2022. február 23., 17:31
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre idei költségvetését továbbra is korlátok közé szorítják a kormányzati elvonások, de az önkormányzat így is képes biztonságosan működtetni a várost. A stabil működés mellett a lehetőségekhez igazodó fejlesztésekre is sor kerül 2022-ben, amelynek során továbbra is kikérjük és figyelembe vesszük a szentendreiek véleményét. Tisztában kell lenni azonban azzal, hogy az önkormányzatok jelenlegi finanszírozási rendszere hosszabb távon fenntarthatatlan. Ezt az önkormányzat minden lehetséges fórumon jelzi. Magyar Judit alpolgármester összefoglalója a ma elfogadott szentendrei költségvetésről.

A 2022-es költségvetés összeállítása nehéz feladat elé állította az önkormányzatot, miután továbbra is jelentős összegeket von el a kormányzat a településektől. Szentendre esetében ez idén 844 millió forint, ami a teljes költségvetésnek nagyjából 9 százaléka.

Jól mutatja az arányokat a következő grafikon, amely a kormányzati elvonásokat hasonlítja össze a városüzemeltetési feladatok költségigényével:

 

A kép rákattintva felnagyítható!

A grafikonon jól látható, hogy a veszélyhelyzetre való hivatkozással elvont és a minimálbér emelés hatására megnőtt többletkiadás 844 millió forintos összege alig valamivel kisebb, mint a városüzemeltetési közfeladatok ellátásának teljes költsége.

Költségvetési alapelvek

A képviselő-testület tavaly októberben meghatározta, milyen elvek mentén szeretné összeállítani a költségvetést. A lista legfontosabb elemei a következők:

 • az önkormányzat működőképességének fenntartása,
 • a kötelező feladatok ellátásának szinten tartása,
 • a külső források minél nagyobb mértékű bevonása a gazdálkodásban,
 • a korábban elnyert pályázatok felhasználása, befejezése (Idén az izbégi csapadékvíz beruházásra lesz pénzünk, és a VEKOP kerékpárúttal kapcsolatban is beterveztünk 10 millió forintot.),
 • a lakosság bevonása a fejlesztési döntésekbe és a fejlesztések finanszírozásába (városrészi költségvetés megemelt összeggel, valamint az 1 +1 program),
  a szociális juttatások lehetőség szerinti emelése (rendszeres nevelési támogatás 4000-ről 5000 forintra, az eseti rendkívüli települési nevelés támogatás összege 36 ezer forintról 40 ezer forintra emelkedett),
 • a nemzetiségi önkormányzatoknak forrás biztosítása (2 millió forintot biztosít erre a költségvetés),
 • tartalékképzés (ennek összege a tavalyi 5,2 millió forintról az idén 76,68 millió forintra nőtt),
 • bérrendezés a hivatalai dolgozók esetében,
 • turisztikai és vagyon koncepció megvalósításának elkezdése (TDM támogatási összegében és a Vagyoniroda felhasználható keretében is szerepel erre pénz).

A mindezen alapelvek figyelembevételével összeállított költségvetés főösszege, 9,9 milliárd forint, vagyis ekkora bevétellel és kiadással számolhatunk 2022-ben. A 2022-es évben magasabb állami támogatás érkezett a különböző kötelezőfeladatok ellátására, ennek nagyon nagy része azonban a kormány béremeléssel kapcsolatos intézkedéseinek kompenzálására jött.

Az államtól az önkormányzat kötelező feladatainak – köznevelés, könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok – ellátására idén várhatóan 2,4 milliárd forint érkezik. Ennél valamivel kevesebbet, 2,1 milliárd forintot utal a központi költségvetés az egészségügyi feladatok ellátására, a közcélúak foglalkoztatására, a választásokra, kulturális pályázatokra.

A legnagyobb saját bevételt az adók jelentik

A saját bevételek közé tartoznak az önkormányzat adóbevételei, amelyek 2022-ben 2,3 milliárd forintra rúgnak. Ennek csaknem kétharmadát, mintegy 1,5 milliárd forintot a helyi iparűzési adó teszi ki. A másik jelentős bevételt az építmény-, a kommunális és a telekadó adják 655 millió forintos összeggel.

