ingatlanhasznosításban is vannak még tartalékok.

A február 23-án tartott, az április harmadikán esedékes országgyűlési választások előtti utolsó testületi ülésen mind a 14 képviselő résztvett.

A sürgősségi indítványok között a testület elfogadta a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását, amelyet a 2021. évi beszámoló előtt kellett megtenni. Ezért került erre sor februárban, mert márciusban nem lesz testületi ülés.

A képviselők elfogadták a Pomázi út belterületi szakaszának felújítására beadott pályázat önrészének biztosításáról szóló határozat módosítását. Ebben a kiíró kérésére 18 394 397 forint összegben pontosították az önrész összegét.

Interpellációk

Laárné Szaniszló Éva a város honlapján megjelent Tények Vitályos Eszter meghívásáról című tájékoztatóban ellentmondásokat vélt felfedezni, és egyebek mellett azt kérdezte, miért írja Facebook-bejegyzésében Buzinkay György, hogy közös megbeszélésre kaptak meghívót Vitályos Eszterrel. Fülöp Zsolt polgármester válaszában azt írta: az említett tájékoztató – az eredeti felkérő leveleket mellékelve – bizonyítja, hogy a kormányzó pártok és az ellenzéki összefogás jelöltjének egyenlő feltételeket biztosító, külön időpontokra szervezett személyes beszélgetésekre szólt a meghívásuk. „Minden ettől eltérő információ, következtetés téves” – fogalmazott a polgármester, hangsúlyozva, hogy a beszélgetések során arra szerettek volna választ kapni, „hogy a jelöltek a Szentendre mozgásterét további szűkítését, a központosítást, a szentendreiek által befizetett helyi adók és más önkormányzati források elvonásának politikáját támogatják-e, vagy az önkormányzatok szabadságát?” Illetve hogy támogatja-e a jelölt, hogy a kormány kifizesse azt a 8,2 milliárd forintot, amelyet 2017-ben megítéltek Szentendrének a Kereskedőház és a Templomdomb felújítására, de azóta sem kapott meg, valamint támogatják-e a jelöltek a belváros szennyvíz és csapadékvíz szétválasztási programját, illetve a még nem csatornázott városrészek csatornázási fejlesztéseit?

Fülöp Zsolt megjegyezte, hogy Buzinkay György eljött a találkozóra és elmondta elképzeléseit, Vitályos Eszter viszont egy nappal a találkozó időpontja előtt lemondta azt. A meghívás – emelte ki – továbbra is érvényes, mert szeretnék megismerni Vitályos Eszter válaszait a város számára fontos kérdésekben.

Végül a polgármester megjegyezte: a nyilvántartásba vett jelöltek számára lehetőséget szeretnének biztosítani, hogy bemutatkozzanak a szentendreieknek. A nyilvános vita révén a szentendreiek jobban megismerhetnék a jelöltek programjait és megalapozottabban dönthetnének arról, kit támogatnak szavazatukkal. (Laárné Szaniszló Éva interpellációja ITT, Fülöp Zsolt válasza ITT érhető el teljes terjedelmében.)

Zakar Ágnes képviselő interpellációjában a  Szentendre és Vidéke függetlenségével kapcsolatos fenntartásainak adott hangot. Érvelése szerint a lap januári számában méltatlanul fricskázták meg egy farsangi cikkben Orbán Viktor miniszterelnököt, ami felveti a média politikai elfogultságát. Min fogalmazott, hívő katolikusként sértőnek találta, hogy a farsangi cikkben valaki arról írt, hogy ő szívesen lenne a farsangi bálban Ferenc pápa, mert „egyedi a dressze”.

Fülöp Zsolt polgármester válaszában arról írt, hogy Ferenc pápa egyházfői magatartása sokak számára inspiráló példa arra, hogy lehet mély emberséggel, természetességgel és derűvel képviselni Jézus tanításait. A rendhagyó közéleti gesztusai közül felidézte azt, amikor 2016 Nagycsütörtökén menekültek lábát mosta meg, vagy amikor a hatalmat gyakorókat figyelmeztette, szolgálniuk kell, valamint kiemelte felelősségüket a korrupció elleni harcban.

A polgármester nem tartotta sértőnek a cikkben megszólaló fiatalok viselkedését, és hangsúlyozta, hogy egy sajtóterméket érdemben megítélni egy-egy kiragadott részlet helyett hosszabb időszak elemzése alapján lehet.

Emlékeztetett, hogy politikailag motivált az a megnyilvánulás volt, amikor az ellenzéket oltásellenességgel vádolták, és ezzel keltettek hangulatot a lap ellen, amelynek a vége a főszerkesztő elleni halálos fenyegetés volt. Felidézte azt is, amikor az oltás mellett közös videóval szerettek volna kampányolni, a Zakar Ágnessel elkészített felvételt azonban a képviselő később pártutasítására letiltotta, ahogy azt a Fidesz-frakció többi tagja is megtette.

A polgármester javasolta, hogy a 2019 előtti és utáni lapszámokat nyilvános eseményen, közösen hasonlítsák össze, és döntsék el, melyik időszakban volt inkább függetlennek mondható a lap, és melyikben politikai álláspontot képviselő. Az interpellációkra adott választ a testület efogadta, az interpellálók nem. (Zakar Ágnes interpellációja ITT, Fülöp Zsolt válasza ITT érhető el teljes terjedelmében.)

Javult az adóbehajtás hatékonysága

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tavalyi évről szóló beszámolójából kiderült, hogy hatásos volt a munkatársaknak a behajtásban való érdekeltségének megteremtése. Ezt igazolja, hogy 2021-ben a kormányzati elvonások ellenére kisebb adótömegből 285 millió forinttal több elmaradást tudott behajtani az adóiroda. Amíg 2019-ben a 3,5 milliárd forintos terv ellenére csak 2,5 milliárd forint adó folyt be, ami alig 75 százalékos hatékonyságot jelent, addig ez az arány tavaly elérte a 90 százalékot. A bizottság elnöke további plusz adóbevételt remél attól, hogy a jövőben fokozottan figyelnek arra, hogy senki ne bújhasson ki az adófizetési kötelezettség alól, mert a tapasztalatok szerint vannak még olyanok akik bár adófizetésre kötelezettek, mégsem fizetnek adót.

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásról (FAOT) szóló polgármesteri beszámoló kapcsán Zakar Ágnes rákérdezett, hogy végzett-e egyáltalán valamiféle tevékenységet a társulás, mert a beszámolóban erről nem talál semmit. Fülöp Zsolt válaszában elmondta, valóban nincs szó erről a beszámolóban, mert nem is nagyon működik a társulás. Felhívta a figyelmet, hogy a belépésre Gyál polgármestere kérte fel, amit akkor jó kezdeményezésnek tartott. A működés során kiderült, hogy valóban nem nagyon van értékelhető teljesítménye a szervezetnek, ezért is javasolta, hogy valamiféle tematikus munka induljon el. Egyetértett a képviselővel, hogy amennyiben nem változik a helyzet, akkor nincs értelme Szentendre részvételének a szervezetben.

Új, rugalmasabb önkormányzati finanszírozásra van szükség

A költségvetési rendelet elfogadása előtt Fülöp Zsolt emlékeztetett, a kormányzati elvonások miatt nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok, Szentendre célja, hogy a nehézségek ellenére működőképes maradjon a város. Kiemelte, minden esetben emlékezni kell arra, hogy a számok mögött emberek vannak, illetve hangsúlyozta, Szentendrében több van, mint ami látszik.