Az adóbevételek az önkormányzat összes saját bevételének 53 százalékát adják. Jelentős tételt jelent még az intézmények 661 milliós bevétele, amit az intézmények saját működésükre fordítanak, illetve az ingatlanértékesítés 572 milliós összege. Ez utóbbi esetében azonban tudni kell, hogy annak legnagyobb tétele a tavaly már eladásra hirdetett egészségház épülete 302 millió forinttal. Ezt azonban még nem adtuk el, és az ára sem folyt be.

A saját bevételek részletes megoszlása a következő grafikonon látható:

A kép rákattintva felnagyítható!

Fontos tudni, hogy a nehezített környezetben csak úgy tudjuk jelentősebb problémák nélkül ellátni feladatainkat, ha a kormányzat által elvont forrásokat legalább részben ellensúlyozza a központi költségvetés. Így például az iparűzési adó elvonásának 416 millió forintos kompenzálásával számoltunk a bevételi oldal összeállításánál.

A kiadási oldalon azt látjuk, hogy a 8,8 milliárd forintos teljes összeg legnagyobb tételét az önkormányzat által ellátott közvetlen feladatok finanszírozása, illetve a város működtetésével kapcsolatos egyéb kiadások teszik ki. Ezek idén együttesen 7 milliárd forintot jelentenek. Erre jön az önkormányzat intézményeinek működtetési költsége. Az önkormányzat számára előírt összes kötelező feladat – a bölcsőde kivételével, ahol megváltozott a normatív támogatás számítási módja – idei finanszírozása magasabb összeget jelent, mint a tavalyi. A normatív támogatáson felül ezek mindegyikéhez saját forrással is hozzájárul az önkormányzat.

Hogy milyen arányban oszlik meg az önkormányzat kötelező feladatainak finanszírozása az állami támogatás és az önkormányzat között, azt a következő ábra mutatja.

A kép rákattintva felnagyítható!

Biztonságos működés mellett fejlesztések

Bár számos problémával kell idén megküzdeni az önkormányzatnak, azért fejlesztésekre és felújításokra is készülünk.
A beruházások 382 milliós összegének fontosabb tételei a következők. A városrészi költségvetésre 104 millió forint (60 millió forint az idei projektekre és 44,7 millió forint a tavalyról áthúzódó fejlesztésekre), az Izbégi csapadékvíz-elvezetés önrészére 20 millió forint, út, parkoló és járda beruházásra 55 millió forint terveztünk, a közvilágítás fejlesztésére 15 millió forint, a VEKOP kerékpárút projektre pedig 10 millió forint jut.

Felújításra összesen 151 millió forintot szánunk. Ebből az összegből jut többek között a János utca híd felújítására 50 millió forint, a Pomázi út burkolatfelújítási pályázatának önrészére 20 millió forint, a bölcsőde fürdőszoba felújítására 8 millió forint, a Városfejlesztési Iroda felújítási keretére 10 millió forint, a Vagyongazdálkodási koncepció elindításához szükséges lakásfelújítási keretre 20 millió forint.

Ezen kívül az önkormányzat 36 millió forinttal járul hozzá a MűvészetMalom középső szárnyának felújításához, amire a Ferenczy Múzeumi Centrum tavaly év végén nyert 221,7 millió forint támogatást. 30 millió forintot tervezünk a V8 Uszoda és Szabadidő központ felújításának önrészére, és az idén is lesz 1+1 fejlesztési program 20 millió forintos kerettel.

Fontos tétel a költségvetési tervezetben a tartalék, amely rugalmasságot biztosít az előre nem látható feladatok finanszírozásában, kiegyensúlyozottabbá, biztonságosabbá teszi a feladatellátást.

Összefoglalóan elmondható, hogy a 2022-es költségvetés a kötelező feladatok ellátására koncentráló, szigorú működést megvalósító költségvetés, de a város fejlesztésére is jut forrás a lehetőségek figyelembevételével. Egyértelműen látszik, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer nem fenntartható, annak átfogó megreformálására van szükség, melyet a városvezetés minden lehetséges fórumon jelez.

Magyar Judit 
Szentendre alpolgármestere