Fülöp Zsolt arról is beszélt, hogy az önkormányzatok kivéreztetése évtizedek óta zajlik, amit a koronavírus-válság miatti újabb elvonások fejeltek meg. A költségvetést ezen állapotok figyelembevételével állították össze. Felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi önkormányzati finanszírozási modell nem tartható fenn tovább. Hozzátette, pártállástól függetlenül az összes önkormányzati szervezet állást foglalt, hogy komoly nehézségek vannak a kötelező feladatellátásban. Hogy ezen a tarthatatlan helyzeten változtassanak, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) keretein belül új működési rendszer kidolgozásába fogtak, amelynek legfontosabb eleme a kiszámíthatóság, mert anélkül nem működhet hatékonyan a rendszer.

A jelenlegi helyzetben, amikor adó- és egyéb bevételektől esett el az önkormányzat, különösen nagy gondot jelent, hogy a saját bevételekből kell a napi működés biztosítására fordítani bizonyos összegeket, ezért kevesebb jut a fejlesztésekre. Az önkormányzati források csökkenését érzékletetendő a polgármester elmondta: míg 2012 előtt a bruttó hazai termék (GDP) 12,5 százaléka jutott az önkormányzatoknak, addig most az az arány 5 százalék.

Ennek ellenére nem mondtak le a legfontosabb tervekről, persze azokat az anyagi lehetőségekhez igazították. Fontosnak nevezte, hogy a tervek készítésébe bevonták a szentendreieket a városrészi költségvetéssel. Dolgoznak az építési szabályzat megújításán, a 11-es felújítását követően az útmenti zöld területek megújítására is sor kerül, és az év végi kérdőíves kutatás után újabb közösségi tervezési események lesznek az állomás és a leégett Spar környékének fejlesztéséről.

Saját forrásokból fejleszt az önkormányzat

Magyar Judit alpolgármester a költségvetés részletes ismertetése során emlékeztetett, hogy tavaly ősszel meghatározták azokat a főbb szempontokat, amelyek alapján elkészült a költségvetés. Részletesen ismertette, hogy a kormányzati elvonások a különböző adónemekben mekkora kiesést jelentettek. Kiemelte, a helyi iparűzési adó elvonása volt a legnagyobb tétel, amely 416 millió forinttal rövidítette meg Szentendrét, összességében pedig a kormányzati intézkedések 750 millió forint forráshiányt generáltak a költségvetésben. Ezt tetézi a gazdasági válság okozta infláció, amely 220 millió forintos plusz kiadást jelentett az önkormányzatnak, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum bevezetése miatti 207 millió forintos kiadás. Így összesen 1,177 milliárd plusz kiadása keletkezett az önkormányzatnak, amelyből a béremelések kompenzálására 113,4 millió forint állami pénz érkezése várható.

Magyar Judit kiemelte, a kormányzati intézkedések hatása, illetve a béremelésekből adódó költségnövekedés eredménye 844 millió forint volt, ami csaknem akkora összeg, mint a közfeladatok ellátásának 856 millió forintos költsége.

Arról is beszélt, a központi költségvetésből 2,37 milliárd forint érkezik Szentendrére, illetve hogy a saját bevételek legnagyobb tétele a 2,26 milliárd forintra rúgó adóbevétel, amely az összes saját bevétel 53 százalékát jelenti.

Az alpolgármester előadásából kiderült, beruházásra a saját bevételekből 382 millió forint jut. Ebből a városrészi költségvetés – a tavaly győztes projektek megvalósítására tartalékolt összeggel együtt – 104 millió forint, az Izbégi csapadékvízelvezetés önrésze 20 millió forint, út, parkoló és járda beruházás 55 millió forint, közvilágítás fejlesztése 15 millió forint és a VEKOP kerékpárút projekt 10 millió forint.

A saját forrásból felújításra szánt 151 millió forintból – többek között – a János utca híd felújítására 50 millió forint, a Pomázi út burkolat felújítási pályázat önrészére 20 millió forint, a bölcsőde fürdőszoba felújítására 8 millió forint, a Városfejlesztési Iroda felújítási keretére 10 millió forint, a Vagyongazdálkodási koncepció elindításához szükséges lakásfelújítási keretre pedig 20 millió forint jut.

Ezen felül a MűvészetMalom felújítására 36 millió forintot, a V8 felújítás önrészére 30 millió forintot, az 1+ 1 fejlesztési programra pedig 20 millió forintot szán az önkormányzat. Magyar Judit külön felhívta a figyelmet, hogy a váratlan helyzetek kezelésére a tavalyinál több, 73,7 millió forintnyi tartalék jut.

(Magyar Judit költségvetésről szóló prezentációja infografikákkal és táblázatokkal elérhető: ITT)

Lényegi módosító nem érkezett a költségvetéshez

Szűcs Katalin, az Pénzügyi ellenőrzési bizottság elnöke kifejtette, a bizottsági ülésen lényegi módosítási javaslat nem érkezett a költségvetéshez, csak néhány közérthetőséget szolgáló javaslat hangzott el. Abban is egységes volt az álláspont, hogy megalapozott a 416 millió forintos adókiesés betervezése a költségvetésbe. Vita a bevételkiesés értékelésében volt.

A kormányzati elvonások miatt indokolt az igen szigorú gazdálkodás, a kötelező feladatok szinten tartására van csak lehetőség. Különös ugyanakkor, hogy megtiltották az adóemelést az önkormányzatoknak, miközben a központi kormányzat adót emel, például az autópálya díjak növelésével. Ebben a helyzetben szükség van az aktív vagyongazdálkodásra, illetve szükség van az adóbevételek emeléséhez hasonlóan a bérleti díjak esetében is hasonló sikerekre.

A költségvetés kapcsán Boda Anikó képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy nagy valószínűséggel idén is megkapja a 416 millió forintos kompenzációt a kormánytól az önkormányzat, ahogy tavaly is megkapta az akkor visszajáró 460 millió forintot.

A költségvetés elfogadását követően az önkormányzat intézményeinek üzleti terveit tárgyalta, majd fogadta el a testület.

Ezek közül a TDM esetében merült fel, hogy a piaci helyfoglalási díjakat esetleg differenciáltan kellene megállapítani, hogy a kisebb forgalommal, alacsonyabb bevétellel bírók is helyet kaphassanak a piacon.

Ingyenes lesz a helyi buszközlekedés a szentendrei diákok és pedagógusok számára

A V8 uszoda üzleti beszámója kapcsán felvetődött, hogy korábban túlságosan sokan jutottak be az intézménybe VIP belépővel, ami bevételkiesést jelentett. Az intézmény vezetője nem tudott arra választ adni, hogy pontosan hányan és kik voltak azok, akik ilyen módon vették igénybe a szolgáltatást. Ennek oka, hogy az adatokat tartalmazó digitális adatok megsemmisültek, papíron pedig nem volt meg az információ. Összességében azt lehet mondani, hogy a látogatók ötöde ingyen, vagy kedvezményes bérlettel látogatta az intézményt.

A cégvezetők prémiumának meghatározásakor kiderült, hogy alapvető változásra kerül sor. Amíg ugyanis korábban nem voltak egységes elvek arról, hogy ki, mikor és milyen feltételek teljesítésekor kap prémiumot, az új rendszerben részletesen kifejtett mechanizmus lép életbe, amely kizárja a szubjektív elbírálást. Az új módszer alkalmazása a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére, egyszóval a hatékonyabb gazdálkodásra ösztönzi a vezetőket.

A képviselők egyebek mellett döntöttek az 1+1-es program folytatásáról 20 millió forintos kerettel – a programhoz kapcsolódókat adókedvezménnyel is ösztönzi a város. Ingyenes lesz a helyi buszközlekedés a szentendrei diákok és pedagógusok számára és megemelték a 2017 óta változatlan városi szociális támogatásokat